Kyrkoherde

Arbetsbeskrivning

Inom Sollentuna församling bor drygt 67.000 invånare. Cirka 61% av dem tillhör Svenska kyrkan Sollentuna, som organisatoriskt är indelad i fyra distrikt med egna kyrkor och verksamhetslokaler. Livscentrum som bedriver familjerådgivning och terapeutiska samtal ingår i ett av distrikten. Utöver distrikten finns vissa centrala enheter samt två kyrkogårdar. Vi har drygt 100 anställda i flera olika yrken, där alla bidrar på sitt sätt till: -Att göra Gud tydlig i världen-, vilket är församlingens övergripande mål.


Vår kyrkoherde Anders går i pension under våren 2014. Vi söker därför en ny herde och chef. Vi är inte bäst på allting men vi är ganska bra på mycket. Det tror vi beror på en stark förankring i Guds ord. Vi är en av landets största församlingar där de fyra distrikten är relativt självständiga med lite olika profiler. Vi har en bra kommunikation med församlingsborna genom personliga möten, församlingstidningen Kyrkporten, hemsida och lokala informationsblad och broschyrer. Vi firar gudstjänster i våra kyrkor alla sön- och helgdagar året om. Vi ser gärna att Du bor i församlingen och vi kan, om så önskas, erbjuda en tjänstebostad.


Du ska:

Ha ett genuint intresse och erfarenhet av att leda och delegera en omfattande verksamhet.
Vara en andlig ledare med förmåga att fortsätta utveckla vår församling, med fyra distrikt.
Vara en tydlig, lyssnande och aktiv ledare, som tar ansvar för helheten.

Kontaktpersoner på detta företaget

Personalchef L-G Björkelid
08-50551323 070-7287712
Ordförande Kyrkorådet Björn Karlsson
08-969178 070-3689178
Vice ordförande Kyrkorådet Gunnar Lamin
08-966897 070-9166597
Personalchef L-G Björkelid
08-50551323 070-7287712
Distriktschef Charlotte Jigin
08-505 514 01 073-740 15 17
Vision Andreas Sale
08-505 514 04
KyrkA Åke Nordström
08-508 886 01
Distriktschef Robert Thysell
08-505 513 46 070-731 98 82
Psykolog Helena Lindh
08-505 513 39
Kyrkans Akademikerförbund Åke Nordström
08-508 886 01
Distriktschef /-präst Robert Thysell
08-50551346 070-7319882
Kommunal Helene Tegner
08-57921361
Vision Andreas Sale
08-50551404 070-4959510
Kyrkoherde Anders Roos
08-50551334
Distriktschef Charlotte Jigin
08-50551401
Ekonomisamordnare Ann-Marie Molneryd
08-50551312
Kyrkogårdschef Tommy Mikaelson
08-50551359
Förman Wilhelm Landreus
08-50551372
Förman Errol Dahl
08-50551376
Kommunal Helene Tegner
070 294 34 50
Löneassistent Margareta Höglund
08-50551322
Distriktschef /-präst Per Setterhall
08-50551478
Kyrkoherde Lasse Svensson
08-505 514 99
Distriktschef /-präst Robert Thysell
08-505 513 46
Personalchef L-G Björkelid
08-50551323
Distriktschef-/präst Gita Andersson
0850551444
kyrkoherde Lasse Svensson
08-50551499
Distriktschef-/präst Gita Andersson
08-50551444
Personalchef L-G Björkelid
0850551323 0707287712
Distriktssamordnare Maja Holmberg
08-50551416
Distriktspräst-/chef Per Setterhall
08-50551478
Personalchef L-G Björkelid
0850551323

Sammanfattning

Besöksadress

SKÖLDVÄGEN 10
SOLLENTUNA

Postadress

BOX 13
SOLLENTUNA, 19121

Liknande jobb


Kyrkoherde

5 June 2015

3 February 2020

3 July 2018

20 February 2020