Ledningssoldat/Terrängbilsförare

Arbetsbeskrivning

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem (radar) kan de övervaka luftrummet, och skicka information till de olika robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften. I bataljonerna finns också funktioner som ansvarar för bland annat logistik, ledning/samband och insats/bevakning. Luftvärnsregementet ansvarar även för att sätta upp förband för internationella insatser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter

 

Som ledningssoldat kommer du att ingå i en radiolänk-/ledningsgrupp. Radiolänk-/ledningsgruppen förser bl. a bataljonens lednings-, sensor- och verkansdelar med samband. Gruppen har även till uppgift att skapa förutsättningar för ledningen av bataljonens olika delar. För att kunna upprätta detta samband måste du kunna handha tekniskt avancerad utrustning.

Utöver arbetet som ledningssoldat kommer du att lösa skiftande uppgifter som strid, sjukvårdstjänst, vakt/beredskap, högvaktstjänstgöring och idrottsaktiviteter mm. Tjänsten kräver normalt sett att du är fordonsförare och framför tung lastbil, på väg så väl som i terräng. Tjänsten kan kräva tjänsteresor och oregelbundna arbetstider.

 

Dina kvalifikationer

 

Du skall ha ett gott omdöme och en god samarbetsförmåga. Du skall kunna arbeta självständigt mot uppställda mål och kunna återrapportera. Du förväntas att aktivt söka och lösa arbetsuppgifter som tillhör din befattning. Som förare krävs det att du innehar en utvecklad trafikmognad samt en hög säkerhets- och riskmedvetenhet.

Det tekniska arbetet omfattar upprättande och administrering av det interna sambandssystemet med tillhörande informationsnätverk. Detta kräver att du du på sikt kan skapa dig en god systemförståelse. Befattningen som ledningssoldat kräver god förmåga till problemlösning under korta tidsförhållanden samt ett gott ordningssinne, då den innefattar hantering av känslig information. Att använda datorer som ett arbetsverktyg för egenadministration och arbetstidsredovisning innefattas även i tjänsten.

 

Utbildning och kompetens• Svensk medborgare.

• Godkända betyg i Svenska A, Samhällskunskap A, Engelska A, Matematik A på gymnasienivå.

• Genomförd svensk värnplikt eller GMU med godkända betyg.

• God fysisk förmåga.

• Fullgott färgseende samt inga ögonsjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande behandling.

• Fullgod hörsel.

• Vana att använda datorer som ett arbetsverktyg.

• Inga sjukdomar eller åkommor som kräver kontinuerlig eller återkommande medicinering.  

• Körkort behörighet B (manuell växellåda)

• Efterleva Försvarsmaktens värdegrund

Meriterande• Värnpliktstjänstgöring med lednings- eller sambandsinriktning

• Genomförd gruppchefsutbildning

• Genomförd internationell tjänst

• Körkort behörighet C

• Förarbevis, exempelvis: TLB, PATGB, TGB 30/40

• Utbildning till Stridssjukvårdare

 

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett arbete med stor omväxling och variation. Kamratskap och upplevelser. Vi erbjuder dig möjligheter till internationell tjänstgöring, träning på arbetstid och kontinuerlig vidareutbildning. Hos oss kommer du att vara en del av Försvarsmaktens arbete för att göra skillnad och påverka tryggheten i människors vardag.

 

Övrigt

Befattningen innebär internationell tjänstgöringsplikt. Anställning i Försvarsmakten kräver godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

 

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: Lt Ola Svärd, [email protected]

 

Facklig representant: Per Carlsson OF Lv 6, [email protected] 076-649 29 93

 

Sista datum för ansökan: 25 augusti 2013

 

Tidigast tillträde: 16 september 2013

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Försvarsmakten
  • 3 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Dag , Heltid , Tillsvidareanställning

Liknande jobb


12 mars 2014

Gruppchef, Bevakningstjänst/MP

8 mars 2014

15:e MP-Komp söker stabssoldat

27 februari 2014