Karriärvägledare till Luftvärnsregementet

Karriärvägledare till Luftvärnsregementet

Arbetsbeskrivning

Karriärvägledare till Luftvärnsregementet

Om tjänsten
Karriärvägledarfunktionen vid Luftvärnsregementet ska främst vägleda värnpliktiga och GSS till ett vidare engagemang i Försvarsmakten. Rollen kommer också att vägleda yrkesofficerare till möjliga karriärvägar inom Försvarsmakten. Luftvärnsregementet befinner sig i en fas av tillväxt, både vad gäller personal och materielsystem. Tillväxten ställer högra krav på att både kunna rekrytera, utveckla och behålla personal inom alla personalkategorier och just karriärvägledning är efterfrågat. I rollen som karriärvägledare kommer du bland annat att informera genom olika forum och kanaler, såsom samlingar i aula, ute hos plutoner motsvarande eller genom bokade tider med enskilda individer. Det kan också handla om att utbilda plutonsledningar i deras roll kopplat till karriärvägledning men också informera dessa om vilka möjligheter som finns för deras soldater att gå såväl på Lv 6, Halmstads garnison som inom hela Försvarsmakten. Du kommer att vara väl insatt i vilka vägar som finns inom Försvarsmakten, ex. anställning som GSS, yrkesofficersutbildningar, hemvärn, bemanningsuppdrag, HKV, HRC och civila befattningar.

Viss del kommer du att arbeta proaktivt och målgruppsanpassat planera insatser som behövs göras längre fram i tiden i syfte att fylla krigsförband och Försvarsmakten med rätt kompentens. Du kommer också att vara delaktig vid uttagning till yrkes-och reservofficersutbildningar.  

Tjänsten är placerad i regementsstaben, på HR-avdelningen (G1). På avdelningen kommer du att samarbeta med bland annat rekrythandläggare, HR-medarbetare och rekryteringskoordinator. Du kommer att vara den som har koll på olika utbildningar, sökfönster och befattningar. På övriga regementet kommer du att samarbeta med andra enheter och främst ihop med GUbat och 61. Lvbat, både stab och kompanier. Även om placeringen är på G1 kan du fortfarande delta i tidigare verksamhet i den mån det går att kombinera, upplägg för detta blir individanpassat.

Kvalifikationer


• Militärt intresse och med det engagemang och förmåga att ta till sig information i ämnet.
• Yrkes- eller reservofficer SO eller OF, gärna OR 6-7, OF 1-2, eller anställd GSS/K, lägst OR 5.

Meriterande


• Erfarenhet av liknande befattning
• Erfarenhet av olika förband och stridskrafter
• Erfarenhet av personalarbete eller skolverksamhet
• Utbildad i ATLAS

Personliga egenskaper

I rollen innebär det många samtal, därför det är viktigt att du har lätt för att skapa kontakter, inge förtroende och agera prestigelöst. Du ska trivas i rollen som samtalsledare och att hitta tänkbara befattningar eller arbetsområden för en individ. Slutligen ser vi att du delar och lever i enlighet med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.

Övrigt

Arbetstiden är förlagd till vardagar under dagtid men kvälls-och helgtjänstgöring förekommer utefter verksamhetens behov. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Grunden är att du behåller den anställningsform du har idag men det kan ändras beroende på vilken anställningsform du har just nu. Sista ansökningsdag är måndag 13 april, urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Vid frågor:
HR-avdelningen [email protected]

Fackliga företrädare:
OFR/O: Per Carlsson
OFR/S: Senadin Sela
SACO: Nermina Dzanic
SEKO: Yvonne Assarsson

Samtliga nås via växeln på 035-266 20 00

 


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.

Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Försvarsmakten
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön

Liknande jobb


29 maj 2020