Arbetslivsinstitutet.se

Handläggare, vattenförvaltning


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Snarast. Eventuellt blir det aktuellt med anställning tills vidare. Beslutas innan anställningsbeslut.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen och samordnare för det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.

Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 450 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling.

Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.ARBETSUPPGIFTER
Enheten för miljöanalys består av cirka 15 medarbetare. Enheten ansvarar för arbetet med regional miljöövervakning, kalkning, vattenförvaltning, statsbidraget LOVA för lokala vattenvårdsåtgärder, havsmiljöförordningen samt havsplanering. På enheten finns ett beredningssekretariat för vattenförvaltning som bistår Vattenmyndigheten för Norra Östersjön.

Som handläggare inom vattenförvaltning kommer du i första hand att samordna Länsstyrelsens arbete med vattenförvaltning. Du kommer att vara kontaktperson gentemot Vattenmyndigheten och ingå i arbetsgruppen för länsstyrelserna i distriktet. Tjänsten innefattar även att ta fram underlag för vattenförvaltningen bl.a. för miljöövervakning, karakterisering, bedömning av ekologisk status, påverkansanalys, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för distriktet. Du kommer även att delta i både formella samråd och samverkan med regionala och lokala aktörer. Tjänsten innebär nära samarbete med andra enheter och avdelningar inom Länsstyrelsen samt med nationella och regionala myndigheter, kommuner, vattenvårdsförbund, universitet, allmänheten med flera.

Du kommer att ansvara för bland annat:
• leverans av underlag som Vattenmyndigheten behöver för att genomföra vattenförvaltning
• återrapportering av Länsstyrelsens verksamhet inom vattenförvaltning, samt ekonomisk redovisning av de särskilda projektmedel som Länsstyrelsen får från Havs- och vattenmyndigheten
• vara sammankallande för Länsstyrelsens interna samverkansgrupp för vattenförvaltningKVALIFIKATIONER
Du ska ha

• naturvetenskaplig/teknisk akademisk examen på högskolenivå inom området biologi/kemi med inriktning mot vattenområdet, t.ex. hydrologi, hydrogeologi, vattenkemi, limnologi, marin biologi eller oceanografi
• gedigen erfarenhet av projektledning och samverkan
• intresse för att driva frågor och fungera som ”spindeln i nätet”
• god administrativ kompetens och förhandlingsförmåga
• erfarenhet av vattenrelaterat arbete på nationell och/eller regional myndighet
• erfarenhet av arbete med EG:s vattendirektiv och vattenförvaltning
• förmåga att både arbeta självständigt och samarbeta
• förmåga att på ett strukturerat och pedagogiskt sätt redovisa erhållna resultat i rapportform samt presentera dem muntligt i olika typer av möten
• goda kunskaper i svenska och engelska
• körkort

Det är meriterande med kunskaper inom Geografiska Informationssystem (GIS), grundvattenfrågor eller hydromorfologisk påverkan (förändrade flöden och strukturer i och intill vatten). Du bör vara väl förtrogen med infrastrukturen i Sverige för miljörelaterat vattenarbete. Det är även meriterande med erfarenhet från forskning inom biologi/kemi med inriktning mot vattenområdet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Cathy Hill

Helen Janelöv
08-785 51 52
Nicklas Boussard
08-785 42 97

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 23 August 2013
Ange referens: 23214
Övrigt: Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Länsstyrelsen i Stockholms län, Avdelningen för miljö

Postadress

Box 22067
Stockholm, 10422

Liknande jobb


Naturvårdsverket 4 September 2013 Vill du arbeta med internationella förhandlingar
Projektledare Borås Stad 10 September 2013 Projektledare
ACADEMIC WORK SWEDEN AB 13 September 2013 Uppdragsledare till Sandström Miljö