Arbetslivsinstitutet.se

Högskolan för scen och musik söker prefekt


1 platser Tillsvidare Heltid se platsbeskrivning

Högskolan för scen och musik söker prefekt

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Högskolan för scen och musik, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning tillämpas
Diarienummer: PET 2016/374


På Högskolan för scen och musik utbildar vi komponister, lärare i musik, dans och teater, musikal- och performanceartister, musiker inom många genrer, operasångare och skådespelare. Med det har vi en unik bredd bland konstnärliga högskolor i Sverige och ovanligt goda möjligheter att samarbeta över genregränser och med det omgivande samhället. Våra dryga 150 lärare är ofta verksamma vid flera olika utbildningar liksom de många gästlärare som besöker oss under kortare eller längre perioder.

Nu behöver studenter, lärare och övriga anställda en ny ledare och chef. Vi söker därför en prefekt.

Högskolan för scen och musik är en av tre institutioner inom den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Tillsammans med fakulteten bedriver vi forskarutbildning och forskning inom flera olika fält.

På vår institution har vi cirka 450 studenter inom våra 23 program samt runt 2500 studenter som under ett läsår går kortare eller längre kurser hos oss. Vår budgeterade omsättning är cirka 150 miljoner kronor. Huset Artisten har du säkert besökt eller hört talas om; det tillgodoser behoven av lokaler för våra skiftande verksamheter.

Arbetsuppgifter


Din uppgift som prefekt

Som prefekt är du institutionens chef och företräder institutionen internt och externt. Du ingår i fakultetens ledningsråd och rapporterar till vår dekan.

Du ansvarar övergripande för verksamheten vid institutionen och att driva institutionens utveckling. Du ansvarar för personal och arbetsmiljö samt företräder universitetet som arbetsgivare.

Som prefekt ansvarar du också för att universitets- och fakultetsgemensamma beslut, regler och policyer följs inom institutionen. Ditt beslutsmandat anges i rektors delegationsordning och fås genom delegation från dekan.Kvalifikationer


Dina formella kvalifikationer

För att lyckas i rollen som prefekt ska du vara konstnärligt eller vetenskapligt kompetent. Men du är samtidigt mer vd än konstnärlig ledare. Du har därför dokumenterad erfarenhet av ledarskap med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar - gärna inom universitet och högskola.

Du har kunskap om - och förståelse för - utbildningens och forskningens speciella villkor. Har du dessutom erfarenhet av att leda verksamhet som rymmer utbildning och forskning är det meriterande.

Fler krav i rollen som prefekt:

- Kunskap om - och förståelse för - konstnärers, lärares och forskares mångfacetterade arbete.
- Kunskap om myndighetsutövning.
- Mycket goda kunskaper i svenska/danska/norska och engelska i tal och skrift. Då verksamheten till stor del bedrivs på svenska krävs både skriftliga och muntliga kunskaper för att kunna tillgodogöra sig den kommunikation som sker på alla nivåer inom myndigheten.

Dina personliga egenskaper

Du har ett professionellt förhållningssätt i rollen som prefekt. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för helheten. Du kan utveckla verksamheten och det akademiska ledarskapet vid institutionen i en kollegial struktur. Ditt ledarskap är moget, tydligt och strategiskt. Du vet vad du ska delegera och gör det.

Bland dina egenskaper känner du igen stabil, självgående, lojal och kvalitetsmedveten. Du delar vårt intresse för kreativa och dynamiska arbetsprocesser, normkritiska förhållningssätt och konstens roll i samhället.


Övrigt

Prefektens mandatperiod är sex år.

Hela kungörelsen med information om kontaktpersoner, ansökningaförfarande etc på universitetets hemsida:


http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/ledigaanstallningar/?id=19144&Dnr=775487&Type=S

Kontaktpersoner på detta företaget

Prefekt Ulla Sätereie
031-786 4999
Prefekt Per Sunnerhagen
+4631-786 3830
Forskarassistent Geert Cornelis
031 786 9064
Personalhandläggare Erik Johansson
031-7869007
Professor Mattias Hallquist
+4631-786 9019
Professor David Turner
031-7869054
Forskarassistent Kim Nygård
031-7869036
Lektor Mate Erdelyi
031-786 9033
Föreståndare Hans Jörgen Marker
031-786 1210
Personalhandläggare Sandra Najduszynska
031-7861149
Prefekt Per Sunnerhagen
031-7863830
Professor Marc Pilon
031 7863279

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 30 September 2016

Göteborgs universitet

Besöksadress

Seminariegatan 1B
GÖTEBORG

Postadress

Box 100
GÖTEBORG, 40530

Liknande jobb


Rektor vid Karlstads universitet Karlstads universitet 10 October 2016 Rektor vid Karlstads universitet
Rektor Uppsala universitet 10 April 2017 Rektor