Juridisk rådgivare

Arbetsbeskrivning

Vi söker efter en juridisk rådgivare som är bekant med frågor om rasdiskriminering, förföljelse och beviljande av rätten till jämställdhet mellan kvinnor och män i enlighet med bestämmelserna i internationell rätt och internationella fördrag, till stöd för att minska fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor och barn. Permanent kunskap om vad som är nytt i lagvärlden, särskilt samtida juridiska frågor, samt rättsliga prejudikat som har varit föremål för juridisk kontrovers för att förfina rättslig kunskap, och det är absolut nödvändigt att imitera den mänskliga erfarenheten överallt i lagens och juridiska kunskapsvärlden. Som utförs av juridiska utbildnings- och utvecklingscentra och därmed kombinerar teoretiskt och praktiskt inom olika juridiska områden Erfarenhet inom det område där det konsulteras, permanent kunskap, intelligens, forskningsförmåga, snabb intuition och tillhandahållande av lämpliga lösningar vid rätt tidpunkt. Kris, med svår inre brådska att lösa, föresats att vara översvallande och helhetssyn problemet realism och en helhetssyn

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande jurist, vikariat

7 november 2008

Ramberg Advokater söker jurister

3 november 2008

Biträdande jurist med tingsmeritering sökes

3 oktober 2008