Leg. Psykolog Barn- och ungdomsmedicin Dalarna

Arbetsbeskrivning

Vi söker Dig/Er som är engagerad och utvecklingsbenägen och som tillsammans med oss vill driva och utveckla vården inom Barn- och ungdomsmedicin Dalarnas verksamhet.

Barn och ungdomsmedicin Dalarna är en länsklinik. I Falun finns en väl utbyggd slutenvård och dagvård där pediatrikens olika subspecialiteter är väl representerade. På kliniken vårdas även barn med kirurgiska och ortopediska sjukdomar. Barn och ungdomsmottagningar finns i Falun, Mora, Borlänge, Avesta och Ludvika. Vi har en bra arbetsmiljö och trivsamt på kliniken, kliniken är väl bemannad.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdrag:
Du kommer att arbeta ca 50 % med familjer inom neonatalvård.
Du kommer ca 50 % att vara en del i diagnosteam kring barn/familjer med andra diagnoser inom Barn- och ungdomsmedicin Dalarna.
Du ska vara villig att utbilda dig inom de områden som verksamheten kräver.

Exempel på arbetsuppgifter:
• Utifrån frågeställning: bedöma, testa och utreda barnets psykomotoriska utveckling.
• Utifrån frågeställning och i relation till barnets sjukdom använda adekvat diagnostik.
• Psykologiska behandlingssamtal till barn/ungdomar. Konsultation och handledning till familj.
• Screening av depression hos föräldrar inom neonatalvård.
• Stöd till familj i anknytningsprocessen
• Utbildning till medarbetare
• Delta i nätverk inom regionen
• Omvärldsbevakning inom området för din profession
• Skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
• Utföra kvalitetsmätning, exempelvis patientenkät


KVALIFIKATIONER
Leg.psykolog
Tidigare erfarenhet av arbete med barn, ungdom, familjer inom hälso- och sjukvård är meriterande, liksom psykologisk testkompetens och KBT utbildning. Om viss testkompetens saknas är det viktigt att vilja finns att utbilda sig.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper där vi särskilt beaktar samarbetsförmåga.

Kontaktpersoner på detta företaget

Maria Vestling
023 – 49 24 54
Eva-Lisa Hases
023-49 10 65
Bo Ahlstedt
023-908 81
Eva Pettersson
exp. 023-490 850
Avdelningschef avd 33/34 Maria Vestling
023-49 24 54
Kommunal avd 34 Lena Strandberg eller Karin Larsson
023-49 11 34
Tf Avdelningschef Eva-Lisa Hases
023-491065
Susanna Barrling
023-492000
Vårdförbundet Bitte Siljevåg
023-491134
Kliniksamordnare Malin Ekdahl
023-492605
Avdelningschef Marie Stam
023-492378
Vårdförbundet Jan Dahlgren
023-492843
Paramedicinsk chef Eva-Lisa Hases
023-491065
SSR Eva Jonsson

Bitr Avdelningschef Ulrika Nygren
023-492252
Vårdförbundet Linda Klintberg
023-492033
avdelningschef Annika Olofsson
023-49 02 17
Vårdförbundet Bitte Siljevåg
023-49 11 34
tf avd chef Eva-Lisa Hases
023-49 10 65
Vision
023-49 08 50
Mottagningschef Gun-Mari Jemth
0250-493392
Dr Julie Häselbarth
0250-493398
tf avdelningschef Eva-Lisa Hases
023-49 10 65
Vision Eva Pettersson
023-49 08 50
avd.chef Annika Olofsson
023-49 02 17
Avdelningschef Maria Vestling
023-49 24 54
Bitr. avdelningschef Ulrika Nygren
023-49 22 52
Kommunal Gunilla Lunå
023-49 20 33
tf avd chef Eva-Lisa Hases
023-491065
Lärarförbundet Kristine Ohrem-Brandt
023-490510
paramedicinsk chef Eva-Lisa Hases
023-49 10 65
Naturvetarna Ulla Cederholm
023- 49 23 62
Verksamhetschef Anna Olivecrona
072-246 82 49, 023-49 20 00 vxl
Avd chef Eva-Lisa Hases
023-491065

Sammanfattning

Besöksadress

79182 falun
None

Liknande jobb


Psykolog

10 January 2008

Psykolog

6 February 2008

Psykolog

5 February 2008

Psykolog

6 February 2008