Arbetslivsinstitutet.se

HR-chef


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Norra Hisingen är en av Göteborgs 10 stadsdelsförvaltningar med ca 3500 medarbetare. I stadsdelen bor 47 000 invånare och området sträcker sig över en stor geografisk yta med varierad bebyggelse, landsbygd och naturområden. Vår uppgift är att erbjuda god service med hög kvalitet till invånarna och att verka för att Norra Hisingen ska vara ett attraktivt område att växa upp, utbildas, bo, arbeta och åldras i. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
ARBETSUPPGIFTER
Norra Hisingen erbjuder dig möjligheten att arbeta i en organisation där samarbete och nytänkande är centralt. Som HR-chef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att leda och utveckla verksamheterna utifrån ett helhetsperspektiv. Du deltar även i stadens nätverk för att utveckla viktiga gemensamma frågor. Uppdraget innebär också omvärldsbevakning i ett brett perspektiv och samverkan med interna och externa aktörer.

HR-avdelningen består av 15 medarbetare som arbetar brett inom hela HR-området och stödjer cheferna konsultativt i strategiska och operativa frågor inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering och personalekonomi. Som HR-chef ansvarar du även för bemanningsenheten som består av en enhetschef med fem medarbetare.

Tillsammans med medarbetarna på HR-avdelningen driver du stadsdelens strategiska HR-arbete. Du leder, samordnar och utvecklar förvaltningen och dess verksamheter inom HR-området. Du ansvarar även för att stadens gemensamma HR-processer och stödsystem implementeras och används på ett effektivt sätt inom verksamheterna och arbetar i stadens gemensamma nätverk för att utveckla och effektivisera gemensamma frågor i staden.

Som chef för HR-avdelningen arbetar du tillsammans med medarbetare med lång erfarenhet och hög kompetens. Klimatet i arbetsgruppen kännetecknas av hög delaktighet, gott samarbete och ansvarstagande.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk examen inom området samt ledarerfarenhet på strategisk nivå, gärna inom politiskt styrd organisation. Du har ett stort intresse för samhällsutveckling och av att leda strategiskt utvecklingsarbete inom HR-området.

Som person är du kommunikativ och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt med inriktning på samarbete och framtidsperspektiv. Du har förmåga att arbeta målinriktat både långsiktigt och på kort sikt. Ditt ledarskap kännetecknas av lyhördhet och förtroende för dina medarbetares kompetens vilket skapar delaktighet och ansvarstagande i arbetsgruppen. Du har bred kunskap inom området, social kompetens och en hög grad av personlig mognad.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Johansson
031 366 96 30
Facklig företrädare nås via Kontaktcenter 031- 3

Britt-Marie Claesson
031-3668102
Niklas Eriksson
031-3669480
Catarina Hultin
031-703 53 93
Ann Odin
031-366 88 90
Carin Samuelsson

Marita Liepins
031-366 88 99
Carin Enghult
031/3668730
Helen Elf
031-366 86 54
Susanne Nordberg
031- 701 53 98
Liselott Hesselroth
031-3668188
Malin Hellrönn Theng
031-366 81 70
Hojat Rawshani

Sofia Ward
031-366 88 32
Lars Ljungberg

Rebecca Pfeil
031-3669832
Ann-Catrin Johansson
031-366 98 31
Ulla Sellgren
031-3669801
Ulla Sellgren
031-366 98 01
Linda Svensson
031-366 8150
Ulrika Ek
031-366 81 50
Tommi Frednäs
031-701 55 06
Yvonne Wångersjö
031-366 88 91
Erna Kondrup
031-3668950
Kenneth Johansson
031-3669065
Gerard Net
031-366 87 85
Facklig företrädare Kontaktcenter
031- 365 00 00
Anna Koppfeldt Sandström
031-366 86 55
Kristina Söderlund
031 - 366 91 10
Silvana Nerentorp

Marita Frisch
0313668160
Carina Lundgren
031-3668211
Silvana Nerentorp
031-366 90 50
Malin Forss
031-366 81 05
Lars Nilson
031-701 53 95
Monica Landin
031-366 96 34
Karin Hallhagen
031 366 87 26
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter 031 3

Ulrika Skall Billborg
031-3669616
Marie Moulaison
031-366 87 54
Cecilia Warnholtz

Ingemar Ruthström

Åse Johansson
031- 366 87 03
Lisa Skagerberg
031-366 95 01
Gerd Nordström
031-366 80 72
Ann-Britt Svensson
031-366 89 06
Karen Broegaard
031-366 87 23
Jan-Olov Tedfelt
031-366 96 15
Monica Aasland
031-366 97 11
Lena Bildsten
031-366 81 87
Maria Eskel
031 366 80 73
Förskolechef Malin Hellrönn Theng
031-366 81 70
Lärarförbundet Susanne Nordberg
031- 701 53 98
Stadsdelsdirektör Ylva Runnström
031-366 94 01
Kommunal Marita Liepins
031-366 88 99
Vårdförbundet Marina Bergström
031-366 91 19
FSA Ingrid Jönsson
031-366 83 09
Rektor Ing-Marie Christenson
031-366 96 71
HR-specialist Maria Löfgren
031-366 94 19
Enhetschef Gerd Nordström
031-3668072
Områdeschef Heléne Gustafsson
031-366 91 35
Rektor Gerard Net
031-366 87 85
Rektor Britt-Marie Claesson
031-3668102
LR Niklas Eriksson
031-3669480
Lärarförbundet Catarina Hultin
031-703 53 93
Rektor Ola Fransson
031 366 81 25
Verksamhetsadministratör Laine Lundqvist

Förvaltningscontroller Helena Lundberg
031-3668930
Facklig företrädare nås via växeln 031- 366 80 0

Enhetschef Anita Jebe Schaffer
031-36691 36
Sektorschef Anders Andrén
031-366 83 90
Rektor Brunnsboskolan 6-9 Lars Ljungberg
031-3668653
Rektor Brunnsboskolan F-5 Anna Koppfeldt Sandström
031-366 86 55
Rektor Malin Forss
031-366 81 05
Lärarförbundet Lars Nilson
031-701 53 95
LR Monica Landin
031-366 96 34
Rektor Dick Gustafsson
031 3668192
Enhetschef Hojat Rawshani

1:e socialsekreterare Rebecca Pfeil
031-3669832
1:e socialsekreterare Sarah Andersson
366 88 24
Lärarförbundet Tommi Frednäs
031-701 55 06
Lokalombud LR Cecilia Warnholtz

Rektor Marie Moulaison
031-366 87 54
Förskolechef Eivor Ahl
031 3669510
Förskollärare Rodica Condruz
031 3669534
Tf Enhetschef Arbetslivscentrum Jenny Åkesson
031-366 94 17
Tf Enhetschef Daglig verksamhet Helen Persson
031-366 98 06
Förskolechef Yvonne Luht
031-3668704
Förskolechef Lisa Skagerberg
031-366 95 01
Enhetschef Anette Hellman
031-366 80 71
Områdeschef Kristina Söderlund
031 - 366 91 10
Vision Silvana Nerentorp

Tf Rektor Ulrika Ek
031-366 81 50
Verksamhetsadministratör Laine Lundqvist
031-3668044
Enhetschef Erna Kondrup
031/3668950
Stödpedagog Maria Hansson
031/3668971
Stödpedagog Helena Thorsell
031/3668975
Enhetschef Stina W Björstedt
031-366 88 12
Facklig företrädare Vision Jenny Eriksson
031-366 88 48
Facklig företrädare SSR Karin Witt
031-366 88 10
Marita Frisch

Enhetschef Annelie Westlund
031-366 83 17
Enhetschef Martin Lensell
031-366 86 85
Områdeschef Skola Stefan Gustafsson
031-3669612
Kontaktcenter
031-3650000
Enhetschef Marie Frank
031-366 80 78
Förskolechef Liselott Hesselroth
031-3668188
Områdeschef Monica Aasland
031-366 97 11
Vision Silvana Nerentorp
031-366 90 50
Förskolechef Helen Elf
031 - 366 86 54
Förskollärare Erica Sjölund
031 - 366 90 94
Sektorschef Britta Schröder
031-366 82 00
SACO Malin Sjölin
031-366 91 27
Förskolechef Åse Johansson
031- 366 87 03
Rektor Brudbergsskolan Anna-Karin Andersson
031-366 87 20
Hr-specialist Lisa Christensson
0736-527420
Områdeschef Bistånd Gun Olsson
031-366 83 61
tf. Förskolechef Lisbeth Jakobsson
031-366 95 50
Rektor Stefan Johansson
031-3669670
Enhetschef Ulla Sellgren
031-366 98 01
Förskolechef Annika Björk
031-366 87 22
Enhetschef Anna Romare
031-366 87 82
Förskolechef Yvonne Luht
031-3668704
Rektor Lars Ljungberg
031-3668653
Utvecklingschef Karl-Erik Engström
031-366 83 54
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter
031 365 00 00
Enhetschef Carina Andersson
031-366 97 32
Enhetschef Magda Marchioni
031-3669098
Enhetschef Birgitta Majercik
031-366 91 11
Rektor Ulrika Skall Billborg
031-3669616
Rektor Anders Johansson
031-3669630
Rektor Tomas Johansson
031- 366 96 31
Hr-specialist Lisa Christensson
0736-527420
Rektor Ola Fransson
031 3668125, 0736-668125
Verksamhetsadministratör Laine Lundqvist
031-3668044, 0707-856230
Ekonomichef Ken Gunnesson
031-366 94 02
Ekonom Jill Börjesson
031-366 80 32
Vision Silvana Nerentorp
0702-400563
Akademikerförbundet SSR Ulrika Maria Andersson
031-368 57 55
Enhetschef Marie Westerlund
031-3669769
Fackliga företrädare Kontaktcenter
031-3650000
Enhetschef Hojat Rawshani
0725-095559
Enhetschef Carin Samuelsson
031-3669811
Enhetschef Kerstin Andersson
031-3668957
Enhetschef Erna Kondrup
031-3668950, 0707761437
Enhetschef Emma Etteklint
031-3669805
Rektor Karen Broegaard
031-366 87 23, 0736-660766
Förskolechef Marita Frisch
0313668160
Enhetschef Bostöd och Hemtjänst under 65 år Ann-Britt Svensson
031-366 89 06
Kommunal Yvonne Wångersjö
031-366 88 91
Enhetschef Lisa Jansson
031-366 90 88
Enhetschef Elisabeth Carlsson
031- 366 83 71
Enhetschef Susanne Ekström
031-3668973
Enhetschef/Korttidshem Anette Hellman
031-366 80 71, 0707-64 17 59
Verksamhetssekreterare Jan Karlsson
031- 366 91 39
Bemanningsplanerare Marie Stemer
031-366 91 49
Bemanningsplanerare Carina Sahlén
031-366 91 06
Bemanningsplanerare Vedrana Pendic
031-3668607
Enhetschef Eva Sundberg
031-3668860
SSR Nelly Teinenbaoum
031-366 88 04
Rektor Karen Broegaard
031-366 87 23
Enhetschef Monica Wärn
031-366 91 37
Facklig företrädare lärarförbundet Rodica Condruz
031 3669534
Enhetsschef Johannes Rämnegård
031-366 89 93
Enhetschef Anette Månsson
031 366 88 30, 070 764 18 96
Enhetschef Lisbeth Olsson
031-366 83 22
Enhetschef Kristina Sedeborn
031-366 90 78
Enhetschef Philippa Jacobs
031-366 97 32
Vision Irena Borlinic
031-3668705
tf. HR-chef Maria Löfgren
031-366 94 19
HR-specialist Annika Högberg
031-366 89 27
rektor Karen Broegaard
031-3668723
Sektorschef Elisabeth Johansson
031-366 83 60
Förskolechef Gunilla Martinsson
031-3669597
MLA - Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Marie Rosengren
031-366 90 84
Enhetschef Ewa Lunnan
031-3668004
Enhetschef Lars Kindblom
031-3668019
Områdeschef Stefan Peterson
031-366 98 10
Enhetschef, Personlig assistans Linda Wennberg
0313668982
Chefsstöd Anna Bengtsson
031- 366 94 03
Administratör Leilla Erlandsson

Rektor Anna Koppfeldt Sandström
031-366 86 55
Enhetschef Anette Månsson
031 366 88 30
Enhetschef Daglig verksamhet Helen Persson
031-366 98 06
Rektor Irene Simon Holm
031-366 86 14
Rektor Jan-Olov Tedfelt
031-366 96 15
Rektor Anna-Karin Andersson
031-366 87 12
Brudbergsskolans expedition
031-366 87 00
Rektor Britt-Marie Claesson
031-3668102, 0730663715
Enhetschef Maria Eskel
031-3668073
Förskolechef Marita Frisch
0313668160
Områdeschef Ellinore Lissledal
031- 366 91 10
Enhetschef Hans Nilsson
031-3669111
Enhetschef/Korttidshem Anette Hellman
031-366 80 71
Enhetschef Erna Kondrup
031-366 89 50
Enhetschef Funktionshinder Anette Månsson
031 366 88 30
Förskolechef Maarit Borgström
031-366 94 26
Tf Enhetschef Rebecca Pfeil
031-3669832
Hr-specialist Lisa Christensson
031-366 89 19
HR-chef Mia Clewemar Lindquist
031-366 94 05
Rektor Lillemor Pollack
031-366 96 49
Enhetschef Katarina Malé Carlsson
031-366 91 31
Enhetschef (tillgänglig från 8/9) Kristina Sedeborn
031-366 90 78
rektor Karin Hallhagen Bagby
031 366 87 26
Enhetschef Christel Bergqvist
031 - 366 89 82
Hr-specialist Linda Engström

Förskolechef Jessica Fägerhag
031-366 90 51
Enhetschef Linda Wennberg
031-366 80 72
1:e socialsekreterare Sarah Andersson
031-366 88 24
Enhetschef Anita Jebe Schaffer
031-366 91 36
Enhetschef Johnnie Dunberg
031-3668210
Rektor Ola Fransson
031-3668125
HR specialist Elin Sandh
031-366 89 88
Tf Rektor Kärsti Öberg
031-366 94 09
Kvalificerat chefsstöd Laine Lundqvist
031-3668044
Enhetschef Hans Nilsson
031-366 83 22
MLA Marie Rosengren
031-366 90 84
Enhetschef hemtjänst Backa Sandra Hancke
031-3669101
Enhetschef Stina W Björstedt

Områdeschef Bistånd/Barn och Familj Gun Olsson
031-366 83 61
Förste socialsekreterare Sofia Ward
031-366 88 32
stödpedagog Irina Alegria Lind
031-3668238
Stödpedagog Madeleine Borglund
031-3668075
Ansvarig lärare Håkan Enyck
0736668169
Stödpedagog Maria Hansson (ring i första hand eftersom enh
031-3668971
Tf Rektor Kärraskolan F-3 Binh Tang
031-366 96 30
Områdeschef Christina Lindén
031-366 82 16
Vårdförbundet Marta Marek

Sektorschef Björn Gunnarsson
031-366 82 00
Enhetschef Anders Blackås
031-366 94 32
enhetschef Gisela Augustsson
0313668010
Enhetschef Maria Dreyer
031-366 98 05
Samordnare Britt-Marie Ståhl
0706881501
Enhetschef Christel Bergqvist
031 - 366 89 82 (efter 10/8 är på semester)
Rektor Kärraskolan 4-6 Kärsti Öberg
031-3669649
Enhetschef Linda Högbacka
0313668896

Ansök

Sista ansökningsdatum: 26 January 2014
Ange referens: A367751
Övrigt: Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. I Norra Hisingen arbetar vi för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö och erbjuder bland annat friskvård med möjlighet till varierande aktiviteter. Rökfri arbetstid tillämpas i hela förvaltningen. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs stad, SDF Norra Hisingen

Besöksadress

Köpmansgsatan 20 GÖTEBORG
None

Postadress

None
Göteborg, 40482

Liknande jobb


Experis Executive 14 February 2014 HR-direktör till Landstinget i Västernorrland
Högsby kommun, Kommu.. 27 February 2015 Personalchef
Helsingborgs stad, S.. 18 August 2016 HR-chef