Gruppchef inom avdelningen Rörnät

Arbetsbeskrivning

• Personalansvar
• Arbetsmiljöansvar
• Budgetansvar
• Översiktsplanering och uppföljning av drift- och underhållsarbete på ledningsnätet
• Översiktsplanering och utförande av investeringsarbete i egen regi
• Dokumentation av driftstörningar
• Beredskap
• Kontakt med kunder och andra externa aktörer
• Intern kommunikation gällande projekt och driftstörningar
• Fakturahantering
• Granskning av ritningar och besiktning av entreprenader
• Teknisk support i projekt
• Brandskydd
• Övrigt förekommande arbetsuppgifter

Du måste vara utåtriktad, coachande och kommunikativ.
Som person är du ansvarstagande och beslutsfattande samt har mod att ifrågasätta etablerade arbetssätt. Du värdesätter ny teknik och ser det som en förutsättning för ett effektivt arbete.
Det är mycket viktigt att du kan se fördelarna med mångfald och ömsesidigt utbytande av kunskap. För rätt person är utvecklingsmöjligheterna inom NSVA stora.Vi som arbetar på NSVA vet att vi har ett av de viktigaste jobben som finns. Vi ska se till att det kommer rent vatten ur kranen och att det vatten vi släpper ut är fritt från gifter och föroreningar. Vilken uppgift du än har på NSVA så är din delaktighet och arbetsinsats en viktig del i det pussel som gör att vi kan leverera det resultat som samhället förväntar sig av oss. Med öppna dialoger och aktivt kunskapsutbyte lägger vi fundamentet för ett företag där kompetens, ansvar och arbetsglädje driver oss. Vi är idag 180 medarbetare.
Avdelningen Rörnät ansvarar för drift- och underhåll av ledningsnätet, nyanläggning och omläggning av serviser samt investeringsarbete som utförs i egen regi. Avdelningen har ca 40 medarbetare placerade runt om i NSVA:s verksamhetsområde. Driftområde Mitt omfattar Helsingborgs Kommun och en grupp bestående av 11 rörnätstekniker och 2 arbetsledare.

Kontaktpersoner på detta företaget

Avdelningschef Andreas Waldén
0104909763

Sammanfattning

  • Arbetsplats: NSVA
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid

Besöksadress

Rönnowsgatan 10
Helsingborg

Postadress

BOX 2022
HELSINGBORG, 25002

Liknande jobb


3 June 2019

14 February 2019