Arbetslivsinstitutet.se

Lärare åk 1-7


1 platser Tillsvidare Heltid - Tillsvidare. Heltid. Tillträde 2015-08-11.

Kvännaren

Västerviks kommun har attraktiva boendemiljöer och mycket livskvalitet. Här är det lika nära till skärgården som till det typiskt småländska inlandet. Kommunen har ett gott företagsklimat där besöksnäring är ett stort inslag. Kommunen har cirka 36 000 invånare varav drygt 21 000 bor i centralorten Västervik.

Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att vara klasslärare i åk 1. Du kommer att ingå i ett arbetslag om tillsammans planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet utifrån gällande styrdokument och riktlinjer.

Din kompetens
Legitimerad lärare åk 1-7

Övrigt
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.

Tjänsten är med tillträde från läsårsstart den 11 augusti men Vi erbjuder Dig som är behörig och legitimerad lärare anställning med lön fr.o.m. den 1 juli

Kontaktpersoner på detta företaget

Kalle Söderberg
0490-25 42 07
Gunilla Winqvist
0490-25 44 98
Sveriges Skolledarförbund
0493-21431
Lärarförbundet
0490-25 40 96
Lärarnas Riksförbund
0490-25 40 93
Upphandlingschef Ulla Öhrn
0490-25 40 80
Vision Mikael Sandberg
0490 - 25 40 99
Akademikerförbundet SSR Pia Berg
0490-25 52 88
Marie Fältsjö, Vision
0490-25 50 91
Pia Berg, Akademikerförbundet SSR
0490-25 52 88
Tove Ferngren, Enhetschef Myndighet
0490-25 52 59
Ann Nilsson, rektor
0493-214 15
Ann Nilsson, Rektor
0493-21514
Christian Fridsta, Brandman
073-76788993
Thomas Öberg, Brandmästare
0490-255788, 070-6218474
Berit Thall, Kommunal
0490-25 40 91
Gunilla Hveen, Områdeschef Norr
0493-216 35
Jan-Inge Gustafson, Områdeschef Söder
0490-25 54 06
Håkan Lerman, Rektor
0490-25 42 95
Rosie Svakko, Akademikerförbundet SSR
0490-25 44 46
Mikael Sandberg, Vision
0490 - 25 40 99
Ulla Öhrn, Upphandlingschef
0490-25 40 80
Lärarförbundet
0490-254096
Pernilla Töregård, förskolechef
0490-25 45 92
Kommunal
0490-25 40 94
Ewa Myhrén
0490-254626
Dan Sagemo Lärarförbundet
0490-254000
Mirja Westerlund vik.rektor
0490-254305
Niklas Blixt Lärarnas Riksförbund
0490-254000
Carl-Magnus Mårheden kommundirektör
0490-25 40 88
Erik Lindblad Akademikerförbundet SSR
0490-25 54 92
Pia Juhlin Vision
0490- 25 50 80
Anders Helderud, Lärarnas Riksförbund
070-731 87 72
Anna-Karin Hammersjö, rektor
0490-25 44 42
Pierre Ahlstrand, Lärarförbundet
0490-191 57
Emma Sohlman rektor
0490-25 42 32
Mikael Sandberg Vision
0490-25 40 00
Carina Lindström, Områdesassistent. Område Spira (Västervik).
0490-25 52 15
Liselotte Rosén, Områdesassistent. Område Spektra (Västervik)
0490-25 52 22
Åsa Johansson, Biträdande områdeschef. Område Garpe (Gamleby)
0493-216 13
Annette Engdahl, Enhetschef Rehabilitering
0490-25 51 77
Helen Lindersson, FSA
0490-25 51 62
Annette Engdahl, Enhetschef
0490-25 52 47
Christina Wiesel, LSR
0490-25 54 82
Daniel Hallgren, LSR
0490-25 51 04
Anette Ström, Områdesassistent Västervik Söder. Vapengränd, Gertrudsgården och Ludvigsborg
0490- 25 56 07
Annica Kroon, Områdesassistent. Tjustgården, Rosavilla, Korallen och Annagården (Västervik)

Birgitta Gunnarsson, Områdesassistent Norr. Hagnäsgården och Erneborg (Gamleby)
0493- 216 45
Helena Åsberg, Områdesassistent Söder. Sundsgården/Nynäsgården (Hjorted)
0490-25 54 08
Malin Kidemyr-Candlow, Områdesassistent Norr. Edshöjden, Ekhamra, Guldknappen
0493-216 49
Maria Busby, Områdesassistent Söder. Kungshöjden (Ankarsrum)
0490-25 73 34
Marie Karlsson, Områdesassistent Söder. Dalsgården (Gunnebo)
0490-25 53 48
Dan Sagemo, Lärarförbundet
0490-25 40 00
Mirja Westerlund, Rektor
0490-25 43 05
Niklas Blixt, Lärarnas riksförbund
0490-25 40 00
Camilla Karlsson, Vision

Pia Berg, Akademikerförbundet SSR
0490-25 52 88
Tove Ferngren Ådemark, Enhetschef Myndighetsenheten
0490-25 52 59
Kristina Jonsson, rektor/förskolechef
0493-21524
Marie Fältsjö Vision
0490-25 50 91
Pia Berg Akademikerförbundet SSR
0490-25 52 88
Vivi-Ann Blomqvist enhetschef
0490- 25 51 27
Ann-Catrine Leicht, Rektor
0490-254424
Ann Nilsson rektor
0493-21415
Lärarnas Riksförbund
0490-254093
Ulrika Andersson rektor
0493-21449
Elisabeth Johansson bitr arbetsmarknadschef
0490-25 50 79
Håkan Lerman rektor
0490-251401
Camilla Karlsson, Vision
0490-255472
Hans Lindin, biträdande områdeschef
0490-255248
Anneli Wahlin
0490-255166
Estrella Moran
0490-255204
Lena Haga Hammar
0490-255182
Kristina Jonsson Rektor 0493-21524

Lärarförbundet 0490-254096

Theresia Enström, Enhetschef Utredningenheten
0490-25 50 36
Vårdförbundet
0490-25 40 00
Magnus Bengtsson rektor
0493-21431
Roger Strandberg rektor
0493-21483
Ola Karlsson rektor
0490-25 45 16
Rosie Svakko SSR
0490-25 44 46
Jenny Gustavsson intendent
0490-25 42 72
Christel Dorch elevhälsochef
0490-24 46 15
Eva Hagelin skolsköterska/ MAS
0490-25 45 21
Mona Wiman Vårdförbundet
0490-25 43 98
Anneli Wahlin, Enhetschef Sjuksköterskor/Undersköterskor
0490-25 51 66
Estrella Moran, Vårdförbundet
0490-25 52 04
Claes Magnusson Brandmännens Riksförbund
070-3183846
Håkan Karlsson
070-5530279
Thomas Öberg
0490-255788
Ulrika Andersson förskolechef
0493-21449
Dan Sagemo Lärarförbundet
0490-25 45 28
Mary-Ann Karlsson Specialpedagog
0490-52 14 07
Niklas Blixt Lärarnas Riksförbund
0490-25 40 00
Tom Nielsen Rektor
0490-25 42 71
Åke Lundqvist Programansvarig
0490-25 43 13
Gunilla Hveen, Områdeschef Område Norr
0493-216 35
Magnus Bengtsson rektor
0493-21431
Liselotte Månsson, Områdeschef Spektra
0490 - 25 52 61
Jörgen Jonsson rektor
0490-254279
Niklas Blixt Lärarnas Riksförbund
0490-25 43 03
Anna Mild Ackrell, Områdeschef
0490-25 52 60
Ulf Ebegård
0490-25 44 66
Kommunal
0490-25 40 92
Ola Karlsson, Rektor
0490-25 45 16
Roger Sevedstam, LR
0490-25 45 38
Anqi Åström, Lärarförbundet
0490-25 45 31
Christel Dorch, Elevhälsochef
0490-25 46 15
Eva Hagelin, Skolsköterska/MAS
0490 – 25 45 21
Mona Wiman, Vårdförbundet
0490 – 25 43 98
Elsy Strid-Söderberg Lärarförbundet
0490-25 42 43
Peter Lindström Lärarnas Riksförbund
0490-25 42 33
Sven Torstensson Rektor
0490-
Vivi-Ann Blomqvist, Enhetschef
0490-25 51 27
Camilla Karlsson, Vision
0490-25 54 72
Gunilla Månsson, Föreståndare, Ensamkommande flyktingbarn
0493-21607
Christer Lundh administrativ chef
0490-25 41 64
Berit Johansson överförmyndare
0490-25 40 16
Mikael Sandberg Vision
0490-25 40 99
Caroline Ålund, Förskolechef/Rektor
0490-25 73 00
Lärarförbundet. facklig företrädare
0490-25 40 96
Lärarnas Riksförbund, facklig företrädare
0490-25 40 93
Ulrica Mellblom, Biträdande Barn- och utbildningschef
0490-25 42 16
Berit Svanbom, Förskolechef
0490-25 45 81
Skolledarförbundet, Magnus Bengtsson
0493-214 31
Kalle Söderberg,barn- och utbildningschef
0490-25 42 07
Kristina Jonsson, Samordnande rektor för Södra land
0493-215 24
Roger Strandberg, Samordnande rektor för Norra land
0493-214 83
Anna-Karin Hammersjö rektor
0490-25 44 42
Anders Helderud Lärarnas Riksförbund
070- 731 87 72
Pierre Ahlstrand Läraförbundet
0490- 191 57
Ulla Öhrn upphandlingschef
0490-25 40 80
Pia Berg Akademikerförbundet SSR
0490-25 52 88
Tanja Levin, Personalchef
0490-25 40 79
Mikael Sandberg, Vision
0490-25 40 99
Christina Ekstrand verksamhetschef
0490-25 50 76
Emma Sohlman rektor
0490-25 42 36
Elisabeth Johansson arbetsmarknadschef
0490-25 50 79
Rosie Svakko, Kurator
0490-25 44 46
Lärarnas Riksförbund,
0490- 254093
Boel Runesson rektor
0490-25 45 97
Margareta Lundgren förskolechef
0493-21474
Caroline Ålund Rektor
0490-257300
Lars-Åke Sandberg, Rektor
0490-25 45 03
Gunilla Winqvist, rektor
0490-25 44 15
Gunilla Ekström (Lärarförbundet)
0490-25 44 18
Ewa Myhrén, tillförordnad rektor
0490-25 46 26
Malin Ahlsèn Rektor
0490-254498
Gunilla Ekfeldt
0490-257169
Kommunal: Ann-Britt Björk
0493-21518
Markus Fridell kart- och mätningsingejör
0490-25 70 26
Stefan Karlén mätningsingenjör
0490-25 70 28
Christina Thoresson, förskolechef
0490-25 45 51
Agneta Tyrberg, Verksamhetsansvarig
0490-254497
Mirja Westerlund vik.rektor
0490-25 43 05
Eva-Lena Djerf, Områdeschef Garpe
0493-216 14
Jörgen Jonsson rektor
0490-25 42 79
Ulf Ebegård, rektor
0490-25 44 66
Andreas Wiklund (Lärarförbundet)
0490-25 74 78
Christine Andersson, Psykolog
0490-25 46 16
Anette Jonasson, facklig företrädare Psykologförbundet
0490-25 46 22
Stefan Lundberg, Rektor
0490-25 45 18
Jessica Pettersson, Lärarförbundet
0490-25 45 27
Anna-Karin Hammersjö, Rektor
0490-25 44 42
Malin Nordlund, 1:e Socialsekreterare
0490- 25 50 21
Håkan Lerman rektor
0490-25 14 01
Mirja Westerlund
0490-25 43 05
Mirja Larsson
0490-25 43 05
Ulrica Mellblom biträdande Barn-och utbildningschef
0490-25 42 16
Lärarförbundet, facklig företrädare
0490-25 40 96
Roger Strandberg förskolechef
0493-21483
Bitte Petersèn, Kommunal
0490-254094
Per Lundberg verksamhetschef
0490-254102
Hans Jonsson lärare
0490-25 43 07
Dan Sagemo Lärarförbundet
0490-25 45 95
Annette Engdahl, Enhetschef
0490-25 52 47
Lena Hammar, Facklig företrädare
0490-25 51 82
Mats Lindström, Rektor
0490-25 45 59
Anna Petersen, Lärarförbundet
0490-25 45 68
Fia Lindell, Lärarnas Riksförbund
0490-25 45 68
Maria Karlsson, Tf Enhetschef Myndighet
0490-25 50 69
Stefan Lundberg rektor
0490-25 45 18
Ulrika Andersson, förskolechef
0493-21449
Mirja Westerlund, Rektor

Mirja Westerlund

Dan Sagemo, Lärarförbundet
0490-25 45 28
Niklas Blixt, Lärarnas riksförbund
0490-25 43 03
Christer Lundh, Administrativ chef
0490-25 41 64
Carina Karlsson, Vision
0490-25 41 00
Maria Rudbo Kulturchef
0490-254045
Päivi Rantala Dik
0490-254000
Carl-Magnus Mårheden, Kommundirektör
0490-25 40 88
Kalle Söderberg, Barn- och utbildningschef
0490-25 42 07
Magnus Bengtsson, rektor
0493-214 31
Christian Persson, Biträdande områdeschef
0490-25 52 48
Pontus Larsson rektor
0490-25 43 02
Ola Carlsson
070-3355680
Örjan Gustavsson
070-7124392
Markus Rosander
070-5341687
Jörgen Svensson
070-6525285
Benny Edvardsson
070-6525285
Kerstin Eliasson, Specialpedagog
0490-25 46 08
Ulla Öhrn, Upphandlingschef
0490-25 40 80, 070-629 03 84
Mikael Sandberg, Vision
0490-25 40 99
Ingela Å Jansson Förskolechef
0490-25 45 81
Magnus Bengtsson rektor
0493-21431
Lars-Åke Sandberg, rektor
0490-25 45 03
Gunilla Winqvist rektor
0490-245515
Ann Nilsson rektor
0493-21514
Johan Lundberg rektor
0493-21431
Peter Andersson, Rektor
0490-255671
Kristina Jonsson rektor
0493-21524
Jörgen Olsson, Socialchef
0490-25 52 94
Christer Bernhardsson, Handläggare av bostadsanpassningsbidrag
0490-25 52 89
Helen Lindersson, FSA
0490-25 51 62
Malin Ahlsén förskolechef
0490-25 44 98
Sara Stenbeck
0490-255710
Ola Carlsson 070-3355680, [email protected]

Johan Hjortbrandt
070-2760635
Kicki Johansson, Områdeschef Västervik Norr
0490-25 53 29
Gunilla Hveen, Områdeschef Norr
0493-21635
Sandra Andersson rektor
0493-21449
Annica Mässing, Områdeschef Västervik söder
0490-255396
Berit Thall, Kommunal
0490-254091
Linda Lindström, Rektor
0490-25 44 42
Annica Ewerlöf, rektor
0490-25 43 96
Andreas Steiner, Bibliotekschef
0490-255504
Päivin Rantala, DIK
0490-255511
Tove Ferngren, Enhetschef
0490-25 52 59
Maria Karlsson, 1:a socialsekreterare
0490-25 50 69
Malin Nordlund, 1:a socialsekreterare
0490-25 50 21
Susanne Myrgård förskolechef
0490-25 43 89
Christina Andersson, Enhetschef
0490-25 51 66
Ola Karlsson, rektor
0490-25 45 16
Anqi Åström (Lärarförbundet)
0490-254526
Mona Wiman skolsköterska/MAS
0490-25 44 54
Eva Hagelin Vårdförbundet
0490-25 45 21
Daniel Hallgren, LSR
0490-25 51 04
Madelene Rosenmüller, Verksamhetschef
0490-25 40 85
Pia Juhlin, Vision
0490-25 50 80
Marlene Brodin, Akademikerförbundet SSR
0490-25 50 81
Per Lundberg, Verksamhetschef
0490-25 41 02
Gunilla Månsson, Föreståndare
0493-216 07
Åsa Edvall, Vision
0490-25 40 99
Boel Runeson, Rektor
0490- 25 45 97
Monica Rollsjö, Lärarförbundet
0490-25 46 02
Christer Lundh, Administrativ chef
0490-254164
Berit Johansson, Överförmyndare
0490-254016
Carina Karlsson, Vision
0490-254100
Skolledarförbundet, Ingela Å Jansson
0490-25 45 81
Anneli Lindström, Kommunal
070-2840470
Emma Sohlman, Rektor
0490- 25 542 36
Elsy Strid-Söderberg, Lärarförbundet
0490-25 42 42
Peter Lindström, Lärarnas Riksförbund
0490-25 42 40
Ellen Ottosson, Biträdande områdeschef
0493-21621
Anqi Åström Lärarförbundet
0490-25 45 26
Anneli Wahlin, Hälso- & sjukvårdschef
0490-25 53 15
Lillemor Ljungkvist, Ledarna
0490-25 53 64
Ewa Myhrén T.f rektor
0490-254626
Mats Lindström
0490-25 45 59
Daniel Dolk, Rektor
0490-25 44 45
Linda Lindström, Rektor
0490-254442
Pierre Ahlstrand, Lärarförbundet
0490-25 44 41
Thomas Enwall, Lärarnas Riksförbund
0490-25 44 58
Eva-Lena Djerf, Områdeschef
0493-216 14
Sandra Andersson förskolechef
0493-21449
Sven Torstensson, Rektor
0490-25 43 33
Elisabet Olsson, Områdeschef
0490-254069
Pia Berg, Akademikerförbundet SSR
0490-255288
Samet Ibram Vision
0490-25 40 99
Annica Ewerlöf rektor
0490-25 43 96
Emma Sohlman, Rektor
0490- 25 42 36
Jenny Gustafsson, god man
0490-254147
Jörgen Jonsson
0490-25 42 79
Niklas Blixt, Lärarnas Riksförbund
0490- 25 43 03
Dan Sagemo, Lärarförbundet
0490-25 45 28
Mikael Sandberg, Vision
0490-25 40 00
Ann- Charlotte Lundh bitr. rektor
0490-25 44 11
Christina Thoresson förskolechef
0490-24 45 51
Lena Karlsson, Förskolechef
0490-254628
Kim Bohman-Hinchliffe, Socialsekreterare
0490-25 50 62
Maria Karlsson, 1:a socialsekreterare
0490-25 50 69
Ulrika Andersson, Förskolechef
0490-25 43 72
Dennis Fagerudd rektor
0490-25 42 71
Thomas Mittjas programansvarig
0490-254297
Annica Ewerlöf, Rektor
0490-25 43 96
Rolf Nordström, Enhetschef
0490-25 52 72
Runar Gustavsson, Samordnare
0490- 25 52 25
Vision
0490-25 40 99
Lennart Nilsson, IT-chef
0490-25 41 29
Jorge Chavez, Sveriges Ingenjörer
0490-25 40 25
Lars-Åke Sandberg rektor
0490-25 45 03
Linda Lindström rektor
0490-25 44 42
Daniel Dolk rektor
0490-254445
Pierre Ahlstrand Läraförbundet
0490-25 44 41
Thomas Enwall Lärarnas Riksförbund
0490-25 44 48
Lena Karlsson förskolechef
0490-254628
Gunilla Winqvist, Förskolechef
0490-254415
Johan Lundberg, Rektor
0493-214 31
Christel Dorch, Elevhälsochef
0490-25 46 15
Malin Rekke, Psykolog
0490–25 46 29
Anette Jonasson, Psykologförbundet
0490-25 46 22
Carina Hallberg Rydén, Förskollärare
0490–25 45 45
Helene Lambertsson, simhallsföreståndare
0490-25 55 43
Kommunal exp
0490-25 40 92
Marie Eriksson
0490-257140
Ulrika Lindberg, Lärarförbundet
0490-25 46 34
Ann-Charlotte Lundh, biträdande Rektor
0490-25 41 11
Ann-Charlotte Lundh, biträdande Rektor
0490-25 44 11
Liselotte Månsson, Områdeschef
0490-255261
Petter Linde-Nilsson kurator
0490-25 42 78
Pernilla Töregård, Förskolechef
0490-25 45 92
Pernilla Carlsson, Biträdande områdeschef
0490-25 52 45
Liselotte Rosén, Områdesassistent. Område Spektra (Västervik)

Annika Ewerlöf rektor
0490-254396
Peter Andersson, chef för Kulturskolan
0490-25 56 71
Nil-Inge Andersson, Musikerförbundet
070-7301092
Christina J. Chavez, Lärarförbundet
070-3183841
Lasse Larsson, Föreståndare
0490-25 52 84
Ann-Catrine Leicht rektor
0490-254424
Kalle Söderberg, barn- och utbildningschef
0490-25 42 07
Sandra Andersson, Förskolechef
0493-214 49
Theresia Enström, Enhetschef
0490-25 50 36
Susanne Myrgård, Förskolechef
0490-25 43 89
Carolina Stalebrant, tf miljö- och byggnadschef
0490-25 48 28
Carina Hultgren, Vision
0490-25 48 02
Eva Larsson, Sveriges ingenjörer
0490-25 48 21
Mattias Pettersson, Naturvetarna
0490-25 48 23
Gunnel Jakobsson
0490-25 45 70
Pernilla Töregård förskolechef
0490-25 45 92
Kommunal, Berit Thall
0490-254068
Christina Ekstrand, verksamhetschef
0490-255076
Ewa Myhrén, Rektor
0490-25 46 26
Ulrika Andersson förskolechef
0490-25 43 72
Christina Thoreson förskolechef
0490-24 45 51
Kalle Söderberg Barn-och utbildningschef
070-335 81 71
Johanna Hafström Förvaltningscontroller
070-717 14 32
Roger Strandberg, Förskolechef
0493-21 483
Boel Runeson rektor
0490-25 45 97
Elisabeth Hörling, Samordnare familjerätten
0490-255130
Vivi-Ann Blomqvist, Enhetschef familjeenheten/familjerätten
0490-254099
Åsa Edvall, Vision
0490-254099
Sven Torstensson Rektor
0490-25 43 33
Maria Ström, Bygglovchef
0490-25 48 29
Elisabeth Johansson, enhetschef
0490-25 50 79
Sponenka Duras, integrationssamordnare
0490-25 50 74
Roger Strandberg, rektor
0493-214 83
Samet Ibram, Vision
0490-254099
Spomenka Duras, integrationssamordnare
0490-25 50 74
Emma Sohlman, rektor
0490-25 42 36
Elsy Strid-Söderberg, Lärarförbundet
0490-25 42 42
Peter Lindstöm, Lärarnas riksförbund
0490-25 42 40
Ann Nilsson rektor
0493-215 14
Susanne Myrgård Förskolerektor
0490-25 43 89
Daniel Dolk rektor
0490-25 44 45
Thomas Enwall Lärarnas riksförbund
0490-25 44 48
Pierre Ahlstrand Lärarförbundet
0490-25 44 41
Anqi Åström Lärarförbundet
0490-25 45 26
Annette Engdahl Enhetschef
0490-255247
Daniel Hallgren LSR
0490-255104
Andreas Billtorp rektor
076-34 04 923
Torbjörn Pettersson förskolechef
0490-25 44 01
Nina Wiklund Lärarförbundet
0490-25 43 87
Ingela Å Jansson, Förskolechef
0490-25 45 81
Helena Wahlqvist Lärarförbundet
0490-25 45 26
Göran Johansson, samordnare
0490-247328
Maria Rudbo, Kulturchef
0490-254045
Bitte Petersen, Kommunal
0490-254113
Andreas Billtorp rektor
076-340 49 23
Jessica Pettersson Lärarförbundet
0490-24 42 88
Gunilla Winqvist förskolechef
0490-245515
Erik Lindblad, SSR Akedemikerförbundet
0490-25 54 92
Samet Ibram, Vision
0490-25 44 61
Niklas Östberg, överförmyndarhandläggare
0490-25 41 04
Caroline Ålund Rektor
0490-25 45 16
Kommunal facklig företrädare
0490-25 40 92
Ulla-Helen Nilsson tf rektor
0490-257302
Ulrika Lindberg förskolechef
0493-21449
Helene Lambertsson, simhallsföreståndare
0490-25 55 43
Kommunal exp
0490-25 40 91
Barbro Karlsson Kommunal
0493-21435
Elisabet Olsson, områdeschef sekretariat och internservice
0490-25 40 69
Pia Berg, SSR
0490-25 52 88
Samet Ibram Vision
0490-25 44 61
Boel Runeson förskolechef
0490-25 45 97
Monica Rollsjö Lärarförbundet
0490-25 46 02
Andreas Wiklund Lärarförbundet
0490-25 40 96
Jan-Inge Gustavsson, Områdeschef
0490-25 54 06
Petra Vik, Kommunal
0490-25 40 91
Karin Thellman, Biträdande områdeschef
0493-216 57
Caroline Ålund, Rektor
0490-25 45 16
Gina Svensson, tf Kostchef
0490-25 71 03
Ann-Britt Björk, Kommunal
0490-25 73 40
Elisabet Sjöstrand, Integrationsstrateg
0490-25 50 75
Tina Facius Förskolechef
0493-21520
Malin Ahlsén rektor
0490-25 44 66
Richard Mårtensson, HR och kommunikationschef
0490-25 40 79
Ulrika Lindberg, Förskolechef
0493- 214 49
Christin Petersen förskolechef
0490-24 45 92
Jörgen Svensson
070-6525285
Johan Hjortbrandt
078-2760635
Örjan Gustavsson
070-7124392
Marcus Rosander
070-5341687
Erik Gustafsson
070-2570053
Roger Andersson
070-5461758
Dennis Gustavsson
076-8683527
Jörgen Jonsson Gymnasiechef/rektor
0490-25 42 79
Ulrika Mellblom, bitr förvaltningschef Barn-och utbildning
0490-25 42 16
Tobias Lindvall, Biträdande områdeschef
0490-25 52 54
Ulla Öhrn, Upphandlingschef/Chef för upphandlingscentralen
0490-25 40 80
Christina Bäckström, Ekonomichef
0490-25 40 78
Petra Vik, Kommunal
0490-254094
Christel Dorch elevhälsochef
0490-25 46 15
Kicki Sahlén Vårdförbundet
0493-214 91
Anna-Lena Nibelius, tf enhetschef Annagården
0490-25 53 73
Lena Homanen Malmer
0490-254372
Jörgen Jonsson, gymnasiechef
0490-25 42 79
Ewa Myhrén, utvecklingsledare Barn- och utbildningskontoret
0490-25 46 26
Rolf Nordström, Enhetschef
070-6588364
Jessica Kavhed, God man
0490-254147
Carina Karlsson, Samordnare
0490-254100
Madeleine Rosenmüller, Verksamhetschef
0490-25 40 85
Annette Engdahl, Enhetschef
0490-255247
Helen Lindersson, FSA
0490-255162
Vivi-Ann Blomqvist, Enhetschef
0490-55127
Pia Berg, Akademikerförbundet SSR
0490-55288
Mikael Sandberg, Vision
0490-54099
Tage Gustavsson, Mark-och exploateringsingenjör
0490-254154
Bruno Nilsson, Samhällsbyggnadschef
0490-25 40 67
Ewa Myhrén, T f rektor
0490-25 46 26
Petter Linde-Nilsson, kurator
0490-25 42 78
Akademikerförbundet SSR, facklig företrädare
0490-25 52 88
Ola Karlsson, Miljö- och byggnadschef
0490-25 48 35
Erik Lindblad, Akademikerförbundet SSR
0490-25 54 92
Andreas Wiklund, Lärarförbundet
0490-25 40 96
Tina Facius förskolechef
0493-21449
Tommy Modigh rektor

Pernilla Wirskog, Samordnare
0493-216 30
Anneli Lindström, Kommunal

Daniel Hallgren, Fysioterapeuterna
0490-25 51 04
Madeleine Rosenmüller, verksamhetschef
0490 -25 40 85
Tommy Modigh rektor
0490-25 73 00
Elsy Strid-Söderberg Lärarförbundet
0490-25 42 42
Peter Lindström Lärarnas Riksförbund
0490-25 42 40
Malin Kidemyr-Candlow, Områdesassistent Västervik Norr. Tjustgården/Rosavilla/Korallen
0490-25 53 00
Lillemor Ljus, Områdesassistent Västervik Norr. Tjustgården/Rosavilla/Korallen
0490-25 53 00
Anette Ström, Områdesassistent Västervik Söder. Vapengränd/Gertrudsgården
0490- 25 56 07
Lotta Ankarstrand-Pettersson, Områdesassistent Norr. Hagnäsgården/Erneborg (Gamleby)
0493- 216 45
Magnus Bengtsson Grundskolechef
0490-25 42 14
Skolledarförbundet, facklig företrädare
0490-24 42 08
Theresia Enström, enhetschef
049025 50 36
Anders Björlin, Kommundirektör
0490-25 41 07
Ulrika Holmberg Stäringe, förskolerektor
0490-254581
Kommunal exp
0490-254 092
Ulrika Mellblom t.f. Barn-och utbildningschef
0490-25 42 16
Gerd Henriksson specialpedagog
0490-254336
Maria Ström, Bygglovschef
0490-25 48 29
Ewa Myhrén utvecklingsledare
0490-254626
Christina Ekstrand, Verksamhetschef
0490-25 50 76
Vision exp
0490-254099
Vision
0490-254099
Annica Mässing, Områdeschef
0490-25 53 96
Carina Petersson, bitr. områdeschef
0490-25 52 99
Lillemor Ljungkvist, bitr. områdeschef
0490-25 53 64
Pernilla Carlsson, betr. områdeschef Spira
0490- 25 52 45
Kommunal
0490-254092
Ewa Myhrén t.f. rektor
0490-254626
Ulrika Holmberg Stäringe, förskolechef
mail
Tommy Modigh, Rektor
0490-257300
Annica Ewerlöf rektor
0490-254396
Maria Rudbo, Kulturchef
0490-25 40 45
Karina Arvidsson, Samordnare Mejeriet Ung
0490-25 56 83
Päivi Rantala DIK
0490-25 55 11
Tobias Lindvall, Biträdande områdeschef
0490-255254
Christina Nordström, Verksamhetschef IFO
0490-25 52 93
Ulrika Holmberg-Stäringe förskolechef
0490-254581
Åsa Johansson, Biträdande områdeschef
0493-216 13
Jenny Forsberg, Enhetschef
0490-25 52 47
Carolina Stalebrant, Miljöchef
0490-25 48 28
Eva Larsson, Sveriges Ingenjörer
0490-25 48 21
Mattias Pettersson, Naturvetarna
0490-25 48 23
Kicki Johansson, Områdeschef
0490-25 53 29
Peter Karlsson, Samordnare
072-5296880
David Johansson, Förvaltningscontroller Barn- & Utbildningsförvaltningen
0490-25 40 59
Johanna Hafström, Förvaltningscontroller Socialförvaltningen
0490-25 52 98
Magnus Bengtsson, Barn- och utbildningschef
0490-25 42 07
Carina Bergsten, Enhetschef
0493-216 99
Carina Petersson, Biträdande områdeschef
0490-25 52 99
Lillemor Ljungkvist, Biträdande områdeschef
0490-25 53 64
Agneta Grönvall, Samordnare Lön
0490-25 47 47
Helena Åsberg, tf biträdande områdeschef
0490-25 54 08
Tina Facius, Förskolechef
0493-215 20
Lärarförbundet, facklig företrädare
0490-25 40 96
Lärarförbundet, facklig företrädare
0490-254096
Linda Lindström, Rektor
0490-
Anders Helderud, Lärarnasriksförbund
0490-25 44 48
Eva-Lotta Andersson, Biträdande områdeschef
0490-25 52 73
Lena Karlsson, Förskolechef
0490-25 40 28
Pernilla Wirskog, områdesassistent Garpe
0493-216 30
Inger Hedlund, områdesassistent Spira
0490-25 52 15
Liselotte Rosén, områdesassistent Spektra
0490-25 52 22
Malin Kidemyr-Candlow, Områdesassistent Västervik Norr. Tjustgården/Rosavilla/Korallen
0490-25 53 04
Lillemor Ljus, Områdesassistent Västervik Norr. Tjustgården/Rosavilla/Korallen
0490-25 53 01
Martina Lundin, Områdesassistent Västervik Söder. Vapengränd/Gertrudsgården
00490-25 53 93
Agneta Stenbeck, Områdesassistent Västervik söder
0490-25 53 92
Malin Ahlsén, Rektor
0490-254466
Lärarnas Riksförbund, facklig representant
0490-25 40 93
Gunilla Winqvist, Skolledarförbundet
0490-25 44 15
Carina Magnusson, tf HR- och kommunikationschef
0490-25 71 91
Pernilla Carlsson, bitr. områdeschef Spira
0490- 25 52 45
Frida Preusse, biträdande områdeschef
0490-25 52 24
Ulrika Holmberg Stäringe, Förskolechef
0490-25 45 81
Ann Nilsson, Rektor
0493-215 14
Torbjörn Pettersson, Förskolechef
0490-25 44 01
Ulrika Lindberg, Förskolechef
0493-214 49
Kristina Jonsson, Rektor
0493-215 24
Skolledarförbundet
0490-254208
Ulrika Lindberg, Förskolechef
0493-21449
Melanie Thörnqvist, Biträdande områdeschef Kungshöjden
0490-25 73 39
Dennis Fagerudd, Rektor
0490-25 42 71
Ulf Ebegård, Skolledarförbundet
0490-25 42 08
Margareta Lundgren förskolechef
0493-21474
Erik Gustafsson
070-2570053
Håkan Karlsson
070-5530279
Claes Magnusson
070-3183846
Tommy Modigh, Rektor
0490- 25 73 00
Stefan Lundberg, rektor
0490-254518
Kommunals expedition
0490-25 40 91
Lena Karlsson, Förskolechef
0490-25 46 28
Lärarförbundet
0490-25 40 96
Leif Johansson, Upphandlingschef Inköpscentralen Västerviks kommun
0490-25 40 26
Tommy Modigh, Rektor
0490-25 73 00
Kommunals expedition
0490-25 40 94
Christin Petersen
0490-25 45 92
Anna Edvardsson, konsult och samordnare av uppstarten av jouren
070-329 95 15
Christina Nordström, IFO-chef
0490-25 52 93
Estrella Moran, Vårdförbundet
0490-25 52 04
Malin Ahlsén, Rektor
0490-25 44 98
Maria Ström, bygglovschef
0490-25 48 29
Ola Karlsson, miljö-och byggnadschef
0490-25 48 35
Carina Hultgren, Vision
0490- 25 48 02
Maria Rudbo, Kulturchef
0490- 25 40 45
Johan Lundberg, rektor
0493-21431
Torbjörn Pettersson, Samordnare samhällsorientering
0490-25 51 43
Britt-Louise Carlsson, Introduktionshandläggare
0490-25 53 65
Caroline Ålund, rektor
0490-25 45 16
Lärarförbundet
0490- 25 40 96
Caroline Ålund, rektor
0490-25 73 00
Anna-Lena Nibelius, t.f enhetschef
0490-25 53 73
Margareta Lundgren, förskolechef
0493-214 74
Anja Coe, Vision
0490-25 52 18
Christin Petersen, Förskolechef
0490-25 45 92
Eva-Lotta Andersson, Biträdande områdeschef
0490-25 52 73
Melanie Thörnqvist, Biträdande områdeschef
0490-25 73 39
Mona Wiman, Skolsköterska/MAS
0490-25 44 54
Kickie Sahlén, Vårdförbundet
0493 –214 91
Ann-Catrine Leicht, Rektor
0490-25 44 24
Christian Fridsta, Brandman
073-7678893
Jerry Engström, Campuschef
0490-25 41 14
Esbjörn Grandalen, processledare
0490-25 41 50
Elisabeth Johansson, regional ordförande för VO-college
0480-84 064
Jörgen Jonsson, Gymnasiechef
0490-25 42 79
Johan Lundberg, rektor
0493-21431
Christina Ekstrand, verksamhetschef
0490-25 50 76
Pia Juhlin, Vision
0490-25 50 80
Erik Lindblad, SSR Akademikerförbundet
0490-25 54 92
Madeleine Rosenmüller, verksamhetschef
0490-25 40 85
Erik Lindblad, Akademikerförbundet SSR
0490-25 54 92
Jenny Forsberg, Enhetschef Rehabenheten
0490- 25 52 47
Helen Lindersson (FSA)
0490-25 51 62
Jenny Forsberg, enhetschef Rehab
0490-25 52 47
Åsa Edvall, Föreståndare
0490-25 52 39
Carina Bergsten, enhetschef
0493-216 99
Annika Ewerlöf, Rektor
0490-25 43 96
Lärarförbundet
0490-25 40 96
Henrik Jardbring, Rektor
0490-25 43 02
Malin Ahlsén, Rektor
0490-25 44 66
Boel Runeson, rektor
0490-25 45 97
Christina Bäckström, Ekonomichef
0490- 25 70 48
Jenny Gustavsson, Intendent
0490- 25 42 72
DIK Facklig företrädare
08- 480 040 00
Ulf Kullin, Förvaltningschef
0490-25 40 88
Vision
0490-25 40 99
Leif Johansson
0490-25 40 26
Ewa Myhrén, Grundskolechef
0490-25 46 26
Caroline Åhlund, rektor
0490-25 45 16
Jerry Engström, Verksamhetschef Campus
0490-25 41 14
Agne Berg, Facklig företrädare Vision
0490-25 41 11
Ann Nilsson, Rektor
0493- 215 14
Gina Svensson, Kostchef
0490-25 71 03
Tina Facius, förskolechef
0493- 215 20
Magnus Bengtsson, Barn- och utbildnngschef
0490-25 42 07
Carina Magnusson tf, HR-och kommunikationschef
0490-25 71 91
Marie Halldén, samordnare för Rekryteringscenter
0490-25 45 20
Christina Thoreson, Förskolechef
0490-25 45 51
Per Hammar, FSA
0490-25 53 77
Carolina Stalebrandt, t.f Miljö- och byggnadschef
0490-25 48 28

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 10 March 2015
Ange referens: BUF 37-15

Västerviks kommun

Besöksadress

Fabriksgatan 21
None

Postadress

None
VÄSTERVIK, 59380

Liknande jobb


Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Brot.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år
Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Baga.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år
Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Brot.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år