Arbetslivsinstitutet.se

Kvalificerad hydrogeolog inom kartläggning och grundvattenskydd


1 platser 6 månader eller längre Heltid Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid och med stationeringsort Uppsala. Provanställning om 6 månader tillämpas.

Kvalificerad hydrogeolog inom kartläggning och grundvattenskydd

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 230 anställda varav merparten arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Stockholm, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se

Vill du vara med och driva på arbetet med skyddet av vårt grundvatten i Sverige?

Vi söker nu en medarbetare till enheten Hållbar vattenförsörjning. Enheten som ingår i avdelningen Mark och grundvatten består av sex engagerade medarbetare med bred kompetens inom hydrogeologi. Enheten arbetar brett med grundvattenrelaterade frågor på både strategisk och operativ nivå, till exempel med remisshantering, grundvattenkartläggning och vattenförvaltning. Arbetet sker ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i fält i vår verksamhet med grundvattenkartläggning och i detta arbete kan det även bli aktuellt med projektledarskap. Du kommer även att arbeta med miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och vattenförvaltningsfrågor vilket innebär att du bl.a. kommer att ge stöd och råd till myndigheter och övriga intressenter i samhället i frågor som rör skydd av grundvatten och vattenförsörjning, samt följa upp tillståndet i miljön inom ramen för miljömålsarbetet. En annan uppgift är att bidra i SGUs arbete med remisser i ärenden som rör grundvattenrelaterade verksamheter. Då vi arbetar tätt tillsammans på enheten kommer även fler arbetsuppgifter rörande grundvattenfrågor att ingå i tjänsten. Samtliga medarbetare på enheten deltar i externa nätverk och grupperingar, och att representera SGU och presentera grundvattenrelaterad information i t.ex. externt hållna föredrag ingår i arbetsuppgifterna.
Resor och fältarbete ingår i tjänsten.

Kompetens

Vi söker dig som har en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot hydrogeologi eller motsvarande relevant utbildning. Du ska ha flera års erfarenhet av arbete med frågeställningar kopplade till hydrogeologi. Erfarenhet som projektledare är meriterande. Mycket av vårt arbete sker i skärningen mellan geologi, samhällsplanering och juridik. Det är därför viktigt att du har intresse för ämnesöverskridande frågor samt en god förmåga att samarbeta och skapa kontakter, även med andra yrkeskategorier. Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och ha ett noggrant och strukturerat arbetssätt. Andra egenskaper som värdesätts är ansvarstagande, målmedvetenhet och förmåga att arbeta självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Då resor och fältarbete ingår i arbetsuppgifterna krävs att du har körkort för personbil.

Vi ser medarbetarnas olikheter som en tillgång och eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt.

Vill du veta mer, hör gärna av dig till enhetschef Helena Kjellson, tfn 018-17 92 92.
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för Saco-S, tfn 018-17 92 96 och Anita Remnegård för ST-Geologiska, tfn 018-17 91 51.


Ansök

> Ange referens: Dnr:411-629/2017
Övrigt: Välkommen med din ansökan senast den 9 april 2017. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem. Vi vill att du lämnar din ansökan via detta system som du når via vår webbplats www.sgu.se

SGU Sveriges Geologiska Undersökning

Besöksadress

Villavägen 18
None

Postadress

Box 670
UPPSALA, 75128

Liknande jobb


Uppsala universitet,.. 26 April 2017 Forskare i Hydrologi, Luft-, vatten- och landskapslära
Forskare Stockholms universitet 5 July 2017 Forskare
Postdoktor i flöde och transport i sprickigt berg Stockholms universitet 10 July 2017 Postdoktor i flöde och transport i sprickigt berg
Postdoktor i datadriven modellering av ämnestransport Stockholms universitet 28 August 2018 Postdoktor i datadriven modellering av ämnestransport