Kanslichef

Arbetsbeskrivning

Alvesta kommun med ca 20 000 invånare – södra Sveriges mittpunkt. Vår utgångspunkt är lokalt boende med globala möjligheter. Här finns bra boendemiljöer med närhet till såväl stad som land och rika möjligheter till en aktiv fritid. Vi är i uppstarten av ett tillväxt och förändringsarbete. En traditionell kommun med spännande utmaningar tillsammans med fantastiska möjligheter. Vill du vara med på våran resa?


Kansliavdelningen är uppdelad i två funktioner; en administrativ och en strategisk. Den administrativa funktionen utgör stommen i kommunens övergripande administrativa arbete och har ett helhetsansvar för ärendeberedning till kommunfullmäktige, kommunstyrelse m.fl. Kansliavdelningen har i sitt uppdrag att leda och samordna kommunens övergripande administration, genomföra utredningar samt förbereda och genomföra allmänna val. Utöver ovanstående ingår även samordnarfunktioner samt administrativa resurser till överförmyndarnämnden. Den strategiska funktionen inriktas mot kommunövergripande frågor inom områden som strategisk fysisk planering, infrastruktur, näringsliv, resultatstyrning, kvalitetsutveckling, information, marknadsföring, lokalsamordning m.m.

ARBETSUPPGIFTER
Som kanslichef leder och fördelar du arbetet vid kansliet. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp. En av de viktigaste uppgifterna är ansvaret för ärendeberedningen till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Du leder och genomför utredningar för kommunstyrelsens räkning inom styrelsens ansvarsområde på kommunchefens uppdrag. I uppdraget ingår vidare att leda och driva kommunens administrativa utveckling och ha ett fokus på möjligheterna till effektiviseringar av kommunens administrativa processer. Dessutom fungera som administrativt stöd till kommunens moderbolag.

KVALIFIKATIONER
Du har utbildning på högskolenivå eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt inom verksamhetsområdet exempel statsvetare, samhällsvetare, jurist eller annan utbildning som kan bedömas som motsvarande. Du har erfarenhet från liknande arbete inom kommunal eller offentlig förvaltning samt vana från arbete och arbetsledning inom en politiskt styrd organisation. Du har en känsla för service till politik och förvaltningar samt kan förmedla vikten av en väl fungerande administration. Vår strävan efter att hela tiden utveckla oss gör att vi söker en nyfiken, handlingskraftig och resultatorienterad person. Ditt ledarskap präglas av personlig mognad, tydlighet och engagemang och du har en förmåga att inspirera och coacha dina medarbetare och bidra till deras kompetensutveckling. Du är en person som gärna sätter höga mål och effektiviserar genom organisering och struktur. Du stimuleras av att hitta lösningar, tänka nytt och har ett strategiskt tänkande där du ser till helheten. Du kan strukturera komplicerade frågor samt kommunicera lösningar på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt.

ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare.

Kontaktpersoner på detta företaget

Göran Lundahl
0472-15030
Ekonomichef Simon Johannisson
0472-15101
Facklig företrädare nås genom kommunens växel
0472-150 00
Kommunchef Kriistina Kosunen Eriksson
0472-15220
Personalchef Monica Ranstad
0472-15219
Personalsekreterare Sanna Hammelin
0472-152 20
Avdelningschef Kultur och fritid Göran Lundahl
0472-15030
Turistassistent Kerstin Karlsson
0472-15537
IT-chef Lasse Johansen
0472-155 06
IT-tekniker Dzumret Pelivani
0472-150 00

Sammanfattning

Besöksadress

Centralplan 1 Alvesta
None

Postadress

None
Alvesta, 34280

Liknande jobb


Kanslichef

Kanslichef

25 maj 2020

Kanslichef

Kanslichef

25 maj 2020

18 maj 2020

Kansli- och utredningschef

7 september 2010