Arbetslivsinstitutet.se

Kollektivtrafiksamordnare


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Omfattning: 40t/v. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Provtjänstgöring kan komma att tillämpas. Arbetstiden är rökfri.

Strängnäs kommun utvecklar individen, verksamheten och samhället! Våra 2 000 medarbetare verkar i en dynamisk organisation som gärna prövar nya vägar för att nå sina mål.
Kommunens 33 000 invånare bor i attraktiva tätorter som Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen, eller i mindre orter med landsbygdskaraktär. Till Stockholm tar du dig på mindre än en timme.Samhällsbyggnadskontoret arbetar med rådgivning, myndighetsutövning och service inom områdena fysisk planering, mark- och exploatering, mät- och kartproduktion, bygglovhantering, energirådgivning samt miljö- och hälsoskydd. Kontoret arbetar även med olika strategiska samhällsutvecklingsfrågor. Vi är cirka 50 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Sedan 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag som ger nya förutsättningar och utmaningar för branschen. Målsättningen är att andelen resor med kollektivtrafiken ska öka. Den nya lagen innebär bland annat att kommersiella trafikföretag får etablera kollektivtrafik var som helst i landet och att regionala kollektivtrafikmyndigheter har bildats för bättre samordning med annan samhällsplanering. Det innebär nya utmaningar för kommunen men även ökade möjligheter att påverka kollektivtrafikens utveckling.

Som kollektivtrafiksamordnare blir du en del av samhällsbyggnadskontoret och arbetar nära planerare och strateger inom samhällsbyggnads- och miljöområdet.

Ditt uppdrag blir att:

• Arbeta med strategiska utvecklingsfrågor för att långsiktigt öka andelen resor med kollektivtrafiken.
• Sammanställa beslutsunderlag, skriva rapporter samt svara på skrivelser och remisser
• Delta och driva olika utredningar inom kollektivtrafikområdet samt bearbeta och analysera statistik.
• Bevaka branschnyheter och trafikpolitik beträffande bl. a. lagstiftning, regionala frågor och infrastruktur.
• Driva utredningar och delta i förvaltningens arbete med översiktlig planering inom trafikområdet
• Utveckla och effektivisera kommunens arbete med kollektivtrafikfrågor, vilket kräver arbete kring ökat samarbete mellan olika funktioner inom kommunen samt samordning av olika typer av kollektivtrafik (allmän kollektivtrafik, skolskjuts, färdtjänst).
• Ha ett öppet dialog- och samarbete med framför allt politiker, medborgare och tjänstemän vad gäller kollektivtrafikfrågor.
• Ingå i ett flertalet olika arbetsgrupper och nätverk, inom kommun och landsting.

KVALIFIKATIONER
Din kompetensprofil

Utbildning:
Du har en avslutad högskoleexamen inom exempelvis ekonomi, samhällsplanering, statistik eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.

Erfarenhet:
Det är meriterande om du har några års erfarenhet av att arbeta som utredare eller liknande från större organisation eller företag.
Vi ser det även som mycket meriterande om du tidigare arbetat med kollektivtrafikfrågor.
Du behärskar Office-paketet och har mycket goda kunskaper i Excel.
Dett är en fördel om du har vana av att skriva rapporter samt att tolka och analysera statistik.

Förmåga att:
Arbeta ur ett helhetsperspektiv och med utvecklingsfrågor
Kommunicera på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt
Vara service- och samarbetsorienterad
ha medborgarnas behov i centrum

Vilja och färdighet att:
bidra till utveckling på arbetsplatsen och inom arbetsområdet
arbeta analytiskt och strukturerat

Dessutom har du en inre drivkraft och ett intresse av att arbeta med samhällsfrågor i allmänhet och i synnerhet utveckling av kollektivtrafikfrågor.

ÖVRIGT
Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som kommun omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Strängnäs kommun har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster

Kontaktpersoner på detta företaget

Miljöchef Helena Segervall
0152-29284
Miljöinspektör Karolina Biel
0152-29287
Vision Samira Kello
0152-29312
Enhetschef/Bygglovschef Anders Solberg
0152-29320
Bygglovshandläggare/byggnadsantikvarie Johan Apelman
0152-29339
Sveriges arkitekter Alvin Ekmekciu
0152-29366
Samhällsbyggnadschef Marie Jonsson
0152-29365
Personalvetare Melissa Ojeda Mayta
0152-29364
tf Miljöchef Marie Jonsson
0152-29365
Personalvetare Mats Elfdahl
0152-29197
Planchef Gunilla Östling
0152-29310
HR-specialist Lina Svensson
0152 291 64
Samhällsbyggnadschef Marie Jonsson


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 15 June 2014
Ange referens: 150/14

Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadskontor

Besöksadress

Nygatan 10 64580 Strängnäs
None

Postadress

None
STRÄNGNÄS, 64580

Liknande jobb


Trafiktekniker, offentlig förvaltning Nyköpings kommun - T.. 3 June 2014 Trafiktekniker, offentlig förvaltning
Trafiktekniker Helsingborgs stad, S.. 15 June 2014 Trafiktekniker
Trafikplanerare Region Gotland, Enhe.. 4 July 2014 Trafikplanerare
Projektledare till Teknik Kungsbacka kommun 10 July 2014 Projektledare till Teknik