Arbetslivsinstitutet.se

Handläggare - miljöanalys


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde omgående. Provanställning kan komma att tillämpas.

Länsstyrelsen Dalarna är en myndighet som arbetar för Dalarnas bästa. Vårt uppdrag är att se till att lagen, de mål och de bestämmelser som riksdagen och regeringen sätter upp följs i länet. Vi utreder, kontrollerar och ger stöd inom flera olika områden. Vårt huvudkontor ligger på Åsgatan i centrala Falun. Där arbetar runt 240 personer med olika bakgrund och erfarenheter tillsammans för att Dalarna ska utvecklas på ett så hållbart sätt som möjligt.

ARBETSUPPGIFTER
Miljöenheten arbetar med miljöövervakning, vattenförvaltning, vattenverksamhet, energiomställning, miljömål, miljöprövning, miljötillsyn och efterbehandling. Vi är ett 40-tal miljöhandläggare med bred naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Att omsätta kunskap i handling, både internt och externt, är en röd tråd i vårt arbete och vår verksamhetsidé:

”Miljöenheten arbetar för en god och hälsosam miljö genom att med miljömål och miljölagstiftning som redskap
- sprida kunskap om miljöförhållandena i Dalarna,
- identifiera och ta initiativ till miljöåtgärder,
- stimulera till nytänkande som driver miljöarbetet framåt.”

Nu söker vi en specialist inom miljöanalys. Dina huvudarbetsuppgifter är att analysera Dalarnas miljöförhållanden och identifiera behov av miljöåtgärder. Du ska även förbättra kunskapsunderlagen genom att utforma, initiera och följa upp övervakningsprogram. Du har huvudansvar för att koordinera länets regionala miljöövervakningsprogram. Även andra arbetsuppgifter inom miljöenheten kan bli aktuella.

KVALIFIKATIONER
Du har naturvetenskaplig universitets- eller högskoleutbildning, gärna med inriktning mot miljöanalys och vattenvård. Vi förutsätter att du har utbildning och erfarenhet av GIS eftersom det är ett viktigt arbetsverktyg.
Du har erfarenhet från konsultbranschen, större verksamheter eller offentlig sektor där du arbetat med att analysera större datamängder och identifiera åtgärdsbehov.

Du har lätt för att samarbeta och kommunicera på ett trovärdigt sätt i både tal och skrift. Du är driftig och initiativrik samt arbetar snabbt och självständigt för att driva arbetet framåt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser. Körkort är ett krav.

Kontaktpersoner på detta företaget

Stefan Tansbo, bitr. enhetschef
023-810 44
Maria Hållmarker, SACO
023-810 39
Alf Turesson, ST
023-810 63
Mikael Selander
023-812 40
Jakob Ebner, SACO
023-818 79
Liselotte Sandberg, ST
023-810 10
Ekonomichef Harry Assmundson
023-810 00
Personalchef Mattias Strömberg
023-813 03
Stöt Ulrika Andersson, SACO
023-817 38
Marie Damberg, ST
023-810 58
Enhetschef Per-Erik Sandberg
023-817 35
Lars Fellbrink, ST
023-810 45
Miljövårdsdirektör Stig-Åke Svenson
023 810 60
Uno Skog, SACO
023 818 13
Anki Alfredéen, ST
023-813 49
Enhetschef Björn Forsberg
023-818 34
Märta Ohlsson, SACO
023-811 30
Enhetschef Mikael Selander
010-22 50 388
Liselotte Sandberg, ST
010-22 50 386
Jakob Ebner, SACO
010-22 50 372
Enhetschef Per-Erik Sandberg
010-225 03 02
Stöt Ulrika Andersson, SACO
010-225 02 75
Lars Fellbrink, ST
010-225 02 81
Maria Hållmarker, SACO
010-225 02 88
Stefan Tansbo, bitr. enhetschef
010-225 03 08
funktionssamordnare Jonas Bergman
010-225 03 17
Uno Skog, SACO
010-225 03 63
Anki Alfredéen, ST
010-225 03 12
Miljövårdsdirektör Stig-Åke Svenson
010-225 03 64
Funktionssamordnare Jemt Anna Eriksson
010-225 30 27
Maria Jons, SACO
010-225 03 42
Karen Kämpe
010-22 50 346
John Halvarsson, SACO
070-266 56 52
Anki Alfredéen, ST
010-22 50 312
Lotta Larson, Kommunikationschef
010-22 50 204
Irené Svedjelöv, ST
010-22 50 203
Leif Olofsson-Helldal, SACO
010-22 50 338
Enhetschef Björn Forsberg
010-225 02 39
Stefan Tansbo, funktionssamordnare
010-225 03 08
Länsarkitekt Frida Ryhag
010-22 50 458
enhetschef Lars-Håkan Jönsson
010-22 50 443
Kerstin Bergman gruppsamordnare
010-22 50 425
Kajsa Sjösvärd
010-22 50 461
länsarkitekt Frida Ryhag
010-225 04 58
enhetschef Lars-Håkan Jönsson
010-225 04 43
ANDT-samordnare Thomas Johansson
010-225 00 00
enhetschef Lars-Håkan Jönsson
010-225 00 00
länsarkitekt Frida Ryhag
010-225 00 00
funktionssamordnare Johan Hjerpe
010-225 02 86
föreståndare Karen Kämpe
010-225 03 46
Länsantikvarie Fredrik Sandberg
010-225 00 00
Anders Gottberg, Saco
010-225 00 00
Sofia Tiger, föreståndare
010-225 03 66
enhetschef Mikael Selander
010-225 03 88
rättschef Marie Hammerin - Söderström
010-225 04 78
funktionssamordnare Johan Hjerpe
010-22 50 286
funktionssamordnare Per Johansson
010-225 03 41
t.f. rättschef Sven Ångquist
010-225 04 19

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 6 January 2014
Ange referens: 112-11741-2013
Övrigt: Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi har samverkan med Rekryteringslots i Dalarnas län för att underlätta för familjemedlem att hitta nytt arbete vid flytt.

Länsstyrelsen Dalarnas län

Besöksadress

Åsgatan 38 79184 FALUN
None

Postadress

None
FALUN, 79184

Liknande jobb


Miljöhandläggare - prövning av miljöfarlig verksamhet Länsstyrelsen Dalarn.. 28 November 2013 Miljöhandläggare - prövning av miljöfarlig verksamhet
Miljöhandläggare - efterbehandling av förorenade områden Länsstyrelsen Dalarn.. 28 November 2013 Miljöhandläggare - efterbehandling av förorenade områden
Erfaren Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västma.. 29 November 2013 Erfaren Miljöskyddshandläggare
Svenska institutet söker en miljöhandläggare Svenska Institutet 3 December 2013 Svenska institutet söker en miljöhandläggare