Arbetslivsinstitutet.se

Idrottsplatsvaktmästare


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning. Heltid/ Ej specificerat

Ånge kommun ligger mitt i Sverige, mitt emellan fjäll och hav.

Här bor ca 10 000 invånare med närhet till Ljungandalens storslagna natur och med goda möjligheter till aktiv fritid. Närhet är ett ord som sammanfattar livet i Ånge, närhet till service och arbete, till barnens skola, fritidsaktiviteter med mera. Med goda kommunikationer finns många möjligheter att ta del av stadens utbud i Sundvall och Östersund. Till fjällen i Vemdalen kommer du på drygt en timme.

Läs mer om Ånge kommun på vår hemsida www.ange.se


Vi söker en idrottsplatsvaktmästare till kommunens park och idrottsanläggningar. Anläggningarna är Ånge idrottsplats med ishall och konstgräsanläggning, Getbergets slalombacke, badplatser, parkskötsel samt snöröjning.

Arbetsuppgifter:
Ditt huvudsakliga arbetsområde kommer att vara drift och underhåll av kommunens idrottsanläggningar samt parkskötsel. Du arbetar i ett team med övriga vaktmästare och rör er över i stort sett över hela kommunen.

 * Underhåll och skötsel av konstgräs och värmecentral.
 * Underhåll och skötsel av ishall och kylanläggning.
 * Underhåll och skötsel av Getbergets slalombacke. Liftar, pist och byggnader.
 * Skötsel av park och blommor i kommunen.
 * Snöröjning.
 * Skötsel och underhåll av badplatser.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har yrkeserfarenhet inom arbetsområdet samt god kännedom och intresse för idrott och föreningsliv. Du bör ha god förmåga att kommunicera och ge bra service till föreningar och andra besökare. För att lyckas ska du ha
lätt för att samarbeta, ha förmågan att arbeta självständigt och kunna ta egna initiativ samt vara flexibel i ditt agerande.

Körkort B är ett krav samt hjullastarkort.

Om tjänsten:
Heltid. I tjänsten ingår skifttjänstgöring kvällar och helger och jourtjänstgöring.

Visstidsanställning med tillträde omgående med varaktighet till 26 juni 2015.

Så ansöker du:
Registrera din ansökan längst ned på sidan i vår annons på http://www.ange.se/jobb, på samma sida hittar du även mer information och kontaktuppgifter till våra fackliga representanter.  

Sista ansökningsdag: 8 mars 2015

VÄLKOMMEN IN MED DIN ANSÖKAN!


Ånge kommun vill öka jämställdheten på arbetsplatserna varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Vi verkar för en drogfri arbetsplats och drogtest kan därför förekomma vid nyanställning.

Kontaktpersoner på detta företaget

Harriet Hultin, Verksamhetschef LSS Hemvård
0691-250 813
Carina Nelltoft, Verksamhetschef Särskilda boenden
0690-250 100 vx
Anne Öberg, Rektor
0690-250 701
Anne Öberg, Rektor
0691-250 701
Ingrid Viklund, Verksamhetschef särskilt boende
073-275 88 30
MariaTiger, Musikledare
070-620 44 51
Ruth-LenJohansson, Lärarförbundet
070-597 72 49
RiittaAho, Förskolechef
0690-250 323
StefanWallsten, Chef utvecklingsenheten
0690-250 167
SaraJonsson, Kommunchef
0690-250 290
KristinJohansson, Förskolechef
070-191 88 08
EppiSaari, Förskolechef/Rektor
073-274 20 43
Erik Högberg, Rektor
072-275 14 59
AnneÖberg, Rektor
0690-250 701
KristinJohansson, Förskolechef
0691-250 702
MarieLöfhaugen, Rektor
0732702779
MarieLöfhaugen, Rektor
073-270 27 79
Gunilla Sundin, Boendechef
0691-31270
RebeccaLindberg, Verksamhetschef IFO
0690-250145
Maud Edman, SSR
vxl 0690-250100
Ann-ChristineDahlqvist, Vision
Vxl 0690-250100
AnneÖberg, Rektor
0691-250 701
Carina Nelltoft, Verksamhetschef Särskilt boende
0690-250284
LarsThorin, Utvecklingsledare
0690-250 116
Rebecca Lindberg, Individ- och familjeomsorgschef
0690-250145
MaudEdman, SSR
0690-250 100 vxl
IngaWesterlund, Vision
0690-250 100 vxl
MariaTiger, Musikledare
070-620 44 51
Ruth-LenJohansson, Lärarförbundet
070-597 72 49
SofieEriksson, Enhetschef
070-1918805
Erik Högberg, Rektor
073-275 14 59
HarrietHultin, Verksamhetschef LSS/hemvård
070-625 71 34
Ingrid Viklund, Verksamhetschef kommunal hälso-och sjukvård
073 - 275 88 30
MarieLöfhaugen, Rektor
0690-250 230
AnneÖberg, Rektor
070-191 76 15
Anne Öberg, Rektor
070-1917615
MarieLöfhaugen, Rektor
073-270 27 79
Anne Öberg, Rektor
070-191 76 15
RiittaAho, Förskolechef
0690-250 323
MarieLöfhaugen, Rektor
0732702779
KentYlvesson, Förskolechef
0690-250 245
KenthAndersson, VA-ansvarig
0690-250 199
PernillaCederlöf, Gatu- och renhållningsansvarig
0690-250 260
Susanna Ocklind, Enhetschef
0690-250334
LindaWikström, Enhetschef
0690-250266
JeanetteMartinsson, Rektor
073-274 20 41
MalgorzataHammarberg, Ansvarig för vuxenutb, integration, arbetsmarknad
0690-250 194
EvaBerglund, Bemanningsledare
0690-250 189
ElisabethBergman Eriksson, Enhetschef
0690-250265
StefanWallsten, Chef, utvecklingsenheten
070-546 32 80
CatharinaNorberg, Ekonomichef
0690-250183
Harriet Hultin, Verksamhetschef LSS
0691-250 813
Carina Edin, Enhetschef LSS
0691-250 816
Linda Wikström, Enhetschef
0690-250 266
LenaLaaksonen, Personalchef
073-270 27 77
OveSkägg, Förvaltningschef, Tekniska
070-328 76 18
KarinWennberg, Förvaltningschef, Bygg- och miljö
0690-250 166
ErikHögberg, Rektor
073-275 14 59
EwaWikström Wicksell, Enhetschef
0691-250 874
IngridViklund, Verksamhetschef Kommunal hälso- och sjukvård
073-275 88 30
SaraStierna, Turistbyråansvarig
0690-205 50
KarinWennberg, Bygg- och miljöchef Ånge kommun
0690-250 166
Anna Lindqvist, Bygg- och miljöchef Bräcke kommun
0693-162 70
Marie Löfhaugen, Rektor
0690-250 230
KarinWennberg, Bygg- och miljöchef
0690-250 166
AnnaLindqvist, Avdelningschef
0693-16270
Urban  Åström, Förvaltningschef
0690-250 176
Jeanette Martinsson, Rektor
073-274 20 41
Anne  Öberg, Rektor
070-1917615
Harriet Hultin, Verksamhetschef LSS
070 - 625 71 34
Lars Thorin, Utvecklingsledare
0690-250 116
Erik Högberg, Rektor
073-275 14 59
Marie Löfhaugen, Rektor
073-270 27 79
Marie Löfhaugen, Rektor
0690-250 230
Marie Löfhaugen, Rektor
0732702779
Gunilla Sundin, Boendechef
0691-312 70
Rebecca Lindberg, Verksamhetschef IFO
0690-250 145
Jeanette Martinsson, Rektor

Rebecca Lindberg, IFO-chef
0690-250 145
Harriet Hultin, LSS-chef
0691-250 813
Barbro Keijzer, Enhetschef
0691-250817
Britt-Marie Persson, Adm assistent LSS
0691-250 818
Elisabeth Bergman Eriksson, Enhetschef
0690-250265
Linda Wikström, Enhetschef
0690-250266
Anna-Lena Grödén, Enhetschef
0690 -157 59
Susanna Ocklind, Enhetschef
0690-250 334
Maria Tiger, Musikledare
070-620 44 51
Ruth-Len Johansson, Lärarförbundet
070-597 72 49
Ingrid  Viklund, Verksamhetschef
073-275 88 30
Ingrid  Viklund, Verksamhetschef
073 - 275 88 30
Lena Laaksonen, Personalchef
0690-250 119
Riitta Aho, Förskolechef
0690-250 323
Carina  Nelltoft, Verksamhetschef Kommunal hälso- och sjukvård
073-270 27 76
Carina  Nelltoft, Verksamhetschef ÄO
073-270 27 76
Eva Berglund, Bemanningschef
0690-250 189
Eje  Fröberg, Fritidskonsulent
070-3289446
Katarina  Gustafsson, Tf enhetschef
0690-250 117
Harriet  Hultin, Verksamhetschef LSS
0691-250 813
Monica Ivarsdotter, Enhetschef LSS
0690-250 816
Gunilla Sundin, Boendechef
070-203 47 71
Rebecca  Lindberg, Verksamhetschef IFO
0690-250 145
Jessica  Gunnarsson, Ansvarig Naturum Ånge & Turistbyrå
0690-205 50
Sara Stierna, Turistbyråinformatör
0690-205 50
Malgorzata Hammarberg, Ansvarig för Vuxenutbildning, Integration och Arbe
0690-250 194
Inger Hultin, Enhetschef
0691-250850
Ove Skägg, Teknisk chef
0690-250 262
Catharina Norberg, Ekonomichef
0690-250 183
Karin Wennberg, Bygg- och miljöchef
0690-250 166
Magnus Eriksson, Enhetschef
070-2597399
Sten-Erik  Martinsson, Musikledare
072-5215469
Ruth-Len Johansson, Lärarförbundet
070-597 72 49
Eva-Britt Ahnström, Samordnare barn- och familjegruppen
0690-250 342
Katarina  Gustafsson, Enhetschef Stöd och Omsorg
0691-250 817
Kjell Thornberg, Fränsta Sim- och sporthall
0691-250 791
Roger Jagebo, Rektor
070-259 16 69
Gunilla Sundin, Boendechef BoF
0690-250 100
Rebecca Lindberg, IFO-chef
0690-250 100
Roger Jagebo, Rektor Fränstaskolan
070-2591669
Kristin Johansson, Förskolechef
070-191 88 08
Monica Ivarsdotter, Enhetschef boende, Stöd och omsorg
070-249 68 84
Harriet  Hultin, Verksamhetschef Stöd och omsorg
0691-250 813
Tommy  Lärkfors, Tf bemanningschef
0690-250 189
Ewa Wikström-Wicksell, Enhetschef
0691-250 874
Rose-Marie Jansson, Enhetschef
0691-250 871
Stefan Wallsten, Kommunchef
0690-250 167
Stefan Wallsten, T f kommunchef
0690-250 167
Anna-Karin Häggblom, Enhetschef Kommunal hälso- och sjukvård
0690-250 174
Elisabeth Bergman Eriksson, Enhetschef
073-2748280
Kristin Johansson, Förskolechef
0691-250 702
Jan-Ove Jonasson, Verksamhetschef Stöd och omsorg
0690-250253
Marie Löfhaugen, Rektor
0732702779
Tomas  Jonsson, Bygg- och miljöchef
070-375 12 86
Lena  Bjelkström, Rektor
070-271 78 11
Linda  Wikström, Bemanningschef
0690-250 100 vx
Kent Ylvesson, Rektor
073-275 14 44
Candra Sund Svensson, Förskolechef
0690 - 250 323
Gunilla Sundin, Boendechef
0690-250 100
Elisabeth Bergman Eriksson, Enhetschef
070-2597399
Gill  Edin, Boendechef
073-075 93 34
Ulf Dahlin, Rektor
070-22 07 193
Philip Strömgren, HR-Konsult
+4672 5509 629
Jessica Falk Nilsson, Kökschef
073 0895767
Anna-Lena Grödén, Enhetschef
073-2758846
Ulf Dahlin, Rektor
073-270 27 79
Ewa Wikström-Wicksell, Områdesansvarig
0691-250 871
Malgorzata Hammarberg, Ansvarig för Vuxenutbildning, Integration, Arbete
0690-250 194
Maud Edman, Enhetschef Vuxen- och försörjningsstöd
0690-250 128
Elin Rapp, Kanslichef/kommunsekreterare
073-2758847
Lotta  Backlund, Samordnare
073-2751443
Elisabeth Bergman Eriksson, Enhetschef
073-2597399
Veronica Mohlin, Enhetschef
0690-250266
Rose Marie Jansson, Enhetschef
0690-15759
Stefan Wallsten, T f kommunchef
0690-250 290
Malin Leifsson, Energi- och klimatrådgivare
073-460 57 18
Carola Jansson, Enhetschef
0690-250265
Joakim Bäckström, Rektor
070-27 999 08
Kent Ylvesson, Utvecklingsledare
073-275 14 44
Katarina Persson, Socialchef
070-19 18 260
Stefan Wallsten, Chef, utvecklingsenheten
070-546 32 80
Malgorzata Hammarberg, Enhetschef Utvecklingsenheten
0690-250 194
Eva-Britt Ahnström, Samordnare barn- och familjegruppen
0690-250100 (vx)
Linda  Wikström, Bemanningschef
0690-250 100 (vx
Jessica Falk, Kökschef
0690 - 250 100
Monika  Isberg, Tf rektor
0690-250 230
Katarina Persson, Socialchef
0690-250100 (vx)
Ann-Sofie Hagemo, Enhetschef
+4673-0724595
Ann-Sofie Hagemo, Enhetschef
+46730724595
Kent Ylvesson, Förvaltningschef
073-275 14 44
Ewa Wikström-Wicksell, Områdesansvarig
0691-250 874
Peter Gunnarsson, Kulturchef
0690-250 280
Olle Engström, Bibliotikarie
0690-250100(vxl)
Linda  Wikström, Bemanningschef
0690-250 100 vxl

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 8 March 2015

Ånge kommun

Besöksadress

Ånge kommun, 841 81 Ånge
None

Postadress

Torggatan 10
Ånge, 84181

Liknande jobb


Örebro Syrianska IF 25 February 2015 Material och Föreningsmedarbetare
IDROTTSPLATSVAKTMÄSTARE 100%  ref.nr 818 Håbo kommun 5 March 2015 IDROTTSPLATSVAKTMÄSTARE 100% ref.nr 818
Idrottsplatsvaktmästare Lunds kommun, Enhet .. 10 March 2015 Idrottsplatsvaktmästare