Gruppledare till Familjehemsenheten

Arbetsbeskrivning

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. I kommunen arbetar ca 4.000 personer för att uppfylla målen om service, professionellt bemötande och tillgänglighet samt möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt.

Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att ge alla arbetsplatser förutsättningar för ett medskapande och ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger därför stor vikt vid att Du delar kommunens värdegrund och medarbetarpolicy.
För mer information: www.nykoping.se

I Nyköpings kommun satsar vi på hälsofrämjande insatser för våra medarbetare och har därför infört rökfri arbetstid.

ARBETSUPPGIFTER
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för vuxna, barn och ungdomar som behöver stöd. Vi ansvarar t.ex. för ekonomiskt bistånd, individ och familjeomsorg och arbetsmarknadsinsatser. Vi är professionella och empatiska medarbetare som arbetar på ett rättssäkert sätt för medborgarens bästa. I divisionen arbetar idag ca 1.600 personer.

Familjehemsenheten tillhör område Barn, ungdom och familj och ansvarar för rekrytering av familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer samt handledning till familjehemmen, vilket våra tre familjehemssekreterare arbetar med. I uppdraget ingår också uppföljning av vården och överväganden till socialnämnden, vilket våra sex socialsekreterare, så kallade barnhandläggare, arbetar med. Två av dessa arbetar specifikt med uppföljningen av ensamkommande flyktingbarn. Vi stödjer såväl barn och ungdomar som placeras i familjehem och på HVB samt deras biologiska föräldrar.

Vi behöver nu förstärka arbetet kring de barn och ungdomar som är placerade och söker därför en gruppledare med uppgift att leda handläggarna i sitt dagliga arbete. Som gruppledare kommer du att ha en beslutsfattande funktion i det operativa arbetet vilket innebär att du har stort ansvar för de barn och ungdomar som är eller ska bli placerade. Du ska vägleda arbetsgruppen och säkerställa att handläggningen som sker är korrekt.

Som gruppledare är du underställd enhetschefen som har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för verksamheten.

Vi erbjuder ett intressant arbete i utveckling med många familjer och andra professionella i olika sammanhang. Ett nära samarbete sker mellan familjehemssekreterarna och barnhandläggarna med gemensamma besök, gemensam handledning samt arbetsledning. Vi arbetar enligt BBIC-modellen och att arbeta nätverksinriktat ingår som en naturlig del i arbetsmetoderna.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen, väl vitsordad erfarenhet av barn- och ungdomsvård samt familjehemsarbete. Som person är du kreativ, empatisk, engagerad och lösningsorienterad. Samarbetsförmåga och intresse av att utveckla arbetet är självklara egenskaper. Du behöver ha god kännedom om socialtjänstlagen och LVU samt vara erkänt duktig på att uttrycka dig i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.


ÖVRIGT
Intyg/ betyg medtages vid ev intervju.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Linnea Herbertsson
0155-45 75 51
Maud Bohman

Helena Persson
0155-24 84 55
Victor Eriksson Gonzalez
0155-24 88 46
Per Norrhäll
0155-24 86 48
Anna Möller
073-662 23 95
Katarina Steneskog
0155-24 78 92
Marianne Franzén
0155-24 84 64
Peter Johnsson
0155-24 88 42
Annica Andersson
0155-24 89 56

Sammanfattning

Besöksadress

Ö. Rundgatan 11 61183 Nyköping
None

Postadress

None
Nyköping, 61183

Liknande jobb


26 maj 2020

19 maj 2020

Social- och äldreförvaltningen, Enhetschef administrativa enheten

Social- och äldreförvaltningen, Enhetschef administrativa enheten

15 maj 2020

Social- och äldreförvaltningen, Enhetschef/jurist kanslienheten

Social- och äldreförvaltningen, Enhetschef/jurist kanslienheten

13 maj 2020