Arbetslivsinstitutet.se

Handläggare av landsbygdsstöd


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse. Visstidsanställning tom 2014-12-31

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en statlig myndighet med ca 160 anställda.
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi erbjuder dig en unik arbetsplats, fylld av kunniga och ambitiösa experter och generalister inom en mängd samhällsfunktioner. Länsstyrelsens verksamhet förändras i takt med samhället och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö och bra personalsociala förmåner och möjlighet till flexibel arbetstid.
Landsbygdsenheten är en av tre verksamhetsenheter på Länsstyrelsen. Landsbygdsenhetens verksamhet med landsbygdsdirektören som chef är bred och består av jordbrukarstöd, landsbygdsstöd/regionalutveckling samt veterinär- och djurskyddsverksamhet. Enheten är indelad i fyra funktioner med var sin funktionsledare som är chef för det dagliga arbetet. Den aktuella tjänsten är placerad vid funktionen för Tillväxt och landsbygd.
På landsbygdsenheten arbetar flera personer med att utveckla företag och landsbygd med hjälp av bl.a. landsbygdsstöd. Vi söker en ny medarbetare till arbetet med utbetalningar av landsbygdsstöd.


ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter är handläggning av i första hand utbetalningar inom landsbygdsprogrammet av företagsstöd, miljöinvesteringar, projektstöd och leaderprojektstöd till lantbruks- och landsbygdsföretag, föreningar samt andra organisationer. Även arbete med slutbesiktningar av genomförda investeringar kan bli aktuellt. Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten. Även andra arbetsuppgifter kan därför på sikt bli aktuella och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant och lämplig akademisk utbildning, gärna med agrar/ekonomisk inriktning. Du bör ha god förmåga att föra fram ditt budskap på ett tydligt och begripligt sätt både i tal och skrift.
Du ska ha god social förmåga och kunna bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. I arbetet ingår nämligen mycket externa kontakter och stor samverkan inom arbetslaget. Arbetet ställer stora krav på både hög kvantitet och kvalité. Detta innebär att du måste vara stresstålig. Erfarenhet, intresse och kunskap om ekonomi och redovisning är nödvändigt. Det är en fördel om du har teoretisk och praktisk lantbruks- och landsbygdserfarenhet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Johanna Martin
010-2237000
Carin Karlsson
010-2237000
Sara Lamme
010-223 70 00
Eva Nilsson
010-223 70 00
Per-Anders Persson
010-223 70 00
Stefan Carlsson
010-223 70 00
Fredrik Holm
010-223 70 00
Anders Joelsson
010-223 70 00
Kerstin Carlsson
010-223 70 00
Kommunikationsansvarig Johanna Martin
010-2237000
SACO Sara Lamme
010-223 70 00
ST Eva Nilsson
010-223 70 00
Länsantikvarie Heidi Vassi
010-223 70 00
ST Jan Borgehed
010-223 74 26
SACO Karin Hopstadius
010-223 71 63
Funktionsledare för social hållbarhet Katarzyna Musial
010-223 74 23
Utvecklare för social hållbarhet Susanne Hallström
010-223 74 20
Funktionsledare för servicefunktionen Julia Fasth Sahlin
010-223 71 16
Integrationsdirektör Gisela Andersson
010-2237419
Utvecklare av integration Susanne Hallström
010-2237420
SACO Anna Ståhl
010-2237182
Landsbygdsdirektör Stefan Carlsson
010-223 70 00
Funktionsledare Anders Meijer
010-223 70 00
SACO Anders Joelsson
010-223 70 00
ST-länsstyrelse Kerstin Carlsson
010-223-70-00
Funktionsledare Johan Ekström
010-223 70 00
ST Carita Linné Naess
010-223 70 00
ST Jan Borgehed
010-223 70 00
SACO Anna Ståhl
010-223 70 00
Funktionsledare Per-Anders Persson
010-223 70 00
Ida Andreasson
010-223 70 00
Funktionsledare Karin Hopstadius
010-223 70 00
Utvecklare av integration Susanne Hallström
010-223 70 00
Funktionsledare Madeleine Karlsson
010 223 70 00
Enhetschef Carin Karlsson
010-2237000
Länsarkitekt Lars Hederström
010-2237000
Telefonistsamordnare Terese Lundgren
010-223 70 00
Funktionsledare Annika Bladh
010-223 70 00
Integrationsdirektör Gisela Andersson
010-223 70 00
Projektledare Christina Gutiérrez Malmbom
010-223 70 00
länsveterinär/funktionsledare Fredrik Holm
010-223 70 00
Funktionsledare Elisabet Ardö
010- 223 70 00
Enhetschef Carin Karlsson
010-223 70 00
Tf länsarkitekt Gunnel Henriksson
010-223 70 00
Verksamhetsansvarig Camilla Pártos
010-223 70 00
Biträdande verksamhetsansvarig Ina Samulesson
010-237 70 00
Funktionsledare Jan Grosen
010-223 70 00
Samordnare Vattenvårdsförvaltningen Monica Andersson
010-223 70 00
Kommunikationschef Pia Steinbach Mastenstrand
010-2237000
Ekonomichef Thomas Rademyr
010-223 70 00
Funktionsledare Elisabet Ardö
010-2237000
Funktionsledare Jan Grosen

Vattenvårdshandläggare Elin Wallqvist
010-223 70 00
Tf enhetschef Jan Grosen

Tf funktionsledare Kaisa Sandstedt
010-223 70 00
HR chef Helen Jönsson
010-223 70 00
Funktionschef Per-Anders Persson
010-223 70 00
Funktionschef Johan Ekström
010-223 70 00
Tf funktionschef Kaisa Sandstedt
010-223 70 00
Funktionschef Jan Grosen

Integrationsutvecklare Fredrik Ottosson
010-223 70 00
Funktionschef Maria Levin
010-223 70 00
länsveterinär/funktionschef Fredrik Holm
010-223 70 00
Länsarkitekt Gunnel Henriksson
010-2237000
Funktionschef Elisabet Ardö
010-223 70 00
Enhetschef Martin Sjödahl
010-223 70 00

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 26 February 2014
Ange referens: 112-659-14
Övrigt: Körkort för bil är önskvärt

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Besöksadress

Kungsgatan 8 35186 VÄXJÖ
None

Postadress

Kungsgatan 8
VÄXJÖ, 35186

Liknande jobb


Länsstyrelsen i Kron.. 11 February 2014 Handläggare av landsbygdsstöd
Högström & Co Manage.. 17 February 2014 Agronom/Hortonom - Nelson Seed Development AB
Agronom/Jordbruksförvaltare Göteborgs stad, Fast.. 22 February 2014 Agronom/Jordbruksförvaltare
Handläggare återkrav/fältkontollant Länsstyrelsen i Upps.. 25 February 2014 Handläggare återkrav/fältkontollant