Kurator/socionom till Barn- och ungdomsmedicin Dalarna

Arbetsbeskrivning

En möjlighet för Dig som vill driva och utveckla det psykosociala arbetet för barnsjukvården i Dalarna!
Vi söker Dig som är engagerad, utvecklingsbenägen och som tillsammans med oss vill driva och utveckla det psykosociala arbetet inom Barn- och ungdomsmedicin Dalarnas verksamhet.

Barn och ungdomsmedicin Dalarna är en länsklinik. I Falun finns en väl utbyggd slutenvård inkl. dagvård, där pediatrikens olika subspecialiteter är representerade. På kliniken vårdas också barn med kirurgiska och ortopediska sjukdomar. Öppenvårdsmottagningar finns i Falun, Mora, Borlänge, Avesta och Ludvika.
På kliniken finns idag en kurator som arbetar 75 %.
ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i olika diagnosteam och arbeta med barn och familjer inom de diagnoser som behandlas inom Barn och ungdomsmedicin Dalarna.
Du kommer att arbeta med patienter och familjer inom slutenvården såväl på barnmedicinskt centrum som på neonatalavdelningen och inom den specialiserade öppenvården.


Exempel på arbetsuppgifter:
• Psykosocialt utredningsarbete
• Bedömning av lämpliga stödinsatser
• Praktiska åtgärder såsom intyg, remisser, ansökningar
• Externa kontakter exempelvis FK, socialtjänsten, skola, BVC mm.
• Utarbeta rutin och kvalitetsdokument
• Utbildningsinsatser på kliniken
• Personalstödjande insatser
• Psykosocialt behandlingsarbete t ex stödjande samtal och krissamtal

Uppföljning kan ske i form av patientenkäter, kvalitetsmätningar samt årligen i medarbetarsamtal.


KVALIFIKATIONER
Socionomexamen är krav.
Tidigare erfarenhet av barn, ungdom, familjer inom hälso- och sjukvård är meriterande, liksom KBT utbildning.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper där vi särskilt beaktar social förmåga, samarbetsförmåga och personlig mognad.


ÖVRIGT
Landstinget Dalarna verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringsystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar via mail.

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Kontaktpersoner på detta företaget

Maria Vestling
023 – 49 24 54
Eva-Lisa Hases
023-49 10 65
Bo Ahlstedt
023-908 81
Eva Pettersson
exp. 023-490 850
Avdelningschef avd 33/34 Maria Vestling
023-49 24 54
Kommunal avd 34 Lena Strandberg eller Karin Larsson
023-49 11 34
Tf Avdelningschef Eva-Lisa Hases
023-491065
Susanna Barrling
023-492000
Vårdförbundet Bitte Siljevåg
023-491134
Kliniksamordnare Malin Ekdahl
023-492605

Sammanfattning

Besöksadress

79182 falun
None

Liknande jobb


Föreståndare till HVB-hem

Föreståndare till HVB-hem

31 maj 2020

29 maj 2020

Engagerad Arbetsmarknadskonsulent till Arbetsmarknad och försörjning

29 maj 2020