Arbetslivsinstitutet.se

Lärare matematik och NO


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning. Månadslön. Heltid Tillsvidare.

Nykvarns kommun är en liten och dynamisk kommun med goda kommunikationer både mot Eskilstuna/Strängnäs och Stockholm samt närhet till naturen. Antalet invånare ökar och därmed också kravet på kommunal service. All kommunal verksamhet är samlad i en enda förvaltning med kommunstyrelsen som anställningsmyndighet. Totalt antal anställda uppgår till ca 700 personer.

Välkommen till Lillhagaskolan! Vi vill gärna se dig som medarbetare på en skola där du och eleverna är framgångsrika, trivs och känner glädje och tillförsikt inför sitt arbete och personliga utveckling.

Lillhagaskolan, åk 7-9, är en väl fungerande skola med goda skolresultat som väl matchar de bästa i länet. Vi har tagit beslut om ett antal strategiska initiativ för att nå våra mål och en del i dessa initiativ är att rekrytera skickliga pedagoger som ställer sig bakom grundläggande värderingar och ställningstagande för hur vi skapar framgång. Vi är med i ett kommungemensamt arbete där språkutveckling, ledarskap och kunskap står i centrum.

Vi söker dig som är utbildad lärare i ämnet matematik och NO. Tjänsten kommer att innebära arbete som lärare på 100%. För att du ska trivas med arbetet tror vi att du är innovativ och gillar att jobba tillsammans med andra. Som vår nya medarbetare utvecklar du elevers förmågor och skapar en god arbetsmiljö på enheten tillsammans med kollegor. Som lärare planerar och genomför du undervisning som syftar till att nå lärande och utveckling hos eleven utifrån dennes individuella förutsättningar. Du dokumenterar och följer upp utvecklingen och kommunicerar denna med elev och vårdnadshavare.
Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag. Du kommer att arbeta i åk 7-9.

Vi vill att du som söker tjänsten har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i matematik och NO.
Du arbetar både formativt och språkutvecklande och är väl förtrogen med styrdokumenten och kan omsätta dessa i ett för eleverna begripligt och meningsfullt lärande
Du använder digitala verktyg för elevernas lärande och är du mentor ska du se hela elevens studiesituation i ditt mentorskap.
Som person har du god självinsikt och anpassar dig naturligt efter ändrade omständigheter. Du är strukturerad, välplanerad och entusiasmerande i din undervisning. Du är samarbetsinriktad och intresserad av att bidra till verksamhetens professionella utveckling. Vi ser att du kan leda och motivera andra på ett pedagogiskt sätt för att nå uppsatta mål och främja utvecklingen hos den enskilde individen. Interaktion och kommunikation faller sig naturligt för dig och du har lätt för att sätta dig in i någon annans perspektiv med bibehållen professionalitet.
Du har förmåga att planera och organisera både ditt eget arbete och elevernas arbete på ett effektivt sätt och skapar ett tillitsfullt klassrumsklimat där alla elever kommer till tals.
Vi ser gärna att du har arbetat som lärare i några år, men även nyexaminerade lärare är välkomna att söka tjänsten.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ritva Ax
08-555501022
Kristina Funebrink
08-55501021
Kristina Funebrink

Kristina Funebrink
08-55501021
Erika Cederlöf
08-55501023
Kostchef Jeanette Andersson
0855501032
Förskolechef Lars Lundberg
0855501270
IFO-chef Gunilla Ramstedt
0855501060
Projektdeltagare Facklig företrädare
08-55501000
Rektor Anna-Lena Björkstrand
0855501358
Biträdande rektor Karin Maschmann
0855501340
Facklig företrädare Lärarnas Riksförbund, Agneta Andersson
08-555 01440
Facklig företrädare Lärarförbundet, Annelie Nordgren
08-555 01375
Rektor Kristiina Riskula
0855501300
Kanslichef Thomas Jansson
0855501009
Facklig företrädare Vision Lena Jonsson
08-55501051
Biträdande rektor Karin Maschmann
08-55501340
Rektor Anna-Lena Björkstrand
08-55501358
Enhetschef Ann-Louise Falander Karlsson
08-55501215
Gruppchef Christer Tjärnberg
08-55501159
Samhällsbyggnadschef Bengt Andersson
08-55501070
Biträdande rektor Malin Johansson
08-55501318
Rektor Maria Brauer
08-55501301
Rektor Kristiina Riskula
08-55501300
Biträdande rektor Hanne-Marie Takkula
08-55501370
Förskolechef Erica Thor Bergkvist
08-55501290
Gruppchef Marina Blomgren
08-55501479
Gruppchef Tuulikki Krekola
08-55501135
Samordnare Tord Tjernström
08-55501049
Samordnare Mattias Moberg
08-55501044
Förskolechef Lars Lundberg
08-55501270
Kostchef Jeanette Andersson
08-55501032
Gruppchef Shabo Simonsson
08-55501192
IFO-chef Gunilla Ramstedt
08-55501060
Informationsstrateg Lena Ramdani
08-55501005
Projektdeltagare Dan Godman
08-55501093
Gruppchef Naofal Dorhmi
08-55501447
Chef Ing-Marie Bengtsson
08-55501476
Gruppchef Jimmy Cebula
08-55501223
Biträdande förskolechef Susanne Lovidius
08-55501414
Bygglovschef Anna Bergström
08-55501079
Miljöchef Susanna Eriksson
08-55501096
Gruppchef Lena Ramdani
08-55501005
Chef Toivo Tiedemann
08-55501114
Chef Sandra Kuismanen
08-55501417
Samordnare Roger Önnevall
08-55501156
Enhetschef Marianne Norstedt
08-55501159
Enhetschef Kia Dahlqvist
08-55501052
Enhetschef Pierre Bjelkmark
08-55501475
Chef Sisilya Rhawi
08-55501002
Enhetschef Tuulikki Krekola
08-55501135
Kultur- och fritidschef Lottie Palmborg
08-55501041
Rektor Åsa Godeau
08-55501358
Planchef Martin Mansell
08-55501099
Biträdande kostchef Sofie Hanson
08-55501040

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 15 September 2019
Ange referens: 12:2019:33
Övrigt: via webb

Nykvarns kommun

Besöksadress

Centrumvägen 20
None

Postadress

Centrumvägen 20
Nykvarn, 15580

Liknande jobb


Teacher, Social Studies Internationella Enge.. 11 July 2019 Teacher, Social Studies
Lärare i svenska och engelska till Skuru skola Nacka kommun, Välfär.. 12 July 2019 Lärare i svenska och engelska till Skuru skola
Myrsjöskolan söker lärare i matematik/NO för åk 7-9 Nacka kommun, Välfär.. 13 July 2019 Myrsjöskolan söker lärare i matematik/NO för åk 7-9