Arbetslivsinstitutet.se

Laboratorieingenjör VA


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Kollektivavtal finns Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tillsvidareanställningen prövas efter en provanställningsperiod på maximalt sex månader.

Vill du vara med och utveckla koncernen Karlstads kommun?
Hos oss får du 7 000 arbetskamrater inom 600 olika yrken. Tillsammans arbetar vi för att uppnå visionen om att skapa tillväxt och en god livskvalitet med målet att bli 100 000 invånare.
Vi arbetar också aktivt för att ta till vara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.

På Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent vatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvar även för den interna service till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar. Vi brukar säga att vi bygger och sköter Karlstad.

Du kommer att tillhöra Produktion VA, med placering på Sjöstadsverket, där du kommer att arbeta med både avloppsreningsprocess och dricksvattenproduktion i Karlstads kommun.
VA-laboratoriet består av två personer och ansvarar för provtagning och analys av prover.


ARBETSUPPGIFTER
Som laboratorieingenjör vid driftenhet VA inom Karlstads kommun kommer du att arbeta med provtagning, fysikaliska, kemiska och bakteriologiska-analyser samt uppföljning på både vatten och avlopp.

En viktig del i ditt arbete är att i nära samarbete med driftpersonal och ingenjörer säkerställa välfungerande dricksvattenberedning och avloppsrening.

KVALIFIKATIONER
Vi söker Dig som är en laborant ut i fingertopparna och trivs med och är bra på att arbeta både självständigt och i grupp. Du tycker om att ha ansvar och du har ett eget driv som gör att du tar initiativ inom ramen för ditt uppdrag, och du strävar efter ordning och reda. Du vill känna stolthet i utfört jobb.

Vi vill att du:
• har en relevant utbildning inom kemi.
• har erfarenhet av arbete på laboratorium.
• har datorvana
• kan dokumentera utfört arbete

Ansvarstagande, engagemang och intresse för VA-frågor värdesätter vi högt.
Du skall självklart bidra till arbetsglädje och värna den goda arbetsmiljön, samt dela och arbeta enligt Karlstads kommuns värdegrund.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

B körkort ett krav.

Kontaktpersoner på detta företaget

Lars Persson
054-540 66 78
Per-Anders Bergman
054-540 65 72
Göran Sjödén
054-540 68 95
Facklig företrädare kan nås via kommunens växel
054-540 00 00
Enhetschef Magnus Ådén
054-540 65 64
Enhetschef Patrik Nilsen
054-540 65 78
Processingenjör Anna Söderlindh
054-540 65 71
Enhetschef Jan Barthelsson
054-540 67 71
Peter Risberg, Vision
054-540 67 76
Enhetschef Eva-Lena Beiron
054-540 68 10
VA-ingenjör Jan Wennberg
054-540 68 15
Charlotte Stenberg, Sveriges ingenjörer

Avdelningschef, Lokalförsörjningsavdelningen Anna-Lena Lindgren
054-540 68 38
Enhetschef Magnus Ådén
054-540 65 64
Produktionsplanerare Lennart Hall
054-540 66 64
Enhetschef Lars Brandelius
054-540 67 72
Sveriges ingenjörer Phernilla Lund
054-540 67 64
Laboratorieingenjör Pia Biared
054-540 65 55
El och instrumenttekniker Daniel Eriksson
054-540 65 58
Drifttekniker Stefan Melin
054-540 66 26
Stabschef Carina Strandberg
054-540 68 74
Administrativ chef Maria West
054-540 68 74
Projektingenjör VA Anna Söderlindh
054-540 65 71
Enhetschef Malin Pettersson
054-540 69 21
Utvecklingschef Per-Anders Bergman
054-540 65 72
Enhetschef Stefan Björkman
054-540 65 59
Organisations- och rekryteringskonsult Peter Finell, Qtym AB
054-14 18 08
Enhetschef Andreas Rudsvik
054-540 68 21
Enhetschef Christina Hägglund
054-540 68 32
Enhetschef Pär Ungerberg
054-540 66 63
Avdelningschef Torbjörn Frykstedt
054-540 67 92
Enhetschef Eva-Lena Beiron
054-540 68 10, 070-549 53 61
GIS-ingenjör Patrik Blomquist
054-540 68 08
Avdelningschef Anna-Lena Lindgren
054-540 68 38, 076 801 51 20
Enhetschef Malin Pettersson
054-540 69 21
Enhetschef Fredrik Jarälv
054-540 67 78
Produktionsledare Tony Eng
054-540 65 93
Enhetschef Håkan Eriksson
054-540 69 52
Produktionsledare Sören Norén
054-5406751
administrativ chef Maria West
054-540 45 57
Enhetschef Lars Brandelius
054-540 67 72
avdelningschef Jens Gustafsson
054-540 68 53
Personalchef Göran Sjödén (from 150810)
054-540 68 95
Enhetschef Jonas Gunnestrand
054-540 68 42
Enhetschef Patrik Nilsen
054 540 65 78
Produktionsplanerare Veronica Adrian
054 540 70 98
Avdelningschef Lars Persson
054-298320
Produktionsledare Tomas Stomberg
054-540 67 40
Avdelningschef, Lokalförsörjningsavdelningen Anna-Lena Ljung
054-540 68 38
Enhetschef produktion gata Fredrik Jarälv
054-540 67 78
Produktionsledare Peter Glennberg
054-540 66 10
Avdelningschef Lars Persson
054-540 66 78
Personalchef Göran Sjödén
054-540 68 95
Enhetschef Fredrik Nilson
054-540 70 96
tf enhetschef Ann Johansson
054-540 69 47
Produktonsledare Henrik Säfströmer
054-540 66 15
Mätartekniker Erling Schagerberg
054-540 6594
tf förvaltningsdirektör Per-Anders Bergman
054-540 65 72
Ekonomichef Kristin Johansson
054-540 69 69
Enhetschef Robert Eder
054-540 70 97
Projektingenjör Victoria Hågland Sandborgh
054-540 69 11
Projektingenjör Maria Dåverhög
054-540 71 25
Processansvarig enhetschef Susanne Ring
054-540 68 21
Enhetschef Björn Johansson
054 - 540 69 54
Miljöingenjör Jan Wilhelmsson
054-540 6812
Cykelsamordnare David Nordström
054-5407086
El- och instrumenttekniker Daniel Johnsson
054-540 70 99
mark- och exploateringschef Fredrik Nilson
054-540 70 96
Enhetschef mark- och exploateringsenheten Fredrik Nilson
054-540 70 96
tf enhetschef Lars Karlsson
054-5406627
kommundirektör Ulf Nyqvist
054-540 10 01
rekryteringskonsult Qtym Sara Magnusson

rekryteringskonsult Qtym John Johansson


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 March 2014
Ange referens: TFN 2014-231
Övrigt: För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med dig som sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen

Besöksadress

Drottninggatan 32 Karlstad
None

Postadress

Stadshuset, Drottninggatan 32
Karlstad, 65184

Liknande jobb


Munters AB 27 February 2014 Laboratorietekniker
AKZO NOBEL AKTIEBOLAG 24 April 2014 Laboratory Technician
AKZO NOBEL AKTIEBOLAG 14 July 2014 Laboratorietekniker