Arbetslivsinstitutet.se

Handläggare, vikariat


1 platser Tillsvidare Heltid Enligt Överenskommelse 1 nov 2013 - 31 aug 2014

Överförmyndarnämnden för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner ansvarar för den gemensamma överförmyndarverksamheten för de tre kommunerna. Sollentuna kommun är värdkommun och verksamheten är placerad i Sollentuna kommuns organisation. Överförmyndarnämndens uppgift är att förhindra att personer, som inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själva, ska drabbas av rättsförluster. Över­förmyndarnämndens ansvarar för tillsyn och handläggning av ärenden avseende förmynderskap, god­manskap och förvaltarskap med stöd av Föräldrabalkens (FB) regler samt lagen om god man för ensamkommande flyktingbarn.

ARBETSBESKRIVNING

Som handläggare vid överförmyndaravdelningen kommer du att arbeta med följande arbetsuppgifter:

Handläggning av personärenden och annan verksamhet inom överförmyndarnämndens ansvarsområde. 

* Granskning av års- och sluträkningar
* Juridisk handläggning av ärenden inom överförmyndarnämndens ansvarsområde enligt gällande lagstiftning.
* Rekrytering av gode män för uppdrag och delta i informationsträffar för gode män
* Delta i enhetens arbete med att utveckla och effektivisera verksamheten.
* Till stöd för verksamheten används ärendehanteringssystem Wärna.

KVALIFIKATIONSKRAV

* Jurist eller annan likvärdig utbildning
* Erfarenhet av att handlägga personärenden, gärna inom överförmyndare, socialtjänst, försäkringskassa , bank eller an­nan verksamhet
* God kännedom om gällande lagstiftning , gärna erfarenhet av offentlig sektor och nämndarbete.
* Du är som person strukturerad och resultatinriktad
* Du är självständig och har samtidigt lätt för att samarbeta
* Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift
* Du har vilja och förmåga att kombinera myndighetsutövning med att ge god service
* Du har personlig mognad och inlevelseförmåga

ÖVRIGT

Vi undanber oss erbjudande om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

ARBETSTID/VARAKTIGHET

Heltidstjänst, vikariat under föräldraledighet 1 nov 2013 tom 31 aug 2014

LÖN

Individuell lönesättning

ANSÖKAN

Du är välkommen att ansöka via kommunens webbaserade ansökningsformulär, sista ansökningsdag 4 september 2013

Kontaktpersoner på detta företaget

Ann Grundqvist Grybb
+46 08-57922954
Stefan Olofsson
08-5792 2955
Ingrid Norberg
08-579 226 64
Maria Andersson
08-579 226 60
Tomas Hedlund
08-5792 1951
Rosa Ghamsary
+46 08-5792 2451
Ann-Charlotte Zetterberg
08-57921701
Ann Grundqvist-Grybb
08-5792 2954
Linda Ekstrand
+46 0735392826
Maria Nyström
+46 0735460603
Tapio Liimatainen

Lillin Langebäck
+46 08-754 12 51, +46 08-579 222 05
Rektor Marie Tiedemann
+46 0857922984
Christine Johansson
08-6261602
Lotta Dagnå
08-57921277
Siv Kevin
+46 08-57922613
Ingela Wall, Rektor
08-579 214 90
Ulla Backman, bitr rektor
08-57922943
Maria Gladh
08-5792 1629
Tapio Liimatainen, Rektor
08-579 221 87
Jonas Bolander
+46 08-5792 2942
Lena Widström
+46 859496631, +46 739152496
CarinaOsmén
+46 08-57922904
Annika Ekman

Thomas Näslund, kulturskolechef
+46 857921422, +46 739151462
Elisabeth Cedergren
08-59496714
Kim Nersing
08 579 225 43
Rose-Marie Larsson
08-5792 1482
Jan Eriksson
08-5792 2952
Jenny Swärd
08-5792 1269
Veronica Holmberg
+46 08-579 22 666
Birgitta Ejderfjäll
08-57922532
Elisabeth Österman
08-579 221 53
Tony Falk, Lärarförbundet
08-579 221 60
Helena Elmquist, avdelningschef
08-579 212 04
T f enhetschef Vlasta Marcikic
08-5792 12 97
Christine Elm
+46 857922821
Reza Moein
+46 0857921348
Anette Ceder
08-579 216 23
Kari Tsutsunen
+46 0739152516
Carina Osmén
08-5792 2904
Ingela Wall, Rektor
08-579 214 90
Anita Lidman
08-579 229 84
Anette Ceder
08-5792 1623
Karin Schmidt Bohgard
08-5792 2765
Linda Mattsson Kledzik

Filip Olofsson, Bygglovchef
08 579 217 67
Christina Lundström
+46 08-579 229 03
Anders Nilfjord, Chef ekonomi och administration
08-57921332
Ann-Charlotte Zetterberg
08-579 217 01
Maria Tideström, Avdelningschef Projekt
08-57921727
Linda Ekstrand
+46 0735392826
Ola Lagerström, rektor

Ingela Wall
08-5792 1490
Anita Lidman, rektor
08-579 229 84
Carina Osmén
+46 08-57922904
Micael Linefjell
08-5792 2602
Katarina Österberg
+46 739152575, +46 739152575
Susanne Leffler
08-5792 1239
Inger Jansson, Enhetschef
08-579 212 88
Bitr rektor Micael Linefjell
08-57922602
Anders Unosson

Susanne Leffler, Enhetschef
08-579 212 39
Anette Lundqvist, Rektor

Enhetschef Mikael Nissén
08-5792 2331
Micael Linefjell
08-57922602
Cecilia Sundström
08-5792 2904
Elisabeth Österman
08-5792 1587
Christina Wiklund, Avdelningschef
08-5792 2060
Rutger Carlheim-Gyllenskiöld

Helena Appelgren, Tf kanslichef (semester 13/8-17/8)
08-5792 1010
Pierre Carlsson, Administrativ chef (semester 3/8-20/8)
08-5792 1520
Anette Ceder, avdelningschef
08-579 232 01
Elena Grgic, enhetschef överförmyndarenheten
08-579 231 10
Anna Hamberg, Avdelningschef
0739-15 29 80
Mona Birgetz, Personalchef
08-579 214 29
Katarina Tittelbach, facklig företrädare
08-5792 1475
Mats Nilsson, Teamledare
08-5792 3760
Pirjo Körsén, Miljö- & hälsoskyddschef
08-579 224 87

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 4 September 2013

Sollentuna Kommun

Besöksadress

Sollentunavägen 265-267
None

Postadress

Storkvägen 13-15
Sollentuna, 19155

Liknande jobb


Skogsavdelningen 20 August 2013 Verksjurist
Föredragande/Beredningsjurist Sveriges Domstolar, .. 26 August 2013 Föredragande/Beredningsjurist
Jurist (vikariat) SGU 2 September 2013 Jurist (vikariat)
Länsstyrelsen i Kron.. 6 September 2013 Länsjurist