Arbetslivsinstitutet.se

Lärare i grundsärskolan


1 platser Tillsvidare Deltid Individuell lönesättning. Ange löneanspråk. Deltid. 80 % Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Snarast.

Om Sölvesborgs kommun
Sölvesborg ligger vid den Blekingska kusten med cirka en timme till Karlskrona och Malmö. Det som utmärker Sölvesborg är framtidstro och gemyt, en stadskärna med danska och medeltida influenser, Sölvesborgsbron med sin prisbelönta ljussättning och Listerlandet med sina sandstränder och pittoreska fiskelägen. Men också Sweden Rock Festival och Mjällby AIF som har sina hemmaarenor i kommunen. Det bor cirka 17 000 invånare här och vi har en vision om att vara 20 000 invånare år 2020. Vi arbetar aktivt för att hålla invånarna och deras behov i fokus; värme, närhet och engagemang ska genomsyra allt vi gör.ARBETSUPPGIFTER
Placering: Mjällby skola

Du kommer att undervisa i grundsärskolan och du kommer att möta elever som läser både utifrån grundsärskolans ämnen och ämnesområden.Vi arbetar aktivt med ett inkluderande förhållningssätt med elevens delaktighet i fokus. Du kommer att ingå i ett arbetslag där olika kompetenser bidrar till en helhetssyn på eleven.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i grundsärskolan.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons.

I vår kommun tillämpar vi drogtest innan anställningen.

Vi välkomnar såväl manliga som kvinnliga sökande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Martin Åsman, Verksamhetschef
0456-81 62 22
Åsa Jönsson, Samordnare för skolsköterskorna
0456-81 65 09
Göran Lindgren, Rektor
0456-81 65 33
Marcus Ljunglöf
0456-81 65 39
Petra Johansen, rektor
0456-81 64 40
Lärarförbundets jourtelefon
0456-81 62 16
Martin Åsman, Verksamhetschef
0456-81 61 35
Mikael Asper, Lärarförbundet
0456-81 62 16
Anny Björk, Samordnare
0721-58 18 98
Sven Wellander
0707-17 56 95
Lars Ericsson, Förvaltningschef
0456-81 61 91
Petra Johansen, Lärarförbundets skolledarförenin
0456-81 64 40
Anders Borgman, Sveriges skolledarförbund
0456-81 62 32
John-Åke Örtengren, rektor
0709-81 30 57
Boje Salomonsson, rektor
0456-28778, 0768- 56 25 96
Daniel Svensson, Lärarnas Riksförbund
0456-81 65 16
Bodil Eng, Förskolechef
0456-81 66 07
Annika Nilsson, LF
0456-81 66 06
Uno Hellgren, Rektor
0456-81 66 24
Marie Kinder, Lärarförbundet
0730-98 78 93
Mikael Asper, Lärarförbundet
0456-81 62 16/81 56 24
Daniel Svensson, Lärarnas Riksförbund
0456-81 65 20
Annica Thuresson, tf rektor
0456-81 66 09
Tony Torstensson, Lärarförbundet
0456-81 66 04
Göran Friberg, Rektor
0456-81 64 21
Mikael Asper, Lärarförbundet
0708-17 22 22
Maria Nyberg, IFO-chef
0456-81 63 22
Iréne Eliasson, Samordnare
0456-81 63 34
Marianne Raae, Vision
0456-81 63 25
Bo Lantz, SSR
0456-81 63 71
Pernilla Fagerberg, Rektor F-6
0456-81 64 20
Petra Johansen, Rektor grundsärskolan
0456-81 64 40
Tomas Karlsson, Lärarförbundet
0456-81 64 16
Åsa Gertsson-Nilsson, Förskoleschef
0456-81 65 25
Ann Raae Persson
0456-81 60 32
Pia Abramsson
0456-81 65 27
Pernilla Kjellsson
0456-81 65 47
Charlotte Erixon
0456-81 65 74
Susanne Thorén, Rektor
0456-81 65 33
Anita Gunnarsson
0456-81 65 42
Anita Gunnarsson, Lärarförbundet
0456-81 65 42
Susanne Thorén, Lärarförbundets skolledarförenin
0456-81 65 33
Anders Borgman, Skolledarförbundet
0456-81 62 32
Ann Raae Persson, Lärarförbundets skolledarfören
0456-81 60 32
Mikael Asper, Lärarförbundet
0456-81 56 24/ 81 65 16
John-Åke Örtengren, rektor Bokelundsskolan
0709-81 30 57
Göran Friberg, rektor Mjällby skola
0721-58 19 16
Elisabeth Svensson, Rektor
0456-81 65 63
Linda Sallroth, fritidspedagog
0456-81 65 79
Elisabeth Svensson, Rektor Hjortakroksskolan
0456-81 65 63
Åsa Gertsson-Nilsson, Rektor Högtofta skola
0456-81 66 12
Liselotte Wahlström Nilsson, Förskolechef
0456-81 68 20
Charlotta Hindrikson, Förskolechef
0456-81 65 25
Gunlilla Persson, Förskolechef (ej v. 25)
0456-81 65 90
Annelie Rosenkvist
0706-28 06 55
Åsa Gertsson-Nilsson, Rektor
0456-81 66 12
Ros-Mari Nordgren, Förskolechef
0768-60 01 67
Ann-Christine Hallberg, Stödenhetschef
0456-81 65 82
Anna Persson, Psykologförbundet
0456-81 67 63
Ann-Christine Hallberg, Rektor
0456-81 65 82
Cecilia Wernram, Samordnare
0456-81 65 85
Gunlilla Persson, Förskolechef
0456-81 65 90
Marcus Cato, Projektledare (på semester v. 28-30
0456-81 61 36
Pernilla Fagerberg, Rektor
0456-81 64 20
Lena Larsson, Specialpedagog
0456-81 65 80
Annelie Ringdahl, Skolsköterska
0456-81 65 30
Anne Strandberg, Avdelningschef
0456-81 63 44
Elna Thomasson, Avdelningschef
0456-81 63 15
Anna Persson, Psykolog
0456-81 67 63
Pia Norrman Pyk
0456-81 67 58
Fredrik Danielsson, Rektor
0456-81 64 29
Ann Raae Persson, Förskolechef
0456-81 60 32
Ingrid Lindqvist, Avdelningschef
0456-81 63 44
Petra Johansen, ansvarig för SvA och förberedels
0456-81 64 40
Fredrik Danielsson, Rektor
0456-81 66 24
Kontaktpersoner enligt ovan

Annica Thuresson, Rektor/förskolechef, Norje sko
0456-81 66 09
Ann-Christine Hallberg, Rektor Falkviksgården
0456-81 65 82
Martina Sjöström, Rektor
0456-81 64 21
Chef för stödenheten Ann-Christine Hallberg
0456-81 65 82
Chef för tillbaka till skolan Fredrik Belfrage
0456-81 63 29
Avdelningschef Ulf Öhman
0456-81 63 34
Peter Uvenäs, Rektor
0456-81 65 03
Fredrik Danielsson, Rektor
0456-81 66 24
Martin Eksath, Förvaltningschef
0456-81 62 24
Rektor/Förskolechef Ros-Mari Nordgren
0456-81 66 36
Specialpedagog Elisabeth Bergh
0708-58 75 67
Rektor Ann-Christine Hallberg
0456-81 65 82
Peter Uvenäs, Rektor
0731-53 91 80
Projektledare Marcus Cato
0456-81 61 36
Biträdande rektor Marcus Ljunglöf
0456-81 65 45
Chef för fritidsgårdarna samt tillbaka till skolan Fredrik Belfrage
0456-81 63 29
Rektor John-Åke Örtengren
0709-81 30 57
Rektor Peter Ulvenäs
0731-53 91 80
Anna Persson, leg. psykolog
0456-81 67 63
Pia Norrman Pyk, leg. psykolog
0456-81 67 58
Kontaktpersoner enilgt ovan och veckor

Tony Duuvald, Tf avdelsningschef
0456-81 63 51
Specialpedagog Karin Widerberg
0456-81 67 60
Specialpedagog Maria Öhman
0456-81 67 65
Peter Uvenäs, Rektor
0456-81 65 30
Annelie Ringdahl, Samordnare för skolsköterskorn
0456-81 65 30
Tf verksamhetschef Viveka Söderdahl
0456-84 62 22
Chef för Mottagningsenheten Start Petra Johansen
0456-81 64 40
Charlott Nilsson, Förskolechef
0456-81 68 20
Enhetschef Ann-Christine Hallberg
0456-81 65 82
Ingrid Lindquist, Avdelningschef
0456-81 63 44
T.f Rektor Joakim Bydinger
0456-81 65 10
Åsa Gertsson-Nilsson, Rektor tillika förskoleche
0456-81 66 12
Rektor Peter Uvenäs
0456-81 65 03
Rektor Martina Sjöström
0456-81 64 21
Ingrid Lindquist, Avdelningschef
0456-81 63 50
Rektor/Förskolechef Ros-Mari Nordgren
076-86 00 167
Specialpedagog Elisabeth Bergh
0456-81 66 45
Rektor Pernilla Fagerberg
0456-81 64 20
Joakim Bydinger, Tf Rektor
0456-81 65 10
Rektor Monica Berggren
0456-81 65 63
Rektor/Specialpedagog Elisabeth Bergh
0456-81 66 45
Rektor Peter Ulvenäs
0456-81 65 03
Kanslichef/Kommunjurist Camilla Carlén
0456-81 61 31
Överförmyndarhandläggare Ida Svensson
0456-81 60 45
Avdelningschef Elna Thomasson
0456-81 63 15
Verksamhetschef Patrik Grimmesjö
0456-81 62 25
1:e socialsekreterare EKB Martina Hemansson
0456-816 079
Avdelningschef Barn och familj Ingrid Lindquist
0456-81 63 44
Fritidspedagog/Samordnare Cecilia Wernram
0456-81 65 85
Lärarförbundets arbetsplatsombud Emma Kristiansson
0456-81 65 84
Tf Rektor Joakim Bydinger
0456-81 65 10
Rektor tillika Förskolechef Åsa Gerthsson-Nilsson
0456-81 66 12
Rektor Fredrik Danielsson
0456-81 66 24

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 3 March 2015
Ange referens: 12/15

Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning

Besöksadress

29480 Sölvesborg
None

Postadress

Personalkontoret
Sölvesborg, 29480

Liknande jobb


Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Brot.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år
Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Baga.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år
Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Brot.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år