Arbetslivsinstitutet.se

Kreativ analytiker med naturvetenskaplig/teknisk bakgrund


1 platser Tillsvidare Heltid efter överenskommelse Tillsvidare Tillsvidare

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

FOI:s avdelning Försvarsanalys ger kvalificerat analys- och beslutsstöd genom att kombinera studier och direktstödjande verksamhet med forskning. Våra resultat ger viktiga bidrag för ett tryggare och säkrare samhälle. Avdelningen arbetar bland annat inom områden som totalförsvar, säkerhetspolitik, operationsanalys, försvarsekonomi och samhällets säkerhet.

Våra huvudsakliga uppdragsgivare är Regeringskansliet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarets Materielverk (FMV).

Arbetsuppgifter Som analytiker arbetar du tillsammans med våra uppdragsgivare och kollegor från FOI för att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag avseende t.ex. bedömning av hot och risker; utveckling av olika typer av förmågor och försvarsstrukturer; försvarets resurser, processer och resultat; civilt försvar; krisberedskap och inriktning av operationer nationellt och internationellt. I vissa fall sker arbetet i samverkan med andra länders myndigheter, mellanstatliga organisationer eller utländska forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Du kan också komma att samarbeta med övriga avdelningar inom FOI i fördjupade tekniska studier.

En stor del av arbetet sker i arbetsgrupper vid FOI eller hos uppdragsgivarna. I perioder kommer Du troligen att vara utplacerad på hel- eller deltid, t.ex. i våra operationsanalytiska grupper i Försvarsmakten, i Regeringskansliet eller i MSB. Arbetet sker normalt i kontorsmiljö, men för vissa tjänster även i fält vid militära förband. Periodvis förekommer krav på tjänstgöring under obekväma tider.

Uppgifterna innebär inte sällan att snabbt kunna ta fram ett underlag i en akut fråga för uppdragsgivaren, men kan också innebära långsiktiga arbeten med gott om tid för fördjupning och reflektion. Då vårt arbete styrs av uppdragsgivarnas behov är det av stor vikt att i tid leverera användbara resultat. I arbetsuppgifterna ingår också att leda seminarier/workshops, att genomföra intervjuer samt att presentera studieresultat inför publik. Möjligheterna att växla mellan olika analytikerroller och verksamheter inom Försvarsanalys är goda.

Din profil Du som söker ska ha en akademisk examen och motsvarande minst 160 poäng/240 högskolepoäng och vara civilingenjör, matematiker eller naturvetare. Du har minst två års arbetslivserfarenhet inom forskning, utredningar eller analysarbete, gärna från olika kunskapsområden eller samhällssektorer och myndigheters ansvar inom dessa.

Vi fäster stor betydelse vid personliga egenskaper. Det är avgörande att du har:

God analytisk förmåga, särskilt avseende mångfacetterade problem. Du ska kunna förstå såväl språkliga som numeriska underlag och bryta ner komplexa frågor samt lösa komplicerade problem.
God förmåga till självständigt arbete och att leverera efterfrågade resultat i tid
God förmåga att samarbeta med kollegor och uppdragsgivare
Gott omdöme, initiativförmåga och uthållighet i ditt arbete
God förmåga att anpassa dig till nya roller och omständigheter och att du ser möjligheter i förändringar.
God förmåga till framställning i tal och skrift på svenska och engelska
Ett brett intresse för samhällsfrågor


Uppgifterna ställer höga krav på förmåga att lösa komplexa problem, ett tvärvetenskapligt synsätt med integrering av metod- och sakkunskap från olika områden, samt förmåga att samverka nära uppdragsgivarna såväl som med andra aktörer.

Det är därför meriterande om du har aktuell arbetslivserfarenhet av och kunskap inom något/några av områdena försvar och säkerhet (nationellt eller internationellt) strategiutveckling, planeringsmetodik, modeller och verktyg för beslutsstöd, utvecklingsarbete på höga systemnivåer, risk- och sårbarhetsanalyser, informationssäkerhet, underrättelsetjänst eller logistik och psykologiskt försvar. Vidare är det meriterande med en forskarutbildning och/eller en kombination av olika examina då vi arbetar tvärvetenskapligt.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen.

Vi erbjuder Att arbeta på FOI ger möjlighet till intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet. Miljön vi verkar i ställer höga krav på självständigt arbete och ansvarstagande och ger även stort utrymme för egna initiativ och professionell utveckling över tiden.

FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Har vi fångat ditt intresse? Välkommen med frågor till enhetschefer Cecilia Dahlgren, Christian Ifvarsson eller Karin Mossberg Sonnek. Fackliga företrädare är Riitta Räty (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på telefon 08 - 5550 30 00.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2017-10-01. Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV, betyg (från högskolan) och ett personligt brev där du hänvisar till ref. FOI-2017-1475.

Kontaktpersoner på detta företaget

Peter Klum

Johan Falk
+46 13378000
Gustav Tolt
+46 378000
Mårten Armgarth
+46 13378282
Maria Wickell

Anna Olsson

Mathilda Nilsson
+46 073-818 28 30
Lisa Butti
+46 8 55503000
Anna Olsson
+46 70-2373562
Kennet Lidström

Susanne Johansson

Mats Forsman
+46 90 10 66 69
Mats Forsman
+46 90 10 66 69
Lars Lindberg

Lars Lindberg

Linda Björkvall Köling
+46 855503000
Ann-Sofi Carlsson
+46 709 27 70 14
Linda Sjödin
+46 13 37 80 00
Bengt Eiderfors

Helena Hansson
+46 8-55503000
Carina Eldsäter

Susanne Johansson

Mattias Verona
+46 13 37 80 00
Mattias Verona
+46 13 37 80 00
Stina Höglund
+46 855503090
Jan-Erik Mathisen

Kicki Tuomiranta
+46 855503000
Johan Ahlmark
+46 855503000
Ola Kärvell
+46 0855503000
Yvonne Nygren
+46 90-106787
Ing-Marie Bergström
+46 709 27 73 53
Marlene Johansson
+46 0855503243
Alex Cederholm

Malek Kahn
+46 08-55503000
Malin Kölhed
+46 0855503000

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 1 October 2017

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Besöksadress

Gullfossgatan 6
None

Postadress

Gullfossgatan 6
Stockholm, 16490