Arbetslivsinstitutet.se

Handläggare för fornlämningsärenden


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid/ Ej specificerat

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen och samordnare för det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.

Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 450 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling.

Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Arbetsplatsbeskrivning
Enheten för kulturmiljö ingår i avdelningen för samhällsbyggnad. Avdelningen har ett brett och diversifierat uppdrag och rymmer flera av Länsstyrelsens centrala frågor; bostäder, kulturmiljö, infrastruktur samt samhällsbyggnad och beredskap. Enheten ansvarar bland annat för att pröva frågor i enlighet med bestämmelserna i kulturmiljölagen om fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen samt att fördela bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Enheten bidrar både internt och externt, med sakkompetens som rör samhällsplanering och regionens utveckling. På enheten arbetar för närvarande 11 medarbetare.

 Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär huvudsakligen ärendehantering/handläggning enligt kulturmiljölagens andra kapitel i samband med samhällsplanering och markanvändning. Uppdraget är att verka för de kulturminnesvårdanden intressena i ett bredare samhällsperspektiv och i samverkan med övriga samhällsaktörer. För att trivas i tjänsten krävs det att du har ett genuint intresse för att förstå och förmedla arkeologins och kulturarvets betydelse och relevans för samhället idag, vilket innebär att ha god förmåga att väga samman och bedöma olika samhällsintressen.

 Kvalifikationer
Vi söker dig som har:


• akademisk examen i arkeologi eller motsvarande utbildning (minst tre år) som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• god erfarenhet av att arbeta med uppdragsarkeologi
• god kunskap om fornlämningar och erfarenhet av att självständigt bedöma fornlämningar

 Meriterande är:


• erfarenhet av projektledande ställning
• erfarenhet av upphandling
• erfarenhet av kvalificerad handläggning av arkeologiska undersökningar
• liknande erfarenhet från statlig och/eller offentlig verksamhet
• B-körkort
• goda kunskaper om kulturmiljölagen och kunskap om lagstiftningar så som miljöbalken, samt plan- och bygglagen

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Du har god förmåga att skapa och förvalta goda relationer med kollegor, medborgare och andra samhällsaktörer. Tjänstens mångsidighet förutsätter att du är engagerad och trygg i din roll samt är utvecklings- och lösningsorienterad i ditt sätt att arbeta. Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift, är pedagogisk samt serviceinriktad. Arbetet förutsätter du har ett gott omdöme och tålamod samt hög prioriteringsförmåga.

Länsstyrelsen värdesätter språkkunskaper och erfarenheter av olika kulturer.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Diarienummer: 112-25842-2016
Sista ansökningsdag: 2016-09-05

Ansökningsförfarande
Ansökan görs via rekryteringsystemet ReachMee. Ansök genom att klicka på knappen Ansök längst ner på sidan.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Lundgren Axell, Enhetschef
072-7154705
Elin Gradeén, ST
08-7854495
Curt-Åke Karlson, SACO
08-7854019
Birgitta Brehmer, Enhetschef
08-7855017
Therese Jernberg, Huvudregistrator
08-785 41 67
Åke Lente, ST
08-785 44 50
Susanne  Mellberg, SACO
08-785 44 37
Lisa Lundeberg,
08-452 33 67
Åsa Ryding, Avdelningschef
070-920 65 94
Susanna Grege, SACO
010-223 13 36
Anita  Attersand, ST
010-223 12 23
Katarina  Thomasson, Experis
08-736 11 26
Björn Carlberg, Tf. naturvårdschef
010-223 12 68
Matilda Apelquist, SACO
010-223 12 19
Gianna  Nicole, ST
010-223 14 69
Eva Merkel, Tf. avdelningschef
010-223 14 61
Åke Lente, ST
010-223 14 28
Peter Eklind, SACO
010-223 12 96
Lena  Pettersson, Enhetschef
010-223 15 14
Emma Kihlberg, SACO
010-223 14 05
Nicklas  Boussard, ST
010-223 12 59
Anders Lindblom, Enhetschef
010-223 14 31
Helen  Barda, SACO
010-223 12 29
Helena Wyser, Enhetschef
010-223 16 96
Susanne  Mellberg, SACO
010-223 15 29
Gitte Carlsson, Personaldirektör
010-223 12 72
Karina Uddén, Enhetschef
010-223 16 09
Patric Cederlöf, SACO
010- 2231275
Katarina  Edlund, ST
010-223 12 93
Johan Beckman, stf. Försvarsdirektör Länsstyrelsen Stockholm
010-2231232
Leif Gustavsson, Försvarsdirektör Länsstyrelsen Värmland
010-224 72 97
Tina  Johansson, Försvarsdirektör Länsstyrelsen Örebro
010-224 82 61
Britt Forsén, SACO
010-223 13 14
Mia  Olausson, Enhetschef
010-223 14 94
Ulrika Geber, Enhetschef
010-223 13 29
Erika  Söderström, ST
010-223 15 97
Anna Mattson, SACO
010-223 14 58
Lars  Carlsson, SACO
010-223 12 73
Kristin Marklund, Enhetschef
010-223 16 65
Moa Karlsson, ST
010-223 12 15
Patrik Cederlöf, SACO
010-223 12 75
Torsten Jakobsson, Tf enhetschef
010-2231720
Eva Mo, ST
010-223 14 62
Johan Beckman, T f Försvarsdirektör
010-2231226
Mia Lindström, SACO
010-223 15 01
Louise Schlyter, Enhetschef
010-223 15 51
Hanna Gelotte Fernandez, SACO
010-223 13 30
Gerd Norrman Evhammar, ST
010-223 14 87
Eva Lundgren Axell, Enhetschef
072-7154705
Sara Beckman, Enhetschef
010-2231233
Barbro Rohdin, Enhetschef
010-223 15 29
Mia  Olausson, Enhetschef naturvård
010-223 14 94
Gianna  Nicolone, ST
010-223 14 69
Johnny Kjellström, Enhetschef
010-223 17 30
Ylva Disheden, SACO
010-223 16 66
Tatjana Joksimovic, Enhetschef
010-2231677
Valter Perselli, SACO
010-223 17 22
Lisa Palmér, ST
010- 223 16 98
Katarina Popovic, ST
010-223 15 17
Anne Öster, SACO-S
010-223 16 44
Johan Beckman, Enhetschef
010-2231226
Emma  Ström, SACO
010-223 15 78
Lisa Palmér, ST

Viveka Appeltofft, Enhetschef
010-223 12 20
Anna Hedberg, Enhetschef
010-223 12 86
Katarina  Thomasson, Experis
08-736 11 26
Lisa Lundeberg, Experis
08-452 33 67
Johan Beckman, Enhetschef
010-223 12 32
Lisa Palmér, ST
010-223 16 98
Katarina De Verdier, utvecklingsledare
010-223 12 85
Catrine Björn, HR konsult
010- 223 14 68
Elin Agnvall, Samordnare djurskyddsenheten
010-2231655
Joakim Johansson, Enhetschef
010-2231299
Lena Pettersson, Enhetschef
010-223 15 14
Nicklas Boussard, ST
010-223 12 59
Sara Beckman, Enhetschef
010-2231233
Cecilia Westerberg, ST
010-223 16 17
Christina Ericson, Saco
08-2231390
Torwald Snickars, SACO
010-2231565
Anne-Jeanette Johansson, ST
010-2231387
Vahid Fararos, Tf Ebhetschef
010-223 13 08
Erika Söderström, ST
010-223 15 97
Olof Harlaldsson, SACO
010-2231737
Ulrika Geber, Avdelningschef
010-223 13 29
Olof Harlaldsson, SACO
010-2231737
Pernilla Ek, Enhetschef
010- 223 1396
Mia Olausson, Enhetschef
010-223 314 94
Emma Skoog, ST
010-223 315 64
Karin Joelsson, SACO
010-223 313 85
Mia Olausson, Enhetschef naturvård
010-223 14 94
Per Claesson, SACO
010-2231519
Therese Jernberg, Enhetschef
010-223 13 82
Johan Beckman, Enhetschef
070-785 53 88
Lisa Palmér, ST
010-2231698
Lars Lundberg, Enhetschef, frågor besvaras från vecka 33
010-2231501
Lars Bredberg, ST
010-223 12 96
Anna Arborelius, Rekryteringskonsult Experis
072-537 50 11
Katarina Thomasson, Rekryteringskonsult Experis
070-231 28 05
Göran Åström, Miljödirektör
010-223 16 41, 070-583 58 30
Katarina Thomasson,
08-736 11 26
Per Claesson,
010-223 15 19
Elin Gradeén, ST
010-223 13 33
Henrik C Andersson, Länsfiskekonsulent
010-2231213
Susanne Sass-Jonsson, SACO
010-223 15 50
Anders Lindblom, Enhetschef
010-2231431
Joakim Johansson, enhetschef

Anna Mattsson, facklig företrädare SACO

Eva Mo, Facklig företrädare

Khrosh Nori, ST
010-223 17 39
Helena Remnerud, Enhetschef
010-223 16 96 eller 072-204 20 75
Therese Jernberg, Huvudregistrator
010-223 13 82
Per Claesson, SACO
010-223 15 19
Olof Haraldsson, SACO
010-223 14 25
Anders Larsson, Samordnare
010-223 14 21
Åsa Pettersson, Samordnare
010-223 15 16
Olof Haraldsson, SACO
010-223 17 37
Annika Lindvall, Tf enhetschef
010-223 14 41
Anne-Jeanette Johansson, Facklig kontaktperson ST
010-2231387
Anders Wasell, Saco
010-2231613
Anette Zackrisson, ST
010-223 1633
Elin Gradeén, ST
010-223 13 33
Sara Beckman, enhetschef
010-223 12 33, 072-725 50 23
Åsa Grönberg, Enhetschef
010-223 14 91, 076-130 63 69

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 5 September 2016

Länsstyrelsen i Stockholm

Besöksadress

Box 22067
None

Postadress

Hantverkargatan 29
Stockholm, 11221

Liknande jobb


Länsstyrelsen i Söde.. 21 October 2016 Antikvarie
Fotevikens museum 1 December 2016 Pedagog, aktör, hantverkare, arkeolog
Antikvarie/arkeolog Länsstyrelsen i Upps.. 3 January 2017 Antikvarie/arkeolog
Statens Maritima Museer 6 January 2017 Arbetsledande arkeolog till Kulturarvsenheten