Arbetslivsinstitutet.se

Ingenjör, trafiksignaler


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse

Bli en samhällsbyggare – jobba i Malmö stad!
Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling. Som en samhällsbyggare spelar du en viktig roll i Malmös utveckling och därför ser vi oss som framtidens arbetsplats. Människors lika värde är en förutsättning för demokrati och är också en självklarhet i vår värdegrund.

Med 20 000 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 18 förvaltningar.

Gatukontoret är en beställarorganisation med ca 250 medarbetare uppdelade på fyra avdelningar. Vår roll i Malmö stad är att skapa en tillgänglig, attraktiv, trygg och långsiktigt hållbar offentlig miljö. Malmöbornas livskvalitet skall öka genom att vi på ett lyhört och professionellt sätt utvecklar och förvaltar stadens trafik- och stadsmiljö.

Malmö stad befinner sig i en spännande utvecklingsprocess där flera nya områden och morgondagens stad håller på att formas. Den stora utmaningen inom trafikområdet är att skapa ett långsiktigt hållbart trafiksystem som är tillgängligt och säkert för alla trafikantgrupper.

Gatukontorets trafikavdelning består av cirka 60 personer fördelade på enheter med inriktning trafikplanering, trafikteknik, trafikreglering, trafikmiljö och verksamhetsplanering. Avdelningens verksamhet omfattar översiktlig planering, prognoser och analyser, trafiksäkerhet, trafikmiljö, beteendepåverkan, trafiksignalsystem, trafikreglering, detaljutformning m.m. Trafiksäkerhet och trafikmiljö är frågor som blivit allt viktigare delar i verksamheten. Verksamheten drivs både genom traditionellt linjearbete och i projektform. Just nu pågår flera stora investeringsprojekt med en målsättning att skapa ett hållbart trafiksystem för framtidens Malmö. Det handlar om nya cykelbanor, högklassiga kollektivtrafikstråk och anslutningar till citytunnelstationerna mm. I flera av projekten utgör trafiksignalsystemen och övrig ITS en viktig del. Förutom investeringsprojekten ska befintliga signalanläggningar och andra ITS-system drivas, underhållas och utvecklas.


ARBETSUPPGIFTER
Till trafikplaneringsenheten söker vi nu en trafiksignalingenjör. I arbetsuppgifterna ingår att i nära samarbete med kollegor och entreprenörer driva, förvalta och utveckla Malmö stads trafikstyrningssystem avseende trafiksignaler, kollektivtrafikprioritering och andra ITS-relaterade system. Du kommer att arbeta nära expertis inom trafikanalyser och trafikmätning. Både då det gäller förvaltning och utvecklingsprojekt ingår det i arbetet att lägga upp och hantera tidplaner och ekonomi med budget och uppföljning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har utbildning på gymnasie- eller högskolenivå inom el-, styr- och reglerteknik/automation, gärna med inriktning mot trafiksignalsystem. Du bör ha erfarenhet av projektledning, programmering och drift och underhåll av automationssystem och vana vid att hantera projektbudgetar och tidplaner. Vi ser helst att du också har erfarenhet och kunskap inom trafikstyrning och ITS.

Som trafiksignalingenjör kommer du att fungera som expert och pådrivande kraft för utvecklingen av trafikstyrningen i Malmö. Vi lägger därför stor vikt vid de personliga egenskaperna. Vi söker dig som är drivande och kan hålla igång parallella processer, är lyhörd i samarbetet med andra och har god förmåga att hantera både tekniska detaljer och övergripande systemsyn.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Trafikplaneringsenheten Magnus Fahl
040-342199
SACO Mikael Lideflo
040-341210
Vision Rickard Johansson
040-341524

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 17 November 2013
Ange referens: Gk 738
Övrigt: Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Malmö stad, Trafikplaneringsenheten

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


Trafikplanerare/Samhällsplanerare Eskilstuna kommun, S.. 11 November 2013 Trafikplanerare/Samhällsplanerare
Trafikplanerare som brinner för samhällsplanering Göteborgs stad, Traf.. 14 November 2013 Trafikplanerare som brinner för samhällsplanering
Trafikreglerare Göteborgs stad, Traf.. 14 November 2013 Trafikreglerare
Trafikledare Framtiden AB 18 November 2013 Trafikledare