Arbetslivsinstitutet.se

Helleborusskolan i Österåker söker resurspedagog


2 platser Tillsvidare Heltid Provanställning 6 mån

All personal på Helleborusskolan behöver ha inställningen att man ska göra så mycket man kan för att stödja eleven i dess situation, och använda sig av stor kreativitet och tålamod för att hitta ett sätt som underlättar för elevens skolarbete. Stor hänsyn behöver tas till elevens dagsform, och ett stort mått av känslighet behöver finnas hos personalen för att känna av denna dagsform. Du som personal på Helleborusskolan måste ha i åtanke att detta är elever med särskilda behov och att vi ska finnas där för eleven och inte tvärtom. Utifrån ett nära samarbete med föräldrar och ett genuint intresse för eleven som individ, ser vi eleven i sitt hela sammanhang där kunskap om hemsituation, specifika intressen, personlighet, koncentrationsförmåga och energibägare hjälper oss att skräddarsy schema, undervisning och material så att eleverna på får tillgång till sin kognition och blir inlärningstillgängliga.

Som resurspedagog arbetar du tillsammans med mentorerna på skolan med att förse varje elev med ett individuellt upplägg för undervisningen, samt för förutsättningarna för undervisning. Här ingår behov av anpassat och ständigt aktuellt schema, strukturerad arbetsplats, anpassad arbetsplats utifrån behov av avskärmning och ljuddämpning, information och stöd i att förse eleven med förutsägbarhet, att tillse att eleven får tillgång till nödvändigt stödmaterial etc. Alla anpassningar ska göras mot bakgrund av varje elevs svårigheter och elevens förutsättningar.

I mötet med eleverna i rollen som resurspedagog är du prestigelös och flexibel. Du jobbar lågaffektivt och är inlyssnande och lösningsfokuserad. Du tycker om barn och ungdomar och tycker att det är viktigt att skolvardagen fungerar för eleverna och har inställningen att inte ge upp innan barnet/ungdomen är trygg, mår bra och kunskapar efter bästa förmåga.
Du är prestigelös och flexibel.
Du jobbar lågaffektivt, är inlyssnande och lösningsfokuserad.
Du tycker om barn och ungdomar och tycker att det är viktigt att skolvardagen fungerar för eleverna och har inställningen att inte ge upp innan barnet/ungdomen är trygg, mår bra och kunskapar efter bästa förmåga.
Du har erfarenhet av elever med diagnoser inom AST.Helleborusskolan är en grundskola enligt LGR 11 för normalbegåvade elever inom autismspektrumet . Helleborusskolan ska tillhandahålla en välfungerande och anpassad skolmiljö F-9 med fritidsverksamhet för elever till och med år 6. Pedagoger och övrig personal med specialkompetens och utbildning som matchar elevernas olika begåvningsprofiler.
Alla elever på Helleborusskolan ska nå grundskolans kunskapskrav och samtidigt utveckla sin självkännedom. Helleborusskolan ska tillhandahålla spetskompetens inom autismspektrumområdet samt handledning för vårdnadshavare och andra nyckelpersoner som finns inom barnets nätverk.
Helleborusskolan ska även bidra till att minska psykisk ohälsa för en ytterst missförstådd grupp i vårt samhälle.
Våra elever som alla har diagnoser inom autismspektrumet ska få vara huvudpersoner i sina egna liv, och därmed ges möjlighet att kunskapa i en miljö som är tillrättalagd för dem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Samordnare Ewa Jawerth
0707889332
Rektor Johan Danielsson
070-788 97 75 070-788 97 75

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 5 February 2018
Ange referens: Resursped Österåker
E-post: [email protected]
Övrigt: Märk ansökan "resursped Österåker".

Helleborusskolan

Besöksadress

Kuttervägen 1
TÄBY

Postadress

Kuttervägen 1
TÄBY, 18353

Liknande jobb


Elevassistent till gymnasiet Stockholms Stad, Utb.. 16 January 2018 Elevassistent till gymnasiet
Timvikarier - assistenter i grundsärskolan Utbildningsförvaltningen 17 January 2018 Timvikarier - assistenter i grundsärskolan
Elevassistent på Sjödalsgymnasiet Huddinge kommun 18 January 2018 Elevassistent på Sjödalsgymnasiet
Assistent till Igelboda skola i Saltsjöbaden Nacka kommun, Välfär.. 22 January 2018 Assistent till Igelboda skola i Saltsjöbaden