Handläggare limniskt områdesskydd

Handläggare limniskt områdesskydd

Arbetsbeskrivning

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen är regeringens förlängda arm i Norrbotten och vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling,prövning, tillsyn och samordning inom många olika områden.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
• Möjlighet att bidra till samhällsnytta
• Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
• Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten är placerad på Länsstyrelsens naturskyddsenhet, där vi för närvarande är 19 medarbetare. Framför allt genom att bilda nya naturreservat hjälper vi till att skydda och bevara de allra finaste guldkornen i den Norrbottniska naturen, med alltifrån skogar och berg till myrar, vattendrag och hav. På enheten arbetar vi även med artbevarande inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter, uppföljning av skyddad natur samt bevarandeplaner i Natura 2000-områden.

Vi söker nu en medarbetare som vill arbeta med bygga upp arbetet med limniskt områdesskydd i länet. I arbetsuppgifterna ingår alla delar av områdesskyddsarbetet. Detta innefattar allt ifrån fältinventering och urval av reservatsobjekt, till kontakter med centrala verk och markägare samt framtagande av naturreservatsbeslut och skötselplaner. Arbetet genomförs med stöd av kollegorna på enheten, främst inom den terrestra arbetsgruppen. I tjänsten ingår även arbete inom ramen för Natura 2000 systemet, där kvalitetessäkring av data samt uppdateringar av bevarandeplaner är exempel på arbetsuppgifter som kan bli aktuella.
I tjänsten ingår även arbete med Natura 2000 kopplat till våra sötvattensmiljöer. Kvalitetessäkring av data samt uppdateringar av bevarandeplaner är exempel på arbetsuppgifter som kan bli aktuella.

Beroende på kompetens och erfarenhet hos de sökande kommer den slutliga fördelningen av arbetsuppgifter ske i samband med rekryteringsprocessen. Arbetsuppgifterna kan också komma att förändras över tid.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
• har en för arbetsuppgifterna relevant akademisk utbildning, limnolog eller motsvarande.
• har erfarenhet av likartade arbetsuppgifter och kunskaper inom naturvårds- och bevarandebiologi.
• är strukturerad, drivande, har god samarbetsförmåga samt ett utåtriktat arbetssätt
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, vårdat enkelt och begripligt, samt förmåga att anpassa din kommunikation till olika målgrupper.
• har körkort för bil

Det är en fördel om du:
• har kunskap om och erfarenhet av naturförhållandena i norra delen av Sverige.
• har vana av att använda ArcGIS
• har erfarenhet av arbete på en statlig myndighet.
• kan börja med relativt kort varsel. Ange gärna när du kan tänka dig att vara på plats.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare kustvattenförvaltning och LOVA

18 maj 2020

SGU söker två marinbiologer för bottenhabitatkartering

SGU söker två marinbiologer för bottenhabitatkartering

15 maj 2020

8 maj 2020

Vattensamordnare

Vattensamordnare

24 april 2020