Arbetslivsinstitutet.se

Lantmätare/Förrättningslantmätare


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2015-09-01 Enligt överenskommelse.

I Växjö finner du en spännande kombination av småstadsidyll, universitetsstad och nöje. Här kan du leva gott med minimal miljöpåverkan. Växjö kommun arbetar tillsammans med invånare, företag, organisationer och universitet för en bättre miljö och för minskad klimatpåverkan och har fått flera internationella utmärkelser för det framgångsrika arbetet med klimatfrågor och för ett fossilbränslefritt Växjö. Idag är vi ca 85 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. Hos oss får du 7 000 engagerade arbetskamrater. Vi arbetar också aktivt för att ta till vara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.
I Stadsbyggnadskontoret ingår avdelningar för samhällsbyggnadsplanering, bygglov, fastighetsbildning samt mätning, kartor och geografisk information.
Välkommen att bli en av oss!


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att få handlägga alla olika typer av lantmäteriförrättningar både inom tätort och på landsbygd, från stadsutbyggnad till jord- och skogsfrågor. Vi söker särskilt dig som har intresse och erfarenhet av att handlägga mer omfattande eller komplicerade förrättningar inom både tätort och landsbygd.
I arbetsuppgifterna ingår även rådgivning och service inom kommunen och till allmänheten i fastighetsrättsliga frågor.
Genom vårt arbetssätt i nära samverkan med hela stadsbyggnadskontoret får du en viktig roll i den kommunala plan- och bygglovsprocessen - från planering till exploatering.
Kompetensutveckling och en lärande organisation är viktigt för oss och du kommer att erbjudas möjlighet att utvecklas i arbetet genom deltagande i kurser och branschkonferenser men förutsätts också aktivt kunna bidra till vår gemensamma kompetensuppbyggnad genom att dela med dig av dina kunskaper.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha civilingenjörs- eller högskoleutbildning inom lantmäteri alternativt juristutbildning eller annan högskoleutbildning som har gett dig goda kunskaper inom fastighetsrätt och fastighetsbildning. Dina kunskaper inom det fastighetsrättsliga området är av stor vikt. Vi ser helst att du har några års erfarenhet som förrättningslantmätare men även du som nyligen blivit klar med din utbildning är välkommen att söka.

Kontaktpersoner på detta företaget

Bygglovchef Henrik Wibroe
0470-436 19
Stadsbyggnadschef Lars Wennerstål
0470-436 02
Rickard Björkman, SI
0470-436 64
Annelie Nilsson, Vision
0470-436 29
GIS-chef Lars-Göran Bergsman
0470-43655
Mätningsingenjör Torbjörn Karlsson
0470-436 62
Rickard Björkman, SACO
0470-436 64
GIS-chef Lars-Göran Bergsman
0470-43655
GIS-ingenjör Karl Magnusson
0470-436 66
Mätningsingenjör Mikael Lindberg
0470-436 58
Planchef Djana Micanovic
0470-43622
Lantmäterichef Katarina Johansson
0470-436 52
Administratör Martina Ullfors
0470-436 24
Mätningsingenjör Emil Ingvarsson
0470-43662
Bygglovchef Magnus Ericsson
0470-410 00

Ansök

Sista ansökningsdatum: 19 June 2015
Ange referens: SBK 1/15

Växjö kommun, Stadsbyggnad

Besöksadress

Västra Esplanaden 18, vån 4 35112 Växjö
None

Postadress

Box 1222
Växjö, 35112

Liknande jobb


LANTMÄTERIET 2 January 2017 Jurist/Lantmätare - beredande, Falun
LANTMÄTERIET 9 November 2016 Jurist/Lantmätare - beredande, Eksjö