Arbetslivsinstitutet.se

Kyrkoherde


1 platser Tillsvidare Heltid
Brösarp-Tranås församling i Tomelilla kommun, ligger i norra delen av vackra Österlen. Församlingen har drygt 2 600 kyrkotillhöriga, vilket innebär 76 procent. Församlingen har sju kyrkor varav fyra medeltida. Ekonomin i församlingen är god. Vi är i slutfasen av en organisations och verksamhetsöversyn.

Vi har hög dopfrekvens och ännu högre antal konfirmander. Under sommaren är framförallt Fågeltofta kyrka en populär vigselkyrka.
Vi har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet med engagerade medarbetare.
Musik- och körverksamheten är av god kvalitet och engagerar många gudstjänstbesökare.
Vår äldreverksamhet bygger på frivilligarbete och bedrivs huvudsakligen i två av våra församlingshem.
Volontärverksamheten startades upp under våren 2014. Verksamheten riktar sig i huvudsak till de två särskilda boenden som finns inom församlingens område.
Församlingens sju kyrkogårdar sköts av två heltidsanställda vaktmästare och fem säsongsanställda.
Hämta gärna Verksamhetsberättelsen 2014 för att få en överblick över vår verksamhet, http://www.svenskakyrkan.se/brosarp

NU SÖKER VI EN KYRKOHERDE

* Du har förmåga att skapa meningsfulla möten med människor i livets alla skeden.
* Vi vill att du är en erfaren ledare med tydligt ledarskap.
* Ditt ledarskap skapar tillit och förtroende.
* Du är engagerad och har förmåga att inspirera, motivera och skapa förutsättningar för medarbetare, förtroendevalda och församlingsbor att förverkliga verksamhetens mål.
* Gärna med egenskaper som humor, rättframhet och empati.
* Arbetet kräver körkort och tillgång till bil.


Ring för information:
Kyrkofullmäktiges ordförande Ulf Persson 0417-30083
Kyrkorådets vice ordförande Margit Nilsson 0709-50 70 76

Vi vill ha Din ansökan med CV, meritförteckning med behörighetsgivande handlingar, kort personligt brev och referenser oss tillhanda senast 23 augusti 2015.
Ansökan skickas antingen med post till eller via mail:
Brösarp-Tranås församling, Albovägen 27, 273 50 Brösarp, märk kuvertet ?KYRKOHERDE?
eller e-post [email protected] med ärendemening, KYRKOHERDE.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kyrkofullm. ordförande Ulf Persson
0417-30083
Kyrkorådets vice ordförande Margit Nilsson
070-9507076

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 23 August 2015
E-post: [email protected]

Pastorsexp/Kyrka Brösarp

Besöksadress

Albov
Brösarp

Postadress

Albovägen 27
Brösarp, 27350

Liknande jobb


Kyrkoherde Torslanda/Björlanda .. 27 July 2015 Kyrkoherde
Kyrkoherde Svenska kyrkan Jönköping 6 May 2016 Kyrkoherde
FRIDLEVSTADS FÖRSAMLING 11 May 2016 KYRKOHERDE
Kyrkoherde INTEND AB 15 June 2016 Kyrkoherde