Handläggare med arkeologisk inriktning

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs, samordnar länets intressen och för fram invånarnas behov för en bra utveckling när det gäller t.ex. arbete, service och miljö. Vi är en kunskapsorganisation med totalt ca 200 anställda. Majoriteten av de anställda har Gävle som placeringsort.

Handlingskraft, professionalitet och förståelse är ledorden i vår värdegrund. Den ska genomsyra allt vi gör på alla nivåer och vara ett stöd i vårt dagliga arbete.

Länsstyrelsen strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inom enheten arbetar för närvarande 13 personer. Bl. a handläggs ärenden rörande arkeologi, byggnadsminnen, kulturreservat och kyrkor inom kulturmiljöfunktionen. Folkhälsofunktionen har bl a ett regionalt samordningsansvar för insatser mot förekomsten av våld mot olika grupper, ANDT (alkohol, tobak, och doping) och närliggande områden. Inom ANDT utövas tillsyn gentemot kommunernas handläggning av alkohol och tobak. Inom jämställdhet arbetar vi med begreppet ”våld i nära relationer och kvinnofrid” vilket innefattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, vuxnas våld mot barn, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Arbetsuppgifter

Vikariatet handlar om ärendehandläggning enligt kulturmiljölagens andra kapitel i samband med samhällsplanering och markanvändning. Arbetet rör alla former av prövning av ansökningar om tillstånd till ingrepp i fornlämningar, primärt i avsikt att undvika ingrepp. Om ingrepp inte kan undvikas inbegriper arbetet beställning/upphandling av uppdragsarkeologiska undersökningar. Arbetet inbegriper även tillståndsprövning inför forskningsundersökningar. Uppdraget är att verka för de kulturminnesvårdande intressena i ett bredare samhällsperspektiv och i samverkan med övriga samhällsaktörer och med enskilda. En annan arbetsuppgift är att delta i det interna tvärsektoriella arbete som är kopplat till ärenden enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. I din vardag kommer du att ha kontakter med myndigheter, kommuner, företag och enskilda. Du kommer att samarbeta med andra verksamheter inom Länsstyrelsen, främst inom områdena samhällsbyggnad, naturvård och miljöskydd. 

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning med arkeologi som huvudämne. Du ska ha goda kunskaper om kulturminneslagen och erfarenhet av myndighetsutövning inom området arkeologi, erfarenhet av att leda arkeologiskt fältarbete och goda kunskaper i data och GIS. Det är meriterande med erfarenhet från handläggning av kulturmiljöärenden på länsstyrelse samt har kunskap om Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. B-körkort är ett krav.

Den personliga kompetensen är avgörande för hur du lyckas med uppdraget och vi lägger därför stor vikt vid att du har hög integritet, inger förtroende, har lätt för att skapa kontakter. Du är strukturerad och analytisk. Eftersom uppdraget innebär viss självständighet och höga krav på resultat tillsammans med kvalitet ställs även krav på att du är både initiativtagande och uppnår resultat, mao du kan arbeta både självständigt och i grupp. Vi fäster stor vikt vid nämnda personliga egenskaper.

 

Anställningsvillkor

Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast
Tidsbegränsat: 2016-10-31
Diarienummer: 112-4451-2016
Senaste ansökningsdag: 2016-07-06   

Ansökan

För att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess görs ansökan via rekryteringssystem Reachmee. Ansök genom att klicka på knappen Ansök längst ner på sidan. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Information

Läs mer om Länsstyrelsen på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/gavleborg 


Inför rekryteringsarbetet har Länsstyrelsen tagit ställning till rekryteringskanaler och gjort vårt medieval. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare och rekryteringssajter

Kontaktpersoner på detta företaget

Carl-Johan Lindström, Enhetschef
010-225 12 40
Berit Löfgren, Enhetschef
010-225 14 36
Ann-Charlotte Nyman, SACO-S
010-225 14 85
Gustav  Hartzell, OFR-ST
010-225 12 24
Veronica Sjöberg, Funktionsansvarig
010-225 13 92
Åsa Eklund-Öberg, OFR-ST
010-225 12 97
Se ovan.,

Jennie Dalethsson, Handläggare
0291-47 10 40
Sara Lindqvist, Handläggare
010-225 14 65
Nelli Kopola, Enhetschef
010-225 13 79

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Gävleborg
None

Postadress

Länsstyrelsen Gävleborg
., 80170

Liknande jobb


Antikvarie/Museipedagog

25 oktober 2010

Vi söker en arkeolog!

Vi söker en arkeolog!

1 april 2020

En eller flera arkeologer sökes

16 februari 2010

Handläggare med inriktning arkeologi

20 maj 2010