HR-chef till Södersjukhuset

Arbetsbeskrivning

Presentation
Har du ledarerfarenhet samt flera års erfarenhet av verksamhetsutvecklande HR-arbete? På uppdrag av Södersjukhuset söker Poolia Executive Search en HR-chef som vill vara med och utveckla sjukhuset till att vara det attraktiva valet för dagens och morgondagens medarbetare.

Arbetsuppgifter
Det intensiva förändringsarbete som pågår inom Stockholms läns landsting ställer stora krav på en flexibel och modern HR funktion. HR ska fungera som strategisk partner till verksamheten och bidra i det interprofessionella teamet med chefer och andra stabsfunktioner.

Målbild för Södersjukhuset HR-funktion är att skapa tydliga tjänster, roller och processer för en hög HR leverans, stärka HRs leveransförmåga utifrån verksamhetens behov samt utveckla en flexibel och modern HR funktion med en tydlig strategisk roll.

Under 2016 har HR-avdelningen på Södersjukhuset genomgått en omorganisation och har inrättat en sektion till vilken vi nu söker en HR-chef. HR-chefen kommer att ansvara för verksamhetsnära HR samt Talent Management. Verksamhetsnära HR består av 14 medarbetare (idag kallade HR-specialister) vilka stödjer verksamheterna lokalt. Talent Management består av fyra medarbetare inom rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap och utbildningsfrågor.

Förutom sektionen Verksamhetsnära HR samt Talent Management består HR-avdelningen även av sektioner för arbetsrätt/ arbetsgivarfrågor, resurs och stöd, hälsa samt lön.

HR-chefen kommer tillsammans med HR-direktören och övriga sektionschefer vara involverade i utvecklingen av framtidens Södersjukhus – att skapa bästa vård för sjukhusets patienter och bästa arbetsmiljö för dess medarbetare. Som HR-chef ingår du i HR-avdelningens ledningsfunktion och rapporterar direkt till HR-direktören. Du kommer att röra dig över hela sjukhusets i olika forum och delta i koncerngemensamma projekt och arbetsgrupper.

Utbildning/erfarenhet
Södersjukhuset söker dig som har erfarenhet av ledning och styrning i komplexa organisationer samt erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete. Erfarenhet av politikerstyrd verksamhet/offentlig verksamhet är meriterande.

Du har akademisk utbildning inom HR/personalvetenskaplig inriktning eller annan motsvarande relevant utbildning samt chefs- och ledarskapsutbildning. Du har chefserfarenhet.

Du har flera års erfarenhet av verksamhetsutvecklande HR-arbete på såväl operativ som strategisk nivå. Det är dessutom meriterande att ha erfarenhet av att utveckla talent management som en del av det strategiska HR arbetet.

Har du erfarenhet av arbete med kompetens-, ledarskaps- och utbildningsfrågor samt erfarenhet inom eHälsa/IT, digitalisering och informatik kopplat till personaladministrativa området är det meriterande.

Du bör ha kunskap om organisationsutveckling och förändringsledning och det är meriterande om du har kunskap om arbete med personalekonomi och employer branding.

Södersjukhuset efterfrågar ledare som är beredd att:
• företräda Södersjukhusets vision, värderingar och mål
• ansvara för att verksamheten har tydliga mål, strategier och handlingsplaner och ta ansvar för avdelningens måluppfyllelse och resultat
• samverka, kommunicera och skapa goda relationer såväl internt som externt
• ta vara på medarbetarnas idéer, kunskaper och erfarenheter
• skapa bra förutsättningar för god arbetsmiljö och arbetsglädje
• har kreativa idéer och vågar tänka i nya banor

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Sjukhuset tillämpar tidsbegränsat chefskap i kombination med tillsvidareanställning inom det egna kompetensområdet.


Företagsbeskrivning
Södersjukhuset är ett av Sveriges största företag med cirka 4 500 medarbetare och en omsättning på 4,4 miljarder kronor år 2016. Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för verksamheten och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna Södersjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även Sveriges största förlossningsklinik med omkring 7 500 förlossningar per år. Till sjukhuset söker ungefär 150 000 patienter för akuta besök varje år för att få hjälp med alltifrån benbrott till hjärtinfarkter. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande klinisk forskning och utbildning. För Södersjukhuset är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten. Dess vision är att vara hela livets sjukhus och arbetar ”för patienten - med patienten”.

Vår kunds hemsida
www.sodersjukhuset.se

Sluttext
Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för headhunting av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan.

Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se.

Fackliga kontaktpersoner; SACO Clara Strömberg tfn 08-616 3586, Vårdförbundet Hanna Rönnell tfn 08-616 1303, Vision Lena Orberson tfn 08-616 16 75, Kommunal Anne-Li Rosengren tfn 08-616 1686

Kontaktpersoner på detta företaget

Lena Kredell Isaxon
070-797 77 78
Andrea Bergkvist
073-944 50 75
Ola Nilsson
0708-928 911
Maria Eriksson
073 944 5095
Karl Engström
0720781867
Lena Kredell Isaxon

Maria Eriksson

Rickard Thorgren

Maria Eriksson
+46 73 944 50 95
Jonatan Svensson
+46 72 074 20 43
Maria Nyberg
+46 72 711 04 90
Jonatan Svensson

Cecilia Ysberg

Ola Nilsson

Katarina Staaf

Ola Nilsson
070 892 89 11
Rebecka Karlsson

Maria Eriksson
0739 44 50 95
Rickard Thorgren
070 676 36 63
Maria Eriksson
073 944 50 95

Sammanfattning

Besöksadress

Box 207, Stockholm
None

Postadress

Box 207
Stockholm, 10124

Liknande jobb


HR Chef, Solna

HR Chef, Solna

21 February 2020

21 February 2020

21 February 2020