Arbetslivsinstitutet.se

IT-utvecklare


1 platser 11 dagar - 3 månader Heltid Vi tillämpar individuell lönesättning. Allmän visstidsanställning, tom 31 oktober 2013 med möjlighet till förlängning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Länssjukhuset i Kalmar


IT-utvecklare
Allmän visstid
HSF LSK:2013:45

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister för hälso- och sjukvården som är till för alla som vårdar människor i livets slutskede. Idag beskriver registret den sista veckan i livet genom att personalen som vårdat en just avliden människa besvarar ett antal frågor. En utökning av datainsamlandet startas i höst. Oavsett sjukdom så är det kvalitetsregistrets mål att alla som dör en av sjukvården väntad död skall kunna känna trygghet inför den sista tiden i livet.

Arbetsuppgifter
Nu söker vi en medarbetare med kompetens och intresse för att utveckla Svenska palliativregistret utifrån ett IT-perspektiv. Du kommer efter givna förutsättningar att analyserna slutenvårdsdata ur de databaser som hanteras internt inom Palliativ registret. I tjänsten ingår programmering och databearbetning samt att ta fram förslag på olika presentationsformer.

Kvalifikationer
Vi söker en medarbetare med dokumenterad erfarenhet av arbete inom IT-sektorn. Du har utbildning inom exempelvis datavetenskap, datateknik, datalogi, systemvetenskap eller motsvarande. Som person trivs du att arbeta i grupp och besitter en god förmåga att se samband. Grundläggande krav är gymnasieutbildning.

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef Ann-Charlotte Jonsson
0490-87940
Avdelningschef Martina Sporrong
0491-782195
Områdeschef Kari Lindén
0490-86862
Områdeschef Susanna Hedman
0491-782620
Basenhetschef Karin Björneld Rahm
0480-81798
Basenhetschef Johan Moberg
0480-48016
Basenhetschef Agnette Fredriksson
0480/84402
Basenhetschef Karin Andersson

Avdelningschef Marie Cervin Göransson
0480-48264
Verksamhetschef Per Sundgren
0480-81902
Avdelningschef Inga-Lill Zedig
0480-81504
Basenhetschef Karin Andersson
0480-81505
Verksamhetschef Anna Vuorijärvi
0499-48969
Personalchef Ann-Sofie Sjöstam
0492-17532
Förvaltningschef Florence Eddyson-Hägg
076-8360777
Personalchef Eva Pleijel
070-623400
Avdelningschef Elaine Walve
0480-48451
Sjukhuschef Henrik Holmberg
0490-87414
Avdelningschef Anneli Svensson
0486-41230
Verksamhetschef Anna-Karin Alvunger
0486-41242
Verksamhetschef Agneta Riberth Toll
0495-15507
Basenhetschef Birgitta Hjalmarsson
0480-84243
Basenhetschef Inger Thörn
0491-782063
Områdeschef Christina Ohlzon
0490-86273
Avdelningschef Annica Kroon
0490-86210
Avdelningschef Susanne Brunby
0480-410326
Avdelningschef Tobias Fagergård
0480-38413
Verksamhetschef Magdalena Ståhle
070-5447789
Avdelningschef Catharina Gustafsson
0491-782272
Basenhetschef Britt-Inger Svensson
0491-782329
PA-konsult Victoria Franzén
0480-84266
Basenhetschef Ann Ingemansson Hultquist
0490-86629
Expeditionschef Cecilia Holmberg
0491-782799
Områdeschef Helen Lilja
0499-48960
Verksamhetschef Örjan Johansson
0490-86006
Avdelningschef Monia Ålstam
0490-86965
Avdelningschef Eva Galliger
0480-448041
Områdeschef Helen Lilja
0499-48944
Områdeschef Louise Ström
0490-86663
Avdelningschef Christina Welander Gunnarsson
0480-81097
Enhetschef/1:a linjens chef Johanna Schelin
0480-445203
Avdelningschef Lise-Lotte Pettersson
0491-782539
Rektor Joakim Ivarsson
0480-84481
Avdelningschef Edyta Johansson
0480-84304
Verksamhetschef Lillemor Broling
0485-39114
Basenhetschef Aleksandar Maksimovic
0491-782546
Basenhetschef Jörgen Åkesson
0490-86662
Enhetschef Mats Eriksson
0480-84508
Avdelningschef Susanne Ekdahl
0480-448126
Avdelningschef Martina Andersson
0490-864 94
Avdelningschef Lisa Seger
0490-86538
Avdelningschef Annelie Hallgren
0490-86538
Avdelningschef Morgan Johansson
0490-874 96
Enhetschef Carina Löfberg
0490-864 28
Avdelningschef Åse Sundström
0480-448403
Verksamhetschef Marie Ragnarsson
0480-44780
Enhetschef Margareta Svensson-Olsson
0480-844 61
Driftchef Perry Essén
0490-86648
Avdelningschef Åsa Ek
0491-782485
Avdelningschef Anna Dahl
0491-782476
Avdelningschef Karin Öberg
0485-49110
Verksamhetschef Inger Johansson
0480-81871
Avdelningschef Lisa Arvefalk Rudestig
0480-448263
Områdeschef Ulrika Blomé
0490-87080
Avdelningschef Tobias Fagergård
0480-38413
Avdelningschef Anna-Carin Erwén
0480-84703
Avdelningschef Eva Wester
0490-86379
Basenhetschef Gunhild Nordesjö Haglund
0480-81633
Avdelningschef Gunilla Eliasson
0480-448281
Bildningschef Gull-Britt Johansson
0480-84481
Avdelningschef Linda Axelsson
0491-782598
Avdelningschef Christina Petersson D
0490-87054
Verksamhetschef Charlotte Joborn
0490-87033
Personalchef Henrik Lindblad
0480-84120
Basenhetschef Karolina Gandskog
0499-48944
Basenhetschef Anna Ståhlbrand Sundh
0480-84075
Bildningschef Gull-Britt Johansson
0480-84414
Avdelningschef Pia Landegren
0480-81796
Avdelningschef Camilla Sjöberg
0480-81118
Avdelningschef Stefan Bohm
070-2752873
Verksamhetschef Gunnel Lindell
0480-448270
Avdelningschef Monica Lindvall
0480-448403
Yrkesrepresentant Eva Barath
0490-87014
Yrkesrepresentant Maria Afrell
0490-86853
Yrkesrepresentant Eva-Lena Fungmark
0490-86384
Avdelningschef Agneta Hoffman
0490-87427
Avdelningschef Anna-Carin Erwén
0480-83770
Avdelningschef Karin Falk
0480-81112
Avdelningschef Lotta Petersson
0480-81465
Avdelningschef Irene Jakobsson
0490-86893
Förvaltningschef Lars Mattsson
0480-84290
Avdelningschef Susanne Brunby
0480-410326
Basenhetschef Marie Törnlöf
0490-86077
Enhetschef/1:a linjens chef Douglas Liljehammar
0491-782829
Avdelningschef Carina Karlsson
0725230249
Avdelningschef Birgitta Petersson
0480-448245
Basenhetschef Iréne Brodell
0480-84193
Enhetschef/1:a linjens chef Stefan Westblom
0480-48007
Avdelningschef Helen Sandberg
0490-86876
Avdelningschef Stefan Jansson
0490-86242
Avdelningschef Agneta Hoffman
0490-8427
Sjukhuschef Bente Transö
0480-448624
Områdeschef Charlotte Lindén
0491-782607
Kontaktperson Jonas Zandelin
0491-782535
Verksamhetschef Ann-Louise Elling
0480-81397
Yrkesrepresentant Henrik Nelson
0480-448562
Kontaktperson Carina Olsson
0492-17835
Avdelningschef Malin Cullberg
0490-86274
Avdelningschef Roger Svensson
0490-87496
Avdelningschef Annelie Hallgren
0490-86313
Basenhetschef Edyta Johansson
0480-84304
Basenhetschef Britt-Inger Svensson
0491-782329
Avdelningschef Marie Simonsson
0480-448113
Basenhetschef Gunhild Nordesjö Haglund
0480-81633
Avdelningschef Christina Welander Gunnarsson
0480-81097
Avdelningschef Pia Wixenius Landegren
0480-81796
Basenhetschef Petra Hinnen
0491-782549
Avdelningschef Lianne Ekstrand
0490-86553
Basenhetschef Ann- Moldenius Hermansson
0490-86621
Kontaktperson Lotta Bulow
0490-86499
Verksamhetschef Åke Åkesson
0480-700700
Basenhetschef Hjalmar Åselius
0490-86834
PA-konsult Elin Sjöblom
0490-86408
Expeditionschef Cecilia Holmberg
070-2754528
Avdelningschef Mira Sundberg
0480-817 10
Basenhetschef Lise-Lott Hinsegård Heiding
0480-84673
Verksamhetschef Anna-Karin Alvunger
0480-84729
Verksamhetschef Katarina Jervelind
0480-81988
Kontaktperson Jennifer Mikosch
0480-81937
Expeditionschef Mona Eek
0490-87442
Avdelningschef Ann Edström
0490-86420
Expeditionschef Helene Toots
0491-782180
Psykolog Jörgen Lindblom
0490-86624
Kontaktperson Åsa Johansson Rehn
0490-870 76
Avdelningschef Carina Theandersson
070-3033626
Avdelningschef Petra Hallén
0480-410323
Avdelningschef Annika Edvinsson
0491-782330
Assistent Johanna Magnusson
0480-848 56
Förvaltningschef Anders Nylander
0480-84212
Verksamhetschef Ann Arvidsson
072-5443359
Avdelningschef Lena Bohman
0480-81061
Avdelningschef Sara Delphin
0480-448831
Basenhetschef Dan Eriksson
0491-782165
Verksamhetskoordinator Monica Eriksson
0491-782951
Basenhetschef Anne Bergström
0493-14635
Planeringsdirektör Karl Landergren
0480-84176
Basenhetschef Sara Erskhans
0480-84585
Avdelningschef Tomas Kristiansson
0480-445398
Enhetschef Jessika Grimheden
070-6241412
Verksamhetschef Maria Yngvesson
0480-81853
Sjukhuschef Johan Rosenqvist
0480-448106
Ekonomichef Carl-Johan Nirbrant
0490-866 64
Verksamhetschef Maria Hilberth
0499-48939
Chef diagnostiskt centrum Annkristin Svensbergh
0480-448210
Områdeschef Irene Sjöberg
0491-782439
Avdelningschef Camilla Henriksson
0490-87260
Basenhetschef Anna Grönblad
0480-81438
Avdelningschef Abdelmajid Jelili
0490-86139
Avdelningschef Eva Grönkvist
0490-863 91
Basenhetschef Tareq Hassan
0495-15550
Basenhetschef Anna Fratczak-Sozanska
0492-17664
Basenhetschef Karolina Gandskog
0491-782359
Basenhetschef Katarzyna Machaj
0485-39600
Avdelningschef Johanna Bergqvist
0490-86794
Verksamhetschef Sofia J Welinder
0491-782571
Enhetschef/1:a linjens chef Anna Lejonqvist
0490-86908
Avdelningschef Ann-Mari Oscarsson
0480-81373
Basenhetschef Örjan Johansson
0480--84828
Avdelningschef Mikael Karlsson
0490-86478
Basenhetschef Cecilia Svedin
0471-33564
Rektor Isa Karlsson
0492-14301
Jennifer Mikosch
0480-81937
Basenhetschef Björn Löfqvist
0480-81414
Yrkesrepresentant Simon Karlström
0480-81065
Avdelningschef Carina Kvarnström
0485-15127
Kontaktperson Carina Mattsson
0490-86932
Rektor Åke Holm
0485-564405
Avdelningschef Suzanne B Nilsson
0491-782978
Avdelningschef Lillemor Gustavsson
0490-86815
Kontaktperson Kristin Karlsson
0490-86085
Avdelningschef Lena Svensson
0490-86792
Avdelningschef Anna Ternemo
0480-81200
Basenhetschef David Jervehed
0480-81417
Verksamhetschef Anette Karlsson
0493-13031
HR-chef Ann-Sofie Sjöstam
0492-17532
HR-chef Henrik Lindblad
0480-84120
Basenhetschef Håkan Westerling
0491-782378
Ämnesföreträdare Peter Syk
0490-86048
Avdelningschef Katarina Lundqvist
0480-81285
Områdeschef Charlotte Lindén
0490-86862
Yrkesrepresentant Mayvor Källgren
0490-86863
Avdelningschef Louise Jacobsson
0480-81732
Avdelningschef Tomas Lundqvist
0480-817 10
Avdelningschef Michael Franzén
0480-815 47
Verksamhetschef Per-Eric Ohlsson
0491/82485
Avdelningschef Amelie Nilsson
0480-81609
Avdelningschef Johnny Andersson
0491-78 29 18
Avdelningschef Charlotta Didriksdotter
0480-38432
Avdelningschef Anneli Svensson
0480-84604
HR-chef Magnus Johansson
070-6861317
Yrkesrepresentant Anders Rönnlund
0490- 87272
Avdelningschef Helen Svensson
0491-782440
Yrkesrepresentant Helén Lindgren
0480-84812
Verksamhetschef Rose Marie Pettersson
0491-782382
Verksamhetschef Carina Parai
0471-18523
Yrkesrepresentant Louise Aranäs Blomberg
0480-81844
Basenhetschef Sibylle Loo
0480-81124
Avdelningschef Kjell Hultgren
0481-44842
Basenhetschef Göran Öberg
0491-782077
Primärvårdens objektledare Niklas Föghner
0492-17530
Basenhetschef Björn Forsberg
0480-81338
HR-chef Hanne Danielsson
0490-86354
Avdelningschef Gun Olsson
0480-81439
Verksamhetschef Wivi-Anne Nilsson
0495-23971
Kontaktperson Charlotte Tebrell, Sjuksköterska
0480-44 89 06
Rektor Ulf Kullin
0493-13132
Enhetschef Karin Olsson
0493-13128
Avdelningschef Charlotte Ohlsen
0490-86480
HR-konsult Elin Sjöblom
0490-86408
Basenhetschef Anders Linge
0480-81325
HR-konsult Sanna Karlsson
0480-84248
Kontaktperson Carin Karlsson
0491-78 20 71
Avdelningschef Anna-Karin Nilsson
0485-15155
HR-chef Magnus Johansson
0480-84189
Kommunikationsdirektör Anna Strömblad
0480-84259
Hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg
0480-84090
Enhetschef/1:a linjens chef Peter Carlsson
0490-86105
Avdelningschef Malin Hallin
0480-84255
Områdeschef Mayvor Källgren
0491-782620
Områdeschef Carolina Brogie
0492-17546
Chefssekreterare Ann-Sofie Hägg
0480-81658
Bitr. avdelningschef Lena Karlsson
0490-87377
Verksamhetschef Carina Parai
0471-18582
Verksamhetschef Carina Olofsson
0480-81996
1:a linjens chef Jonas Lindgren
0490-86677
Verksamhetschef Ingela Fungbrant
0491-28303
Avdelningschef Eva Karlhall
0490-86282
Avdelningschef Peter Andersson
0480-816 83
Avdelningschef Regina Paalberg
0490-86248
Basenhetschef Petra Hinnen
0491-78 22 91
Bitr basenhetschef Elmar Keppel
0491-782717
Yrkesrepresentant Mayvor Källgren
0491-782620
Yrkesrepresentant Gunilla Trofast
0480-38483
Basenhetschef Ann Lindberg
0480-84578
HR-konsult Victoria Franzén
0480-84266
Avdelningschef Ann-Caroline Lönnqvist
0480-448051
Avdelningschef Annelie Gustafsson
0480-448051
1:a linjens chef Jonna Gustafsson
0480-84267
Basenhetschef Lena Stening
0480-84234
Verksamhetschef Niklas Föghner
0492-17530
Avdelningschef Anna Lindkvist
0490-86365
Avdelningschef Inger Engdahl
0480-81256
Förvaltningschef Jörgen Ohlsson
0480-84040
Yrkesrepresentant Staffan Carlson
0480-418035
Avdelningschef IngaLill Moberg
0480-81312
Avdelningschef Monica Malmqvist
0480-448773
Yrkesrepresentant Inger Larsson Lockner
0490-865 79
Avdelningschef Eivor Hultsberg
0480-448847
Verksamhetschef Monica Hultqvist
0491-782046
Avdelningschef Jeanette Qvist
0480-81465
Expeditionschef Ewa Wallen
0490-86698
Avdelningschef Monica Svensson
0490-86765
Kontaktperson Elin Carlsson
0490-86493
Avdelningschef Marie Schwartz
0490-86507
HR-konsult Ann-Margret Ottosson
0490-86674
Studierektor Johan Liliequist
0490-86253
Landstingsdirektör Krister Björkegren
070-388 60 52
Basenhetschef Anders Thåström
0490-873 54
Studierektor Annika Törngren
-
Studierektor Thomas Lavergre

Avdelningschef Anna Wiman
0490-86969
HR-konsult Jeanette Bäck
0491-782981
Studierektor Fredrik Tydén
0491-782146
HR-chef Eva Pleijel
070-623400
Basenhetschef Camilla Karlsson
0492-17654
Expeditionschef Lena Hofsten
0490-86754
HR-konsult Lina Holm
0491-782982
Avdelningschef Samuel Watanen
0480-448602
Avdelningschef Gunilla Sigurdsson
0480-448605
Avdelningschef Magnus Karlsson
0480-38428
Basenhetschef Jörgen Åkesson
0490-86662
Verksamhetschef Tina Davidsson
0480-81946
Förvaltningschef Johan Hallenborg
0480-83747
Enhetschef/1:a linjens chef Ingrid Tegnell
0490-87460
Basenhetschef Katharina Seijsing
0102121130
Enhetschef/1:a linjens chef Thomas Rehnström
0102121133
Biträdande förvaltningschef Lars Lindahl
0102121080
Basenhetschef Lennart Israelsson
049086780
Yrkesrepresentant Eva Nilsson
0490-86559
HR-konsult Jennie Anderberg
0480-84098
Avdelningschef Susanne Barthelmann
0491-782425
Verksamhetschef Jonas Falk
0485-39114
Avdelningschef Karin Öberg
0480-448847
HR-chef Eva Pleijel
070-6234200
HR-konsult Katarina Johansson
0480-38477
tf Verksamhetschef Linda Fredriksson
0480-81907
Studierektor Bertil Isaksson
070-5655717
Avdelningschef Katarina Lundqvist
0481-44808
Verksamhetschef Eva-Lotta Johansson
0486-44230
Avdelningschef Liselotte Sjöholm
0480-84171
Avdelningschef Annica Kron
0490-86210
Basenhetschef Daniel Johansson
0491-782329
Basenhetschef Bo Lennart Israelsson
0490-86780
Avdelningschef Eva Bolin-Karlsson
0480-448040
Avdelningschef Lena Ingvarsson
0480-448042
Kontaktperson Lars Jonasson
0490-866 13
Yrkesrepresentant Susanne Jennemyr, Specialpedagog
0480-84 026
Avdelningschef Mikael Karlsson
0490-86789
Studierektor Annika Lundmark
0480-81897
Studierektor Annika Lundmark
0480-81897
Landstingsdirektör Krister Björkegren
0490-86260
Kanslidirektör Ann-Sofie Dejke
0480-84177
Arkivstrateg Elin Adén
0480-84269
Medicinskt ansvarig läkare Jennifer Mikosch
0480-81939
Basenhetschef Torsten Dahlberg
0480-445260
Enhetschef/1:a linjens chef Stefan Westblom
0480-448007
HR-konsult Victoria Ericson
0480-84266
Rektor Joakim Ivarsson
0480-84481
Basenhetschef Håkan Ehlin
0480-38496
Enhetschef/1:a linjens chef Björn Svensson
0480-84548
Avdelningschef Maria Rundgren
0480-811 64
Avdelningschef Mats Reihammar
0480-847 88
HR-assistent Anne Stensson
0480-81705
Avdelningschef Eva Lindström
0480-38432
Enhetschef/1:a linjens chef Linda Holmevi
0480-84203
Enhetschef/1:a linjens chef Therese Sjöqvist
0480-448033
HR-konsult Lovisa Johansson
0480-83748
Enhetschef/1:a linjens chef Marina Lindh
0492-176 94
Enhetschef/1:a linjens chef Madeléne Andersson
0490-86335
Enhetschef/1:a linjens chef Susanne Karlsson
0480-81474
1:a linjens chef Henrik Skoog
0480-448080
Enhetschef/1:a linjens chef Katarina Kronståhl
0490-86601
HR-konsult Marie Stenbergh
0480-81406
HR-konsult Marita Andersson
0480-81217
Yrkesrepresentant Carina Vikberg
0480-44 89 06
Kontaktperson Malin Cullberg
0490-86274
Enhetschef/1:a linjens chef Marie Olander
0480-84188
HR-konsult Karolina Arvidsson
0480-81315
Avdelningschef Anne Rollborn
0490-86163
Avdelningschef Åsa Engfeldt
0480-448264
HR-assistent Maude Löfström
0480-84794
HR-konsult Christina Andersson Örnvall
0490-87392
Psykolog Martina Sundberg
0490-87917
Basenhetschef Anders Thåström
0490-87354
1:a linjens chef Maria Agestam
0480-44 83 86
Arbetsterapeut Sofi Ankréus
0490-87268
Psykolog Louise Aranäs Blomberg
0480-81844
Basenhetschef Claes Hjalmarsson
0480-83780
Sjukhuschef Johan Rosenqvist
0480-448106
Teamledare Janeth Dahl
0490 - 87077
Utvecklingsdirektör Magnus Persson
0480-84525
Sektionsledare Niels Hornstra
0480-448877 (växel)
Bemanningsassistent Carin Karlsson
0491-78 20 71
Avdelningschef Anja Karlsson
0480-81233
Basenhetschef Lena Netterström
0485-88555
HR-konsult Victoria Ericson
0480-84266
Avdelningschef Ann Björling
0480-448272
Basenhetschef Lena Netterström
0485-88555
Basenhetschef Magnus Fröstorp
0490-86000
Verksamhetschef Mayvor Källgren
0490-866 21
Yrkesrepresentant Ing-Marie Sandström
0490-866 20
Avdelningschef Helene Christensson
0480-448640
Basenhetschef Björn Flodmark
0480-81524
Avdelningschef Eva Hagelberg
0480-448289
Avdelningschef Erica Isaksson
0480-448472
Avdelningschef Cathrin Ljunggren
0480-84770
Avdelningschef Ingvor Kasselstrand
0490-86711
Avdelningschef Pernilla Strömberg
0480-815 71
Avdelningschef Henrik Engström
0480-448252
Kontaktperson Fackliga företrädare
0490-86000
Basenhetschef Claes Hjalmarsson
0480-837 80
Basenhetschef Petra Hornstra van Echtelt
0480-84629
HR-konsult Erica Lirsjö
0480-81654
Medicinskt ansvarig läkare Henrik Nelson
0480-448562
Sekreterare Pernilla Holmberg
0490-874 88
Avdelningschef Anja Karlsson
0480-84317
Basenhetschef Jonas Lundin
0490-86169
Avdelningschef Agneta Hoffmann
0490-87427
Avdelningschef Lotta Ohlsén
0490-86480
Avdelningschef Lisa Seger
0490-873 73
Yrkesrepresentant Annie Lönnblom Ekman
0490-868 85
Verksamhetschef Mayvor Källgren
0491-78 26 20
Enhetschef Magnus Boking
070-2787397
Avdelningschef Agneta Hoffman
0490-874 84
Psykolog Ulrika Ahlin
0490-865 93
Yrkesrepresentant Eva Johansson
0490-865 83
Områdeschef Susanna Hedman
0491-86931
Rektor Thomas Lavergren
-
HR-konsult Lina Milhav
0480-81302
Avdelningschef Dick Beddesand
0491-782476
HR-konsult Therese Skarin

Psykolog Stig Jonsson
0481-448 38
Psykolog Cecilia Rönnbäck
0480-847 43
Områdeschef Mats Granström
0491-782669
HR-konsult Sanna Karlsson
0480-84248
Verksamhetschef Sanna Karlsson
070-5134104
Enhetschef Tomas Kristiansson
0480-445398
Avdelningschef Eva Karlhall
0490-86282
Verksamhetschef Hans Jansson
0490-50406
Avdelningschef Kristina Malmer
0480-81338
Arbetsterapeut Josefin Gustafsson
0490-866 81
Bitr. avdelningschef Karin Liljesand
0491-82695
Bitr. avdelningschef Eva Karlsson
0490-87344
Bitr. avdelningschef Eva Karlsson
0490-87 344
Medicinskt ansvarig läkare Jennifer Mikosch
073-0692322
Avdelningschef Anna Wiman
0490-86969
Psykolog Jenny Andersson
0480-445250
Basenhetschef Magnus Andersson
0490-87255
Avdelningschef Madeleine de Jong
0480-84272
Verksamhetschef Marie Ragnarsson
0481-44780
Verksamhetschef Mattias Aldrimer
0480-81049
Yrkesrepresentant Helena Stenling
0480-81679
Enhetschef Carl Sundbring
0480-84482
Verksamhetschef Christian Jansson
0490-86553
Basenhetschef Jörgen Åkesson
0490-866 62
HR-konsult Amelie Carlstedt
0490-86147
Verksamhetschef Christian Jansson
0490-87257
Förvaltningschef Karl-Johan Bodell
010-2121100
Marknadschef Christer Olsson
010-2121070
Kommunikatör Karolina Höckerfelt
010-2121073
Expeditionschef Maria Persson
0491-782741
Avdelningschef Ing-Marie Sandsved
0490-86620
Rektor Karin Olsson
0493-13128
Enhetschef/1:a linjens chef Jan Carlsson
0493-131 30
Ämnesföreträdare Christina Viberg
0493-13100
HR-strateg Ingela Lindström
0480-84115
Basenhetschef Åsa Andersson
0480-81161
Basenhetschef Rahan Pakravan
0495-15550
Basenhetschef Arne Sjöberg
0480-81275
Rektor Karin Olsson
0493-131 02
Bitr. skolledare Jan Carlsson
0493-131 05
Rektor Karin Olsson
0493-13102
Basenhetschef Therese Silvander
0491-28303
Kontaktperson Karolina Forssén
0480-81000 (växel)
HR-chef Marie Ogenvik
0480-81453
Yrkesrepresentant Susanne Jennemyr
0480-84 026
Basenhetschef Magnus Johansson
0480-814 17
Avdelningschef Gunilla Throfast
0480-38480
Kontaktperson Agneta Kinell
0492-14304
Kontaktperson Terese Karlberg
073-081 24 14
Verksamhetschef Magdalena Ståhle
0480-81245
1:a linjens chef Dan Webster
0480-38435
Avdelningschef Helene Wendell
0480-81170
Basenhetschef Johan Alkstedt
0490-86192
Basenhetschef Magnus Lagerlund
0480-448657
Medicinskt ansvarig läkare Henrik Nelson
0480-448562
HR-konsult Amelie Carlstedt
0490-86 147
Rektor Carl Sundbring
0480-84482
HR-chef Anna Andersson
0480-81612
Avdelningschef Laila Holmertz
0480-448497
Yrkesrepresentant Simone Bargsten
0492-17866
Basenhetschef Åsa Andersson
0480/81498
Medicinskt ansvarig läkare Jennifer Mikosch
0480-81937

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 12 August 2013
Övrigt: Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/

Landstinget i Kalmar län

Besöksadress

Strömgatan 13
None

Postadress

Box 601
KALMAR, 39126

Liknande jobb


Logistics Process Leader Sandvik AB 13 August 2013 Logistics Process Leader
Business System Specialist ERP Dfind AB 5 September 2013 Business System Specialist ERP