Arbetslivsinstitutet.se

Handläggare med arkeologisk inriktning


1 platser Tillsvidare Heltid Vi tillämpar individuell lönesättning. Heltid/ Ej specificerat

Länsstyrelsen ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs, samordnar länets intressen och för fram invånarnas behov för en bra utveckling när det gäller t.ex. arbete, service och miljö. Vi är en kunskapsorganisation med totalt ca 200 anställda. Majoriteten av de anställda har Gävle som placeringsort.

Handlingskraft, professionalitet och förståelse är ledorden i vår värdegrund. Den ska genomsyra allt vi gör på alla nivåer och vara ett stöd i vårt dagliga arbete.

Länsstyrelsen strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inom enheten arbetar för närvarande 13 personer. Bl. a handläggs ärenden rörande arkeologi, byggnadsminnen, kulturreservat och kyrkor inom kulturmiljöfunktionen. Folkhälsofunktionen har bl a ett regionalt samordningsansvar för insatser mot förekomsten av våld mot olika grupper, ANDT (alkohol, tobak, och doping) och närliggande områden. Inom ANDT utövas tillsyn gentemot kommunernas handläggning av alkohol och tobak. Inom jämställdhet arbetar vi med begreppet ”våld i nära relationer och kvinnofrid” vilket innefattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, vuxnas våld mot barn, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Arbetsuppgifter

Vikariatet handlar om ärendehandläggning enligt kulturmiljölagens andra kapitel i samband med samhällsplanering och markanvändning. Arbetet rör alla former av prövning av ansökningar om tillstånd till ingrepp i fornlämningar, primärt i avsikt att undvika ingrepp. Om ingrepp inte kan undvikas inbegriper arbetet beställning/upphandling av uppdragsarkeologiska undersökningar. Arbetet inbegriper även tillståndsprövning inför forskningsundersökningar. Uppdraget är att verka för de kulturminnesvårdande intressena i ett bredare samhällsperspektiv och i samverkan med övriga samhällsaktörer och med enskilda. En annan arbetsuppgift är att delta i det interna tvärsektoriella arbete som är kopplat till ärenden enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. I din vardag kommer du att ha kontakter med myndigheter, kommuner, företag och enskilda. Du kommer att samarbeta med andra verksamheter inom Länsstyrelsen, främst inom områdena samhällsbyggnad, naturvård och miljöskydd. 

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning med arkeologi som huvudämne. Du ska ha goda kunskaper om kulturminneslagen och erfarenhet av myndighetsutövning inom området arkeologi, erfarenhet av att leda arkeologiskt fältarbete och goda kunskaper i data och GIS. Det är meriterande med erfarenhet från handläggning av kulturmiljöärenden på länsstyrelse samt har kunskap om Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. B-körkort är ett krav.

Den personliga kompetensen är avgörande för hur du lyckas med uppdraget och vi lägger därför stor vikt vid att du har hög integritet, inger förtroende, har lätt för att skapa kontakter. Du är strukturerad och analytisk. Eftersom uppdraget innebär viss självständighet och höga krav på resultat tillsammans med kvalitet ställs även krav på att du är både initiativtagande och uppnår resultat, mao du kan arbeta både självständigt och i grupp. Vi fäster stor vikt vid nämnda personliga egenskaper.

 

Anställningsvillkor

Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast
Tidsbegränsat: 2016-10-31
Diarienummer: 112-4451-2016
Senaste ansökningsdag: 2016-07-06   

Ansökan

För att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess görs ansökan via rekryteringssystem Reachmee. Ansök genom att klicka på knappen Ansök längst ner på sidan. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Information

Läs mer om Länsstyrelsen på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/gavleborg 


Inför rekryteringsarbetet har Länsstyrelsen tagit ställning till rekryteringskanaler och gjort vårt medieval. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare och rekryteringssajter

Kontaktpersoner på detta företaget

Carl-Johan Lindström, Enhetschef
010-225 12 40
Berit Löfgren, Enhetschef
010-225 14 36
Ann-Charlotte Nyman, SACO-S
010-225 14 85
Gustav  Hartzell, OFR-ST
010-225 12 24
Veronica Sjöberg, Funktionsansvarig
010-225 13 92
Åsa Eklund-Öberg, OFR-ST
010-225 12 97
Se ovan.,

Jennie Dalethsson, Handläggare
0291-47 10 40
Sara Lindqvist, Handläggare
010-225 14 65
Nelli Kopola, Enhetschef
010-225 13 79
Jenny Blomberg, OFR-ST
010-225 12 87
Mats Hindström, Stabschef
010-225 14 33
Folke Flomyhr, Personalchef
010-225 12 10
Robert  Ahlberg, SACO-S
010-225 12 09
Jenny Blomberg, TCO-ST
010-225 12 87
Daniel Ström, Chefsjurist
010-225 12 17
Caroline Näslund, Jurist
010-225 12 07
Karl Gullberg, Länsfiskekonsulent
010-225 14 12
Gunilla Malm, ST
010-225 12 11
Larsson Jenny, Enhetschef
010-225 14 57
Maria Edlén, Funktionsansvarig djurskydd
010-225 14 14
Åsa Eklund-Öberg, TCO-ST
010-225 12 97
Joel Isensköld, Enhetschef
010-2251308
Sara Sundin, Handläggare
010-2251479
Anna Jansson, Handläggare
010-2251553
Sara Lindqvist, Handläggare
010-225 14 65
Joel Isensköld, Enhetschef
010-225 13 08
Sara Sundin, Handläggare
010-225 14 79
Ann Gudehn, Enhetschef
010-225 12 60
Karin  Brolin, Handläggare
010-225 14 93
Gustav  Hartzell, OFR-S
010-225 12 24
Larsson Jenny, Enhetschef
010-225 14 57
Emilia Skogh, Handläggare
010-2251428
Lise Ekenberg, Enhetschef
010-225 12 89
Robert Larsson, Funktionssamordnare
010-225 13 97
Robert  Ahlberg, Handläggare
010-225 12 09
Charlotta Ryd, Enhetschef
010-225 13 72
Johanna Collin, Medarbetare
010-225 12 79
Pernilla Månsson, Handläggare jordbrukarstöd
010-2251444
Lise Ekenberg, Enhetschef
070-517 12 89
Lisa  Sundin, Handläggare krisberedskap v. 28
010-225 12 20
Ann-Charlotte Nyman, SACO-S v. 28-29
010-225 14 85
Åsa Eklund-Öberg, OFR-S 11-12/7
010-225 12 97
Mats Hindström, Stabschef v. 28 + 33
010-225 14 33
Daniel Ström, Chefsjurist v. 30 + 33
010-225 12 17
Ann-Charlotte Nyman, SACO-S v.28-29 + 33
010-225 14 85
Gustav  Hartzell, OFR-S v. 32 - 33
010-225 12 24
Mats Hindström, Stabschef, v.28
010-225 14 33
Folke Flomyhr, Personalchef, v30-31
010-225 1210
Ann-Charlotte Nyman, SACO-S, v 28-29 + 33
010-225 14 85
Åsa Eklund-Öberg, TCO-ST, v33
010-225 12 97
Håkan Sundelin, Handläggare
010-225 14 29
Karin  Ellgardt Fredlund, Handläggare
010-225 14 24
Robert Larsson, Funktionsansvarig
010-225 13 97
Erik Lennmalm, Enhetschef
010-225 14 91
Helena  Eriksson, Funktionsansvarig
010-225 13 57
Folke Flomyhr, Personalchef
010-225 1210
Folke Flomyhr, Personalchef
010-225 12 10
Magnus Westbergh, Handläggare
010-225 14 86
Ulrika  Nilsson ,
010-225 14 96
Linda Svensson, Handläggare
010-225 12 06
Cecilia  Nyberg, Handläggare
010-225 12 96
Maria Andersson, Funktionsansvarig
010-225 12 38
Sofia Engberg, Handläggare
010-225 12 48
Andreas  Wedman, Handläggare
010-225 14 55
Johanna Ehlin, Handläggare
010-225 14 07
Blomberg Jenny, OFR-S
010-225 12 87
Jessica Berg , Föreståndare Naturrum
010-225 15 50
Anna Jansson, Funktionsansvarig för Färnebofjärdens nationalpark
010-225 15 53
Lindqvist Karin, Handläggare
010-225 14 48
Pernilla Månsson, Funktionsansvarig handläggning jordbrukarstöd
010-2251444
Kristin Larsson, Funktionsansvarig kontroll jordbrukarstöd
010-225 14 42
Joakim Hellgren, Enhetschef
010-225 13 72
Maria  von Hofsten, Funktionsansvarig
010-225 12 16
Pernilla Bylund, Integrationsutvecklare
010-225 14 69

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 6 July 2016

Länsstyrelsen i Gävleborg län

Besöksadress

Länsstyrelsen Gävleborg
None

Postadress

Länsstyrelsen Gävleborg
., 80170

Liknande jobb


Antikvarie Länsstyrelsen i Väst.. 17 June 2016 Antikvarie
Länsstyrelsen i Gotl.. 8 July 2016 Arkeolog
Handläggare för fornlämningsärenden Länsstyrelsen i Stoc.. 8 August 2016 Handläggare för fornlämningsärenden
Länsstyrelsen i Söde.. 21 October 2016 Antikvarie