Kyrkoherde

Arbetsbeskrivning

Vår nuvarande kyrkoherde går i pension och vi söker en efterträdare med tillträde 15.4 2010.

Vi söker Dig
- som har erfarenhet av ledarskap
- som är lyhörd för människans anliga behov
- som ser gudstjänstlivet som en viktig del och vill arbeta med en förnyelse av kyrkans verksamhet, anpassad till framtidens behov.
- som ser de anställda och förtroendevalda som resurser och samarbetspartners
- som är utåtriktad och initiativrik

Skålleruds röda träkyrka från 1600-talet är ett välkänt turistmål.Prästgården är vackert belägen vid sjön Nären.Idag är Skållerud enförsamlingspastorat med 1100 kyrkotillhöriga.
Utredning pågår om samverkan med Ör och Holms pastorat för eventuellt samgående 2014.

Vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/pastorat/skallerud


Upplysningar:

Ansökan med meritförteckning och löneanspråk sänds till:
Skålleruds kyrkoråd, past.exp.Skållerud 7, 464 40 Åsensbruk,

Sista ansökningsdag 21.8 2009

Märk kuvertet "Kyrkoherdetjänst"

Sammanfattning

Liknande jobb


Kyrkoherde 100% till Södra Lapplands pastorat

Kyrkoherde 100% till Södra Lapplands pastorat

8 april 2020

Kyrkoherde

18 oktober 2010

Kyrkoherde

23 april 2010

Kyrkoherde

16 februari 2010