Lantmätare

Arbetsbeskrivning

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund.

Genomförandeavdelning där enheten för markersättning ingår har som huvuduppgift att medverka till att miljöpolitiken som beslutas av riksdag och regering också genomförs. Detta görs genom att på olika sätt agera för att miljöbalken ska följas och miljömålen nås.

Naturvårdsverket arbetar tillsammans med länsstyrelserna för att skydda värdefull natur. Framförallt naturreservat och nationalparker, men även genom naturvårdsavtal. Verksamheten har växt kraftigt under senare år som en följd av miljömålsarbetet.

Enhetens uppdrag är att ansvara för samrådet med länsstyrelserna inom områdesskyddet. Detta innebär bl. a. urval och prioriteringar av områden för naturreservatsbildning och naturvårdsavtal samt samordning av skyddet. Enheten genomför även köp, utbetalar intrångsersättning och tar fram naturvårdsavtal för naturvårdsändamål i nära samarbete med länsstyrelserna.

Enheten svarar också fastighetsförvaltning av Naturvårdsverkets stora bestånd av fastigheter för naturvårdsändamål. Förvaltningen avser nyttjanderätts- och upplåtelsefrågor, förrättningsärenden men även byggnadsunderhåll och investeringar.

Enheten driver även databasen VIC Natur, som är ett handläggarstöd med digital karthantering.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en medarbetare som vill arbeta med såväl markåtkomst som fastighetsförvaltning.

Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter som finns hos en fastighetsägare med vårt stora fastighetsinnehav som köp och försäljningar, intrångsersättningsärenden, naturvårdsavtal, nyttjanderätter och servitut, lantmäteriförrättningar, vägfrågor mm

Din bakgrund
Du har civilingenjörsexamen, lantmäteri eller motsvarande utbildning.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete vid lantmäterimyndighet, mark- och exploateringskontor, fastighetskonsultfirma eller liknande. Har du dessutom arbetat med digital karthantering, fastighetsvärdering eller förhandling är det en merit.

Eftersom arbetet ställer krav på god kommunikationsförmåga ska du vara bra på att uttrycka dig i tal och skrift.

Dina personliga egenskaper
Vi lägger särskilt stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga eftersom arbetet innebär många kontakter med länsstyrelserna, lantmäteriet, våra konsulter för värdering och förhandling.

Övrigt
Anställningen är placerad i Stockholm och är en tillsvidareanställning. Arbetet innebär en del resor inom landet.

Mer information
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Bo Lundin. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO och Annika Karlsson, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00.

Din ansökan
Ansökan (personligt brev och CV) skickas via e-post märkt med ref nr 114.13 till refnr114.13@naturvardsverket.se.

Sista ansökningsdag är 12 januari 2014.

Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Thörnelöf
010-698 10 00

Sammanfattning

Besöksadress

Valhallavägen 195
None

Postadress

Valhallavägen 195
STOCKHOLM, 10648

Liknande jobb


26 February 2020

21 November 2007

Exploateringsingenjör

21 November 2007

Lantmätare

21 November 2007