Arbetslivsinstitutet.se

Lärare i grundskolans tidigare år, språkprofilen på Nyhemsskolan


1 platser Tillsvidare Heltid Semestertjänst Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde ht skolstart 2015.

Halmstad är en populär turistort såväl som hemstad. Här bor 95 000 invånare som ständigt blir fler i en av landets mest expansiva regioner. Tillsammans med kommunens 7 900 medarbetare har du chansen att vara med och utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi har fler än 70 yrkesgrupper som gör skillnad. Vill du vara med?

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 13 500 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 2 600 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, grundsär, teknikskola och vårt resurscentrum Kärnhuset.ARBETSUPPGIFTER
Nyhemsskolan är en F-5 skola och vi söker en lärare till språkprofilen, vilket är en inriktning på skolan. De fokusområden som arbetas med Lå 14/15 på hela skolan är Språkutveckling, Formativ undervisning & IKT.
Skolan ligger i de östra delarna av centrum insprängd i ett bostadsområde. Det är ca 240 elever på skolan varav 31 elever med en grav språkstörning. Det går ca 5-6 elever i varje årskurs. Skolan har hela kommunen som upptagningsområde och det görs en ansökan som behandlas utifrån kriterier om eleven får en plats eller inte.
Arbetet innebär att du framförallt tillsammans med läraren i gruppen men även med övriga medarbetare planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar verksamheten på grupp och individnivå utifrån våra styrdokument. Arbetet innebär också visst arbete på fritids för att stödja eleverna under hela dagen.


KVALIFIKATIONER
Behörig lärare i åk F-6. Vi förväntar oss att du har intresse och erfarenhet av arbete med barn i behov av stöd, att du har kunskap i tecken som stöd och kompensatoriska hjälpmedel och miljöer. Du behöver känna dig bekväm med digitala hjälpmedel alternativt ha ett stort intresse och lätt för att lära dig program och framtidens teknik som kan stödja elevens undervisning. Vi ser att du är flexibel och trivs med en utmanande miljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Meriterande om du även har sv A-behörighet.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Dick Hero

Helena Gaudenz
035-13 86 37 eller 035-13 86 47
Marie-Louise Larsson
035-13 86 37 eller 035-13 86 47
Kent Roslund

Gabriella Bely

Förskolechef Ylva Johansson

Lärarförbundet Åsa Mårtensson
035-12 96 05
Förskolechef Kent Roslund

Lärarförbundet Ingela Harrysson
035-214380
Rektor Lars Ahl

Lärarnas Riksförbund Magnus Hygert
035-17 44 40
Rektor Kärnhuset Ulf Röjbro

Verksamhetschef Kärnhuset Jan Abrahamsson

Vårdförbundet Ingrid Svensson
0730-382653
rektor Marie Liljenberg

Lärarförbundet Milica Larsson
035 13 85 77
Förskolechef Darinca Ribic

Rektor Rosa Kolhammar

Rektor Daniel Josefsson

Rektor Helena Hyttfors Jonsson

Lärarnas Riksförbund Kristina Johnsson
035-139707
Lärarnas Riksförbund Malin Hansson

Lärarföbundet Helene Carlsson
035-17 44 21
Marie Fransson
035-13 07 66
Gunnar Bjärnlid

rektor Yvonne Schnell

Förskolechef Darinka Ribic

Verksamhetschef Skolhälsovården Birgitta Reenbom

Lärarförbundet Helene Carlsson
035-17 44 21
Rektor Dick Hero
0702-058933
Lärarförbundet Kristina Lassagård
035-138647
Lärarförbundet Jenny Johansson,

Lärarnas Riksförbund Bert Möller

Rektor Ulf Fembro

Förskolechef Yvonne Bergh Bengtsson

Lärarförbundet Mona Björkman
035 18 25 35
Förskolechef Kerstin Olsson
0705-530719
Lärarförbundet Kerstin Johansson
035-129978
Lärarnas Riksförbund Helena Gaudenz
035-13 86 37 eller 035-13 86 47
Lärarförbundet Marie-Louise Larsson
035-13 86 37 eller 035-13 86 47
Lärarförbundet Gabriella Bely

Lärarnas riksförbund Bert Möller

Förskolechef för Höjden och Karlsro Barbro Sundström
072-2427676
Förskolechef för Aleskogen Kerstin Olsson
070 5530719
Lärarförbundet Halmstad
via Halmstad kommuns växel 035-13 70 00
Förskolechef Barbro Sundström
072-2427676
Rektor Tina Hovius

Rektor Lina Tannerfalk

Rektor Nyhemsskolan Yvonne Schnell

Rektor Mikael Wendt

Agneta Ödmark, förskolechef
070-671 27 36, 035-13 85 48
Marie Liljenberg, rektor
070-685 86 67
Förskolechef Charlotta Rydberg
tel 0768327202
Dick Hero Rektor
0702-058933
Tina Andersson-Gunnarsson, Förskolechef
0709-21 97 28
Rektor Lina Tannerfalk Wiberg

Rektor Ulf Anderberg
0706-43 85 42
Yvonne Bergh Bengtsson, Förskolechef
035-138639 el 0703-735679
Maria Stenström, Rektor
070-391 86 60
Lars Ahl rektor

Lars Ahl Rektor

Kent Roslund, förskolechef
072-530 20 71
Tommy Persson, Rektor Östergårdsskolan
0766-11 15 43
Wictoria Pålsson, Rektor Östergårdsskolan
0703-52 61 12
Caroline Jannesson, Samordnare för elever med lä
076-177 87 32
Lina Tannerfalk Rektor
0767-748796
Ulf Anderberg, rektor
0706-438542
Mikael Wendt, Rektor
0702-43 88 13
Clas Stillborg, Rektor/Förskolechef
076-1356526
Kent Roslund Förskolechef
0725-30 20 71
Yvonne Schnell Rektor Nyhemsskolan
070-467 68 39
Ylva Johansson, Förskolechef
0706-30 19 25
Tommy Persson, Rektor
0766-11 15 43
Mikael Wendt, Rektor
0702-43 88 13
Pauline Broholm-Lindberg skolområdeschef centrum
070-248 52 21
rektor Wictoria Pålsson
070-3526112
Agneta Ödmark Förskolechef
070-671 27 36
enhetschef Resurscentrum Kärnhuset Christer Jönsson
070 1891212
Magnus Rudgard, tf skolområdeschef Centrum
070-5136135
Ann-Marie Abrahamsson, HR-konsult
070-313 17 80
Rektor Ulf Fembro
0727-11 99 40
Lärarförbundet Pernilla Bjurström
072-7120527
Rektor Anette Nyd Lind

rektor Kristina Bäckman
072-9639110
Helena Hyttfors Jonsson, rektor
0727-05 58 45
Tina Andersson-Gunnarsson, Förskolechef
0709-21 97 28
Annette Altemyr, förskolechef
070-530 31 75
Ulf Röjbro Förskolechef
070-681 42 58
enhetschef Lärande Karolina Larsson
0706-11 96 15
Jämställdhetsutvecklare Karin Jonegård
tel.nr 072-385 10 72
Kerstin Olsson Förskolechef
070 5530719
Lars Ahl Rektor
070-2284010
IKT-pedagog Jennie Gustafsson,
tel.nr 0702-43 62 29
vik rektor Centrumskolan och Lummerskolan Helena Poddany
072 987 16 31
Birgitta Reenbom, verksamhetschef Skolhälsovård
072-586 32 44
Ulf Anderberg Rektor

Ulf Anderberg Rektor

Clas Stillborg, Rektor
076-1356526
Ulf Anderberg Rektor
0706-43 85 42
Wictoria Pålsson rektor
070-3526112
Terése Lek, Rektor
0703-13 85 84
Wictoria Pålsson rektor

Birgitta Renbom verksamhetschef skolhälsovården
0725-863244
Maria Stenström Rektor
0703-91 86 60
Daniel Josefsson Rektor
0722096556 (Endast sms)
Magnus Rudgard, skolområdeschef Centrum
070-5136135
Ann-Marie Helgesson, HR-konsult
070-313 17 80
rektor Biljana Mackic
0729-63 91 09
rektor Mikael Wendt
0702-43 88 13
Tina Hovius, Enhetschef Kärnhuset
0705377672
rektor Per Werger
0729612067
förskolechef Pia Wernebäck
072-530 20 71
Yvonne Schnell

Gunilla Lindqvist, Rektor
076-1356526
Yvonne Bergh Bengtsson Förskolechef
070-3735679
Charlotta Rydberg Förskolechef
tel 0768327202
Chatarina Mardell, rektor
072-386 95 10
rektor Marie Liljenberg
tel 0706858667
rektor Furlundsskolan 7-9 Per Werger
0729612067
Rektor Terese Lek
0703138584
enhetschef resurscentrum enheten för Lärande Karolina Larsson
telefon: 0706-11 96 15
Förskolechef Ulf Röjbro
0706814258
Yvonne Schnell Rektor
070-467 68 39
Anette Nyd Lind Rektor tillika förskolechef
072 2432933
Lina Tannerfalk Wiberg Rektor
0767-748796
Ulf Anderberg Rektor
0706-43 85 42
Pia Wernebäck, förskolechef
072-530 20 71
Biljana Mackic rektor
0729-63 91 09
Mikael Wendt rektor
0702-43 88 13
Lena Nyrell, Leg. logoped
073-364 91 01
Christer Jönsson , enhetschef modersmål och migr
070 1891212
Anette Klarén, IKT-pedagog
070-220 53 70
Terese Lek, Rektor
0703138584
Per Werger Rektor Furlundsskolan 7-9
0729612067
Helena Hyttfors Jonsson Rektor
072-705 58 45
Barbro Sundström, förskolechef
072-242 76 76
Yvonne Schnell rektor
070 4676839
Daniel Josefsson Rektor
0722096556
Maria Carlsson Speciallärare på Stenstorpsskolan
073-403 24 12
Rektor Jasmina Sandlund, rektor
072-1712521
Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom
073-850 51 45
Ann-Sofie Hesselbom Förskolechef Teaterkullen oc
tel 073-850 51 45,
Charlotta Rydberg Förskolechef Hjortens förskol
tel 076-832 72 02
Pia Wernebäck Förskolechef Teknikförskolan och
tel 072-530 20 71
Ylva Johansson Förskolechef Granitens förskola
tel 070-630 19 25
Helena Hyttfors Jonsson Rektor (fr o m 14 mars
072-705 58 45
Simon Brekell, Rektor
0733-03 85 44
Yvonne Schnell rektor


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 16 March 2015
Ange referens: A452816

Halmstads kommun, Skolområde Centrum

Besöksadress

Kyrkogatan 5 Halmstad
None

Postadress

Box 153
Halmstad, 30105

Liknande jobb


Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Brot.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år
Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Baga.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år
Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Brot.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år