HR-chef

Arbetsbeskrivning

Landskrona stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt fokus på kommuninvånarnas och medarbetarnas välbefinnande. Våra medarbetare ska utmanas, utvecklas, trivas och få förutsättningar att leverera verksamhet av god kvalitet till kommuninnevånarna. För att nå den arbetsgivarpolitiska målsättningen utgår stadens arbetsgivarpolicy från följande tre områden: Kompetensförsörjning och utveckling, Ledarskap samt Medarbetarskap/kultur. Vår målsättning är att skapa ett gott arbetsklimat som gör att medarbetare vill stanna och utveck¬las hos oss. Häri ligger vår attraktionskraft som arbetsgivare!
I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en utvecklingsinriktad och strategisk HR-chef som vill arbeta för att göra Landskrona stad till en BRA arbetsgivare!

Stadsledningskontoret har till uppgift att leda, samordna, styra och följa upp den samlade kommunala verksamheten samt utgöra ledningsstöd till kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret leds av biträdande stadsdirektör och består av HR-avdelning, ekonomiavdelning, näringslivsavdelning, trygghet och säkerhet samt stab med sammanlagt ca 90 tillsvidareanställda medarbetare.

Uppdraget
HR-avdelningen, med sina 18 medarbetare, har ett helhetsansvar för kommunens personal- och lönepolitik samt är kommunens företrädare i arbetsgivarfrågor samt ansvarar för stadens samlade lönehantering. HR-avdelningen har en central roll i organisationen där vi stöttar verksamheterna i frågor som spänner över hela HR-fältet. Vårt arbete syftar till att ge process-stöd i Landskrona stads uppdrag och mål samt säkerställa ett kompetent och kvalitetssäkrat stöd till våra 170 chefer.

HR-avdelningen består av två enheter, löne-enhet samt HR-strategisk enhet. Du har direkt personalansvar för HR-strategiska enheten samt löne- och förhandlingschefen. Som avdelningschef har du fullt verksamhets-, budget-, arbetsmiljö och personalansvar. HR-chefen ansvarar under kommunstyrelsens personalutskott för kommunens samlade personal- och lönepolitik.

Din övergripande uppgift som HR-chef blir att leda och vidareutveckla det strategiska HR-arbetet i linje med Landskrona stads mål, värdegrund och arbetsgivarpolicy. Din viktigaste fråga är att verka för att Landskrona stad är en attraktiv arbetsgivare så att organisationens kompetensbehov och måluppfyllnad kan säkerställas på både kort och lång sikt. Det innebär att du är en drivande och proaktiv kraft med strategiskt fokus.
Vårt HR-arbete bedrivs utifrån förvaltningsgemensamma processer, tillsammans med förvaltningarnas HR-funktioner, och utgår ifrån vårt kompetensförsörjningsuppdrag – att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avsluta medarbetare och därigenom kunna bidra till att beslutade mål uppnås.

Befattningen är direkt underställd biträdande stadsdirektör och ingår i dennes ledningsgrupp


KVALIFIKATIONER
Kompetensprofil
Vi utgår från att du har en gedigen erfarenhet från strategiskt personalarbete i större personalintensiv organisation samt i grunden har en akademisk examen inom HR-området. Du förstår en HR-avdelnings konsultativa och strategiska roll. Du är väl förtrogen med arbete i en politiskt styrd organisation, har gedigen förhandlingserfarenhet med god insikt i arbetsrätt och avtalsfrågor och har erfarenhet av arbete med övergripande kompetensförsörjningsfrågor samt utvecklings- och förändringsarbete.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och tjänsten kräver att du har drivet och viljan att arbeta med utveckling. Du har god samarbetsförmåga och hög social kompetens. För tjänsten behöver du vara trygg i dig själv och din roll, klara ett tidvis högt tempo samt vara flexibel och ha ett gott omdöme. Ett krav för tjänsten är att du arbetat som chef och ledare under längre tid med ett större antal underställda samt att du genomgått ledarskapsutbildning, gärna på strategisk nivå.

Förväntningar
Ditt ledarskap är kommunikativt och motiverande samtidigt som du är modig, beslutsmässig och kan få processer och uppgifter genomförda. Du har förmåga till helhetssyn, är inspirerande och har en vilja att samverka inom och utanför organisationen. Du arbetar för att skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna utvecklas genom att ta tillvara deras kunskap, utvecklingsvilja och kreativitet.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via länken i annonsen. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan, då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling.

I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Pers.avd Anette Sjöberg
0418-47 35 35
Fackliga representanter nås via kommunens växel
0418-47 00 00
Personalchef Anders Kullenberg
0418-470091
T f personalchef Jonny Wedin
0418-47 00 95
Pensionssamordare Berit Sundberg
0418-732526
Bitr. stadsdirektör Stefan Johansson
0418-47 00 48

Sammanfattning

Besöksadress

Stadshuset, Drottninggatan 7 26180 LANDSKRONA
None

Postadress

261 80 LANDSKRONA
LANDSKRONA, 26180

Liknande jobb


Samhall rekryterar Personalledare

15 November 2007

6 November 2007

21 December 2007

21 December 2007