Arbetslivsinstitutet.se

Gruppchef Teracom


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid

Dreamwork

Kort om tjänsten
Teracom AB söker en gruppchef för Broadcast Quality & Configuration i Sundsvall. Som chef kommer du att leda 11 medarbetare med huvuduppgift att inom broadcast säkerställa kvalitet och konfiguration i Teracoms nät. Du kommer att leda arbetet inom gruppen med fokus på verksamhetskritisk- och i många fall samhällskritisk kommunikation, så att verksamhetsmål och kundperspektiv uppnås. Vi ser att du har minst 5 års erfarenhet av att leda och utveckla människor och verksamheter av motsvarande karaktär och har med fördel en bakgrund av att ha arbetat med förbättringsarbete och kvalitetsarbete. Du har en bred förståelse för teknik, i huvudsak transmissions- och broadcastnät. Du arbetar verksamhetsnära men med bibehållet strategiskt perspektiv.

Om företaget
Teracom Sverige är en del av Teracom Group, som även består av Teracom A/S, Boxer Sverige samt Boxer Danmark. Teracom levererar tjänster inom radio, tv, samt inplaceringar och service i en rikstäckande infrastruktur. Via Boxer erbjuds hushåll betal-tv-tjänster som distribueras i Teracoms nät. Vi har världens modernaste marknät; 734 master utrustade med spetsteknologi, lokaliserade över hela Danmark och Sverige. Infrastrukturen når 99.8 % av Sveriges och Danmarks hushåll med mycket höga krav på att motstå påfrestningar när bl.a. samhällskritisk information skall kommuniceras till allmänheten. Teracom Sverige har huvudkontor på Lindhagensgatan 122 i Stockholm samt kontor i Sundsvall och Malmö och totalt omkring 450 anställda.

Teracomkoncernens led stjärnor är: vi bygger tillit, vi gör skillnad och vi förändrar. Målet som arbetsgivare är att erbjuda en attraktiv och effektiv arbetsplats med en kultur som inspirerar till lärande och utveckling, att skapa en gemensam kultur och förståelse för hela affärsprocessen för att få medarbetare att jobba mot samma mål.

Gruppen Broadcast är en del av Network Quality & Configuration, som i sin tur är en del av Networks, med ansvar för nätarkitektur och funktionalitet. Inom Networks arbetar man med att förbättra kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet i Teracoms nät. Ansvaret inkluderar även att utveckla, genomföra och förvalta produkterna.


Mer om tjänsten
Du kommer att leda ett utvecklingsorienterat team bestående av 11 systemingenjörer, alla med placering på sundsvallskontoret. Du har tydliga verksamhetsmål och goda möjligheter till professionell utveckling. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att:

• Planera, leda, prioritera och följa upp arbetet inom gruppen så att verksamhetsansvar, mål och kundperspektiv uppnås

• Kontinuerligt utveckla verksamhet, personal och samarbete inom enheten samt gentemot andra enheter inom koncernen

• Personalansvar gentemot 11 medarbetare; resursplanera, kompetensutveckla, genomföra medarbetar och lönesamtal, rekrytera i förekommande fall

• Analysera, föreslå och implementera förbättringsåtgärder med ledning av medarbetar- och kundundersökningar

• Inneha miljöansvar utifrån personlig delegering samt beslutsrätt enligt attest- och behörighetsordning.

• Se till att gruppen följer lagar och förordningar samt Teracoms interna policys och regelverk

• Ansvara för kostnadsbudget och kostnadsoptimera i balans med de uppsatta målen

• Ansvara för verksamhetsområdets lab- och reservdelsfunktion

Du rapporterar till sektionschef, Network Quality & Configuration. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Sundsvall.


Din profil
Vi söker en ledare med minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet och minst 5 års ledarerfarenhet av verksamheter av motsvarande karaktär. Du har akademisk examen och är flytande på engelska i tal och i skrift. Du etablerar snabbt en god förståelse för hur verksamheter bidrar till företagets affär och har god erfarenhet av att leda och agera med detta i fokus. Du är ansvarsfull och prestigelös, värderar relationer och stimuleras av att uppnå resultat. Du räds inte att ifrågasätta gamla rutiner och arbetssätt och kan komma med nya kreativa lösningar som accepteras av gruppen. Du är trygg i ditt ledarskap. Du motiverar och stöttar dina medarbetare så de växer i sina roller och så att ni tillsammans når uppsatta mål. Du kommunicerar väl och är en god lyssnare. Du kan fatta tuffa beslut när det krävs och hanterar motgångar på ett konstruktivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid hur våra ledare agerar och fungerar i organisationen. En ledare hos Teracom skall vara ett gott föredöme och praktisera sitt ledarskap utifrån våra ledarskapsprinciper. Vi framhåller att ledarskapet inom koncernen skall vara:

* Affärsmässigt
* Handlingskraftigt
* Kommunikativt
* Involverande
* Målstyrt


Ansökan
På Teracom anser vi att olikheter mellan människor bidrar till ett dynamiskt, kreativt och utvecklande arbetsklimat. Vi ser därför varje rekrytering som ett sätt att öka mångfalden i företaget. Vi ser gärna kvinnliga sökande till denna tjänst.

Du är välkommen att söka tjänsten via Dreamworks hemsida, www.dremwork.com, med bifogat CV och personligt brev. Vi bearbetar inkomna ansökningar löpande och sista ansökningsdatum är 26 november. Tillträde enligt överenskommelse. Har du frågor är du välkommen att kontakta Anna Malmqvist på Dreamwork på 08 446 47 14, alternativt anna.malmqvist@dreamwork.com

Chef , Manager , Ledare , Verksamhets Ledare , Verksamhetsledare , Teknikchef


Om Dreamwork

Kontaktpersoner på detta företaget

Jenny Persson
042-176608
Frida Ellingsen
0470-745554
Jenny Sini
046-460 23 02
Jenny Sini

Frida Ellingsen
0470-74 55 54
Mahlin Glyré

Måns Persson
0761-45 27 10
Mahlin Glyré
042 - 17 66 11
Patrik Staaf
042-176618
Annika Sjöberg
08-446 47 09
Matilda Jönsson
08-446 47 12
Erik Lindgren
042-176616
Anna Karlsson
042-176605
Matilda Jönsson
08-4464712
Malin Nissen
042 - 17 66 13
Jenny Persson

Patrik Staaf
042-176618
Katarina Alm
040-660 12 07
Karin Tenning
042-176625
Jenny Persson
042-176608
Malin Nissen
042 - 17 66 13
Måns Persson

Frida Ellingsen

Patrik Staaf
042-17 66 18
Magnus Sjölund
08 446 47 01
Frida Ellingsen
0470-745554
Mahlin Glyré

Jenny Persson
042-17 66 08
Charlott Kreuger
042-17 66 02
Anna Persson
076-125 27 02
Patrik Staaf

Erik Lindgren

Jenny Persson
042176608
Maria Lönegård
040-660 12 04
Erik Lindgren
042- 17 66 16
Maria Lönegård
040-660 12 04
Anna Malmqvist
08 446 47 14
Frida Ellingsen
0761- 62 78 28
Matilda Jönsson

Frida Ellingsen
0470-745554
Anna Persson
0470-745551
Frida Ellingsen
0761-62 78 28
Patrik Staaf
042 176618
Jenny Persson
042 176608
Annika Sjöberg
08-446 47 09
Frida Ellingsen
0761-627828
Petra Nilsson

Jenny Persson

Frida Ellingsen

Anna Malmqvist

Jenny Persson
042 17 66 08
Frida Ellingsen
040-6601200
Charlott Kreuger
042-176602
Lena Berggren

Karin Köhler
042-176607
Mahlin Glyré
042 - 17 66 11
Lena Berggren

Patrik Staaf
042-176618
Petra Nilsson
031-10 98 01
Frida Ellingsen
040-660 12 00
Erik Lindgren

Frida Ellingsen
0761-62 78 28
Frida Ellingsen
040-660 12 00
Karin Tenning
042 17 66 25
Charlott Kreuger
042 176602
Patrik Staaf

Frida Ellingsen
040-6601222
Kajsa Andersson
042-176622
Kajsa Andersson
042-176622
Frida Ellingsen
040-6601222
Frida Ellingsen
040-6601222
Frida Ellingsen
040-660 12 22
Patrik Staaf
042-17 66 18
Frida Ellingsen
040-6601200
Anna Karlsson
042-176605
Måns Persson
0761-45 27 10
Karin Tenning
042-17 66 25
Petra Nilsson
042-17 66 00
Frida Ellingsen
040-660 1222
Frida Ellingsen

Anna Malmqvist

Charlott Kreuger

Daniel Stenberg
042 - 17 66 18
Jenny Persson
042-17 66 08
Annika Carlsson

Malin Larsson Weber

Anne Staffas Lundin

Sara Hansson
040-660 12 01
Charlott Kreuger

Eva Willman

Sara Hansson
040-6601201
Sara Hansson
0406601201
Frida Ellingsen
0406601200
Frida Ellingsen
0406601222
Petra Nilsson
08 - 446 47 00
Petra Nilsson
031-109801
Fredrik Jonsson
040-6601214
Karin Tenning

Eva Willman
042-176617
Christina Martinsson
042-6005670
Christina Martinsson
042 - 600 56 70
Sara Hansson
0406601201
Eva Willman
040176617
Anna Karlsson

Fredrik Jonsson

Daniel Stenberg

Charlott Kreuger
042 17 66 02
Christofer Dahlman
040-660 12 16
Linnéa Ekman
042-176622
Anne Staffas Lundin
08-446 47 06
Linnéa Ekman
042-176622
Anne Staffas Lundin

Erik Lindgren
042-176616
Linnéa Ekman
042-176622
Linnéa Ekman
042 17 66 22
Linnéa Ekman

Christina Martinsson
042-6005670
Malin Larsson Weber
0761-756107
Malin Larsson Weber
040-6601202
Frida Ellingsen
040-660 12 22
Malin Larsson Weber
0406601202
Malin Larsson Weber
040-6601202
Petra Nilsson

Eva Willman
042-176617
Sara Hansson

Jenny Persson
040-6601228
Fredrik Jonsson
040-660 12 14
Daniel Stenberg
042 - 17 66 14
Christina Martinsson

Karin Köhler

Fredrik Jonsson
040-6601214
Anna Karlsson

Lena Lilliér
040-660 12 17
Eva Willman
042-17 66 17
Julia Carldén
0406601204
Lena Lilliér

Christofer Dahlman

Julia Carldén
040-660 12 04
Julia Andersson
042-17 66 23
Fredrik Jonsson
076-1777634
Lena Lilliér
040 660 1217
Magnus Blomsterberg
042-17 66 18
Magnus Blomsterberg
042-176618
Lena Lilliér
040-66012 17
Magnus Blomsterberg
042 17 66 18
Magnus Blomsterberg

Karin Tenning
042-176625
Lena Lilliér
040-660 12 17
Julia Carldén
0406601204
Julia Carldén
0406601204
Anna Karlsson
042-17 66 05
Malin Larsson Weber
040-6601202
Frida Ellingsen
040-660 12 22
Christofer Dahlman

Göran Möllerström
+46 705 888 172
Göran Möllerström
0705888172
Malin Wahlberg

Göran Möllerström
040 884 61
Malin Wahlberg
040-6601202
Malin Wahlberg
040-6601202
Lena Lilliér
040-6601217
Göran Möllerström

Malin Wahlberg

Lovisa Öunpuu
040- 660 12 12
Göran Möllerström
0729-63 23 63
Lovisa Öunpuu
040-6601212
Fredrik Hammarwall

Göran Möllerström
0729-63 23 63
Charlott Kreuger
042-17 66 00
Charlott Kreuger
042-176602
Lovisa Öunpuu

Fredrik Jonsson

Lena Silén

Lovisa Öunpuu
040-660 12 12
Emelina Bengtsdotter

Emelina Bengtsdotter
040 660 12 04
Emelina Bengtsdotter
0406601204
Emelina Bengtsdotter

Magnus Blomsterberg

Emelina Bengtsdotter
040-660 12 04
Christina Martinsson
073-5180904
Annika Sjöberg

Jill Holmgren
08-446 47 11
Åsa Wilhelmsson
0733-444411
Åsa Wilhelmsson
073-3444411
Åsa Wilhelmsson

Lena Maj-Lisdotter Dahlberg

Jill Holmgren
0735013577
Åsa Wilhelmsson

Malin Karlsson
031-10 98 12
Malin Karlsson
08-446 47 00
Jill Holmgren

Johan Nordberg

Jill Holmgren
073 501 35 77
Jill Holmgren
0735 01 35 77
Jimmy Rossi
0761-627828
Jerker Larsson

Jerker Larsson

Annika Sjöberg

Jerker Larsson

Clara Åström
08-4464711

Ansök

Sista ansökningsdatum: 26 November 2013
Ange referens: 2255

Dreamwork Scandinavia AB

Besöksadress

Drottninggatan 1, Helsingborg
None

Postadress

Birger Jarlsgatan 10
Stockholm, 11434

Liknande jobb


Perido Skills AB 19 July 2016 Engagerad gruppchef med GMP-kunskap
Örebro läns landsting 4 June 2014 Gruppchef till Utvecklargruppen
ÅF-Industry AB, Kalmar 29 April 2015 Sektionschef Engineering Kalmar & Oskarshamn
Nordnet Bank AB 29 March 2018 Engineering Manager