Arbetslivsinstitutet.se

Kurator till Braås skola


1 platser Tillsvidare Deltid Månadslön Deltid. 40 % förlagt på två dagar i veckan Tillsvidareanställning, tillträde: 2014-09-06 Eller så snart som möjligt.

Skol- och barnomsorgsförvaltningen i Växjö kommun har cirka 2 100 anställda. Verksamheten omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbibliotek.

Braås ligger cirka tre mil utanför centralorten Växjö. Här får ungefär 330 barn och ungdomar sin utbildning. Vi är en F-9-skola och ser det som en stor tillgång att kunna arbeta med eleverna över stadiegränserna. På skolan finns även en internationell klass för elever från årskurs 1 till 9. Braås skola är för årskurs 7-9 hänvisningsskola för eleverna från skolorna i Rottne, Dädesjö och Tolg. På Braås skola finns dessutom fritidsgård och ett integrerat bibliotek.

ARBETSUPPGIFTER
Som kurator arbetar du med olika typer av samtal, främst råd- och stödsamtal men även motivations-, kris- och konfliktsamtal. Du har även fokus på det förebyggande och hälsofrämjande med trivsel och trygghet på skolan.

Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med andra professioner såsom speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska och rektor. Tillsammans arbetar elevhälsoteamet för att elever ska få rätt stöd och hjälp.

I kuratorsrollen ingår också att vara aktiv och delaktig i samarbetet och samordningen av samhällets övriga insatser såsom socialtjänst, barn- och ungdomshälsan, BUP, polis m.fl.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolkurator.

Du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med lärare, övrig personal och externa aktörer. Du har ett empatiskt förhållningssätt och lätt för att skapa goda relationer. Du har även förmåga att i det dagliga arbetet prioritera och vara flexibel i en verksamhet som är i ständig rörelse.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Vi ber dig att i första hand söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

I vår verksamhet måste du enligt lag (2010:800) visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda det som heter ”Skola eller barnomsorg (442.5)”.

CV- och annonsförsäljare undanbedes.

Artiklar i detta ämnet: Verbal aggression

Kontaktpersoner på detta företaget

Roland Hybelius
0470-796799
Henrik Maurin
0470-79 68 01
Lärarförbundet
0470-415 65
Lärarnas Riksförbund
0470-415 61
Britten Bengtsson
0470-41671
Elisabet Sohlberg
0470-796504
Linda Andersson
0470-410 88
Ann-Karin Ånman
0474-622005
Kommunal sektion skola och service
0470-415 63
Gunilla Gustafson
Har semester men är kontaktbar via e-post
Ann-Christin Nielsen
0470-437 21
Vision
0470-41564
Torbjörn Lindqvist
0470-416 68
Cecilia Wallinder
0470-419 53
Bo Agné
0470-43708
Carsten Wulf
0472-268305
Marie Tegnvallius

Eva Swahn
0470-79 60 02
Clara Aurich
0470-79 67 97
Ewa Wånehed
0474-62 20 03
Anders Elingfors
0470-419 30
Lärarförbundet
0470 – 415 65
Annika Sandberg
0470-436 90
Urlika Mårtensson
0470-43338
Christel Qvant
0470-413 44
Maria Rylander
0470-413 44
Anita Wallette
0470-41729
Akademikerförbundet SSR
0470-419 92
Sveriges Psykologförbund
0470-410 00
Vårdförbundet
0470-76 24 30
Ulrika Falkbacken
0470-434 43
Måltids- och servicechef Annica Thor
0470-416 72
Kommunal sektion skola och service
0470-415 63
Rektor/resultatansvarig chef Eva Wånehed
0474-62 20 03
Sveriges Skolledarförbund
0474-622003
Vision
0470-41564
Lärarförbundet
0470-415 65
Lärarnas Riksförbund
0470-415 61
Förskolechef tillika rektor Roland Hybelius
0470-796799
Rektor tillika förskolechef Åby skola och förskola Eva Swahn
0470-79 60 02
Lärarförbundet
0470 – 415 65
Förskolechef Carina Siegers
0470-434 12
Rektor Lammhult skola Carsten Wulf
0472-268305
Vårdförbundet
0470-76 24 30
Rektor Henrik Maurin
0470-79 68 01
Rektor/förskolechef Ann-Karin Ånman
0474-622005
Resultatenhetschef Gunilla Gustafson
0470-432 11
Förskolechef Christina Wrååk
0470 - 79 62 22
Förskolechef Linda Nilsson
0470-432 06
Rektor Åryd skola, Furuby skola Pär-Johan Trulsson
0470-79 67 71
Rektor Eva Branje
0470-419 74
Förskolechef Britten Bengtsson
0470-41671
Assisterande förskolechef Marie Tegnvallius

Förskolechef tillika rektor Åryd förskola och skol Pär-Johan Trulsson
0470-79 67 71
Rektor Ingrid Stålne
0470 - 412 15
Förskolechef Lisbeth Eiman
0470-79 65 07
Förskolechef Karin Säll-Henningsson

Förskolechef Catharina Carlsson
0470-431 36
Biträdande rektor Bergundaskolan Susanna Grönlund
0470-41673
Resultatenhetschef Bergunda Torbjörn Lindqvist
0470-416 68
Förskolechef Annette Åstrand
0470-434 75
Förskolechef Ulrika Falkbacken
0470-434 43
Förskolechef Ingrid Åkesson
0470-419 46
Rektor Ewa-Lotta Carlsson
0470-416 27
Resultatenhetschef Väster Anders Elingfors
0470-419 30
Resultatenhetschef Centrum Erling Rask
0470 - 41997
Rektor Stefan Gustavson
0470-417 11
Vikarieförmedlingen
0470-41 000
Rektor Söraby skola Elisabet Sohlberg
0470-796504
Rektor Magnus Elmqvist
0470-416 43
Rektor Fagrabäckskolan Caroline Hedenbergh
0470-416 95
Förskolechef tillika rektor Åryd förskola och skol Pär-Johan Trulsson
0470-79 67 71
rektor Växjö resursskola Cecilia Widqvist
0470-41610
biträdande rektor, Växjö resursskola Viktoria Emvall
0470-431 58
Rektor Bäckaslövskolan Torbjörn Öberg
0470-416 42
Förskolechef Lammhult Gudrun Selerud
0472-268301
förskolechef Urlika Mårtensson
0470-43338
Chef Flerspråkighet Linda Andersson
0470-410 88
Resultatenhetschef Fagrabäcks RC-område Björn Nilsson
0470-79 62 52
TF chef Växjö resursskola Viktoria Emvall
0470-431 58
Rektor Norregårdskolan Mats Wahlsten
0470-418 64
Rektor Henrick Caesar
0470- 79 62 21
Rektor Bengt Bornliden
0470-417 21
Förskolechef Marianne Jenneflod
0470-433 30
Lokalt ombud, Kommunal Maria Jangryd-Winsth
0470-43333
TF rektor Teleborg Centrumskola Elisabeth Wåhlen
0470-419 31
Sjukhuslärare Ann-Charlotte Kemner
0470-58 84 48
Avdelningschef Gunilla Friman
0470-410 37
rektor Söraby skola samt Tolg skola Louise Carroll
0470-796504
Rektor, Ulriksbergskolan Cecilia Wallinder
0470-419 53
Förskolechef Clara Aurich
0470-79 67 97
Rektor/resultatansvarig chef Ann-Christin Nielsen
0470-437 21
RC Birgitta Henningsson
0470-418 56
Rektor Teleborg Centrum skola Elisabeth Wåhlen
0470-419 31
Resultatenhetschef Södra Birgitta Henningsson
0470-418 56
Facklig företrädare nås via Växjö kommuns växel
0470-410 00
Rektor Braås skola Eva Wånehed
0474-62 20 03
Måltids- och servicechef Annica Thor
0470-416 72
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns växel
0470-410 00
Chef Växjö resursskola Viktoria Emvall
0470-431 58
Förskolechef Ingrid Åkesson
0470-419 46
Förskolechef Ulrika Mårtensson
0470-433 38
Förskolechef Karin Säll-Henningsson
0470-79 64 06
Förskolechef tillika rektor Annica Gustavsson
0470-79 68 62
Rektor Bergundaskolan Tommy Gravéus
0470-416 68
Förskolechef Carina Färdigh
0470 - 434 77
Rektor Åryd skola och Furuby skola Pär-Johan Trulsson
0470-79 67 71
Förskolechef Marie Tegnvallius

Rektor Furutåskolan Stefan Gustavson
0470-417 11
Rektor Ingelstad skola Henrik Maurin
0470-79 68 01
Rektor Ljungfälle grundsärskola Annika Sandberg
0470-436 90
Förskolechef Berit Juhlin-Bunn
0470-41846
Rektor/förskolechef Ann-Karin Åhnman
0474-622005
Förskolechef Jaana Vainio
0472-26 83 01
Rektor Gemla skola och Vederslöv skola Magnus Elmqvist
0470-416 43
Rektor Pilbäckskolan Anders Tjäder
0470-418 08
Rektor Gustavslundskolan Ann-Christin Nielsen
0470-437 21
Rektor Ulriksbergskolan Cecilia Wallinder
0470-419 53
Rektor Klas Persson
0470 -79 66 41
Resultatenhetschef Västra närhetsområdet Anders Elingfors
0470-416 65
Resultatenhetschef samt rektor Högstorps skola Björn Nilsson
0470-796252, 0702454315
Rektor Fagrabäckskolan Caroline Hedenbergh
0470-41695, 0733687052
Rektor Ingelstad skola Henrik Maurin
0470-796801, 0705-428430
Rektor Roland Hybelius
0470-796799, 070-5678175
rektor Tolg skola Louise Carroll
0470-796504, 0733-687278
Avdelningschef Johny Duhr
0470-419 64
Resultatenhetschef Norra närhetsområdet Eva Wånehed
0474-62 20 03
Resultatenhetschef Erling Rask
0470-419 97
Resultatenhetschef Västra närhetsområdet Anders Elingfors
0470-416 65
Avdelningschef Gunilla Friman
0470-41037, 0706-710782
Rektor/förskolechef Ann-Karin Ånman
0474-622005, 0702-410403
Chef Växjö resursskola Viktoria Emvall
0470-43158, 070-9912070
rektor Söraby skola Louise Carroll
0470-796504, 0733-687278
biträdande rektor Peter Lantz
0470-796237
Rektor Lammhult skola Carsten Wulf
0472-268305, 0702-585996
Rektor Annika Sandberg
0470-436 90
Resultatenhetschef Birgitta Henningsson
0470-418 56
Rektor, Lillestadskolan Staffan Johnson
0470-41847, 0733-687257
kostekonom Charlotta Helin
0470 734685
Rektor Öjaby skola Robert Eriksson
0470-796001
Rektor tillika förskolechef Roland Hybelius
070-5678175
Resultatenhetschef Ann-Christin Nielsen
0470-437 21
Resultatenhetschef Eva Wånehed
0474-62 20 03
Förskolechef Ann-Karin Ånman
0474-62 20 05
Rektor tillika förskolechef Åby skola och förskola Eva Swahn
0470-79 60 02
rektor Susanne Randau
0470-419 04
Tf rektor Ing-Marie Wiking
0470-79 65 04
Förskolechef tillika rektor Annica Gustavsson
0470-79 68 62
Förskollärare med ledningsansvar Martina Kanstedt
0470-79 67 40
Rektor Eva Sjöman
0470-796640
Projektledare tidiga insatser Carina Moser
0470-796782
Tf måltids- och servicechef Charlotta Helen
0470-734685
Förskolechef Ulrika Mårtensson
0470-433 38
Rektor Jonas Nilsson
0470 - 418 08

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 5 September 2014
Ange referens: SoB 170/14

Växjö kommun, Skola och barnomsorg

Besöksadress

35112 Växjö
None

Postadress

Box 1222
Växjö, 35112

Liknande jobb


Skolkurator till grundskola Upplands Väsby SKOLPOOL SVERIGE AB 21 August 2014 Skolkurator till grundskola Upplands Väsby
Folkungaskolan söker kurator Linköpings kommun, U.. 22 August 2014 Folkungaskolan söker kurator
Skolkurator till grundskola Rågsved SKOLPOOL SVERIGE AB 25 August 2014 Skolkurator till grundskola Rågsved
Lärande i Sverige AB.. 26 August 2014 Vi söker skolkurator