Arbetslivsinstitutet.se

Leg psykolog eller PTP-psykolog


1 platser Tillsvidare Heltid Anställningen är vikariat med heltidstjänstgöring i fyra månader. 26 augusti 2013

Rehabiliteringsmedicinska klinikens smärtsektion
Universitetssjukhuset, Örebro

Verksamhetsbeskrivning:
Smärtsektionen arbetar med utredning och rehabilitering av patienter med långvarig, icke malign smärta från rörelse- och stödjeapparaten. Verksamheten utgår från ett kognitivt beteendeterapeutiskt synsätt. Många av patienterna har en längre tids frånvaro från arbetslivet när de remitteras till oss.

Vi erbjuder en stimulerande tjänst i ett välfungerande team, med stor variation i arbetsuppgifter. Vi har en god arbetsmiljö med ett ledarskap som värnar om medarbetarnas trivsel och hälsa.

Arbetsuppgifter:
Dina huvudsakliga uppgifter är individuella bedömningar/utredningar, individuell behandling, teambedömningar och undervisning/behandling i grupp.
Du deltar också i planeringsmöten och uppföljning tillsammans med teamet.
Även metodutveckling och utvärdering ingår i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är leg psykolog/PTP-psykolog gärna med KBT-bakgrund/erfarenhet. Du ska trivas med att arbeta i team och ha intresse för att utveckla behandlingsmetoder.

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Norgren Holst, avdelningschef
019-602 62 17
Jill Kjellberg Eriksson, Vårdförbundet
019-602 62 15
Ole Brus, SACO
019-602 62 30
Mia Wahlter-Haponski, avdelningschef
019-602 26 62
Cecilia Larsson och Sofia Berglind-Sernander, Vårdförbundet
019-602 16 27
Sophia Norrtorp Ohlin, sektionschef
019-602 23 39
Carina Ragnemyr, samordnade sjuksköterska
019-602 23 45
Daniel Pettersson, Psykologförbundet
0581-608 52 21
Ylva Sars, avdelningschef avdelning 27
019-602 32 66
Helena Strömberg, avdelningschef avdelning 37
019-602 37 29
Helen Hellström, Vårdförbundet
019-602 32 37
Maria Birger, Vårdförbundet
019-602 32 37
Ann-Cathrine Carlsson, avdelningschef, avd 29
019-602 30 68
Eva Nestvall, avdelningschef, avd 39
019-602 30 06
Sören Andersson, verksamhetschef
019-602 13 11
Hans Fredlund, medicinskt ledningsansvarig läkare, mikrobiologi
019-602 35 81
Paula Wallmon, Läkarförbundet
0581-850 65
Claes-Mårten Ingberg, områdeschef
019-602 78 86
Jennie Änghagen, HR-strateg
019-602 37 16
Louise Bohr Mordhorst, Läkarförbundet
019-602 18 08
Birgitta Westberg, Vårdförbundet
070-518 41 86
Börje Svensson, områdeschef
070-277 14 17
Jennie Änghagen, HR-strateg
070-897 37 16
Caroline Arvidsson, Tjänstetandläkarna
019- 602 41 43
Ingrid Östlund, områdeschef
070-297 14 00
Veronica Johansson, biträdande avdelningschef
019-6022570
Eleonore Forsberg, Vårdförbundet

Ove Andrén, verksamhetschef
019-602 65 68
Jan Lennell, avdelningschef
019-602 01 51
Rose-Marie Birger, Vårdförbundet
019-602 01 50
Jaana Andersson, avdelningschef
019-602 14 18
Ewa Felle Persson, tf verksamhetschef
019-602 14 51
Gunilla Gancarz, Vision
019-602 21 93
Helén Hummer, mottagningschef
019-602 36 10
Kata Björnell, Vårdförbundet
019-602 12 53
Clas-Göran Eriksson, medicinskt ledningsansvarig läkare, klinisk kemi
019-602 78 03
Paula Wallmon, Läkarförbundet
0581-850 00
Hillevi Valkeinen, avdelningschef
019-602 36 81
Eva Karlsson, verksamhetschef
019-602 37 26
Helene Roth, Vårdförbundet
019-602 14 32
Monica Östlund, avdelningschef
019-602 30 89
Else-Marie Perliden, Vårdförbundet
019-602 50 35
René Banshöj, verksamhetschef
019-602 12 60
Helena Fadl, obstetrisk överläkare
019-602 10 00 vx
Paula Wallmon, Läkarförbundet
0581-85065
René Bangshöj, verksamhetschef
019- 602 12 60
Yvonne Skogsdal, tf verksamhetschef mödrahälsovården
019- 602 70 29
Eva Holmberg, SSR
019-602 03 35
Inga-Lill Ekblom, Vision
019-602 27 54
Eva Hellberg
019-602 48 96
Rose Marie Birger, Vårdförbundet

Gunnar Skeppner, verksamhetschef
019-602 15 21
Birgitta Westberg
019-16 41 86
Ingela Öberg, avdelningschef
019-602 12 47
Anette Olander, biträdande avdelningschef
019- 602 16 55
Anna Franzén, Vårdförbundet
019-602 12 38
Kim Järlström, läkarsekreterare
019-602 36 63
Monica Karlsson Sköld, Vision
019-602 82 55
Helena Grone, avdelningschef
019-602 51 65
Madelaine Karlsson, Vårdförbundet
019-602 51 60
Kerstin Sunesson, avdelningschef
019- 602 26 54
Ann-Mari Arvidsdotter
019-602 26 61
Britt-Marie Hennerdal, verksamhetschef
019-602 10 00 vx
Elisabet Liljeblad, kliniksamordnare
019-602 26 68
Valentina Chandorkar, Läkarförbundet
019-602 10 00 vx
Britt-Marie Hennerdal, verksamhetschef
019-602 26 43
Kerstin Sunesson, avdelningschef
019-602 26 54
Helena Blomqvist, avdelningschef
019-602 24 96
Kristin Gustafsson, verksamhetschef
019-602 18 00
Ann-Cathrin Carlsson, avdelningschef avd 29
019-602 30 68
Mathias Sandin, verksamhetschef
019-602 51 55
Caroline Frid, biträdande verksamhetschef
019-602 52 31
Kerstin Hjelmenius, Vårdförbundet
019-602 02 70
Lena Håkansson, Vårdförbundet
019-602 50 40
Gunilla Hultberg, driftchef
019-602 23 28
Anita Jansson, biträdande driftchef
0581-851 87
Helena Gustavsson, Vårdförbundet
0581-852 44
Ingela Öberg, avdelningschef
019-602 12 47
Anna Franzén och Sanna Starkenberg, Vårdförbundet
019–602 12 38
Ove Andrén, verksamhetschef
019-602 65 68
Paula Wallmon, Läkarförbundet
0581-850 65
Ann-Louise Ståhl, avdelningschef
019-602 59 75
Britt-Marie Hennerdal, verksamhetschef Geriatriska kliniken
019-62 26 43
Ann Hammer, sektionschef, Rehabmedicinska kliniken
019-602 10 15
Daniel Pettersson, Psykologförbundet
019-602 28 48
Göran Wallin, verksamhetschef
019-602 13 70
Birgitta Sundell, biträdande verksamhetschef
019-602 17 25
Birgitta Westberg, Vårdförbundet
019-16 41 86
Lisa Bjärmark, verksamhetschef
019-602 50 00
Birgitta Westberg, Vårdförbundet
019-16 41 86
Eivor Niva, driftchef
019-602 20 49
Vårdförbundet Örebroavdelning, Vårdförbundet
020-35 35 00
Susanna Wennerfeldt, cheflogoped
019-602 14 63
Anna Djurberg, DIK
019-602 22 38
Maria Wahlter Haponski, avdelningschef
019-602 16 27
Birgitta Westberg, Vårdförbundet
019-16 41 85
Helena Wilhelmsson, avdelningschef
019-602 27 31
Marie Ström, biträdande avdelningschef
019- 602 17 70
Helena Olsson, Vårdförbundet
019-602 12 46
Bo Anderson, Nyckelfondens ordförande
070-518 73 15
Petra Ekenstam, SACO
019-602 37 36
Ulrika Andersson, avdelningschef
019-602 25 81
Eleonore Forsberg, Vårdförbundet

Angelica Ekehed, avdelningschef avdelning 37
019-602 37 29
Annika Mellberg, enhetschef
019-602 52 96
Ewa Straumits, Vision
019-602 27 57
Maria Gradin, bitr verksamhetschef
019-602 11 92
Anita Pitkänen, Vision
019-602 20 10
Åsa Torpfeldt, enhetschef
019-602 22 08
Eva-Lena Esbjörnsson, Vision
019-602 12 40
Carina Berzelius, enhetschef
019-602 00 14
Inger Lindblad, Vision
019-602 00 55
Helen Olsson, Vårdförbundet
019-602 12 46
Jaana Andersson, avdelningschef
019-602 14 18
Ewa Felle Persson, tf verksamhetschef
019-602 14 51
Gunilla Gancarz, Vision
019-602 21 93
Maritta Andersson, avdelningschef
019-602 36 54
Helene Olsson eller Caroline Sjöblom, Vårdförbundet
019-602 16 08
Stella Cizinsky, verksamhetschef
019-602 54 00
Åsa Nyqvist, Vårdförbundet
019-602 02 20
Mia Wahlter-Haponski, avdelningschef
019-602 26 62
Kent Emilsson, verksamhetschef
019-602 10 00 vx
Paula Wallmon, för Örebro läns landsting, Läkarförbundet
0581-850 65
Kent Wall, på kliniken, Läkarförbundet
019-602 59 79
Anna Franzén eller Sanna Starkenberg, Vårdförbundet
019-602 12 38
Ulf Degrell, avdelningschef
019-602 50 21
Else-Marie Perliden, Vårdförbundet
019-602 50 35
Maria Gradin, biträdande verksamhetschef
019-602 11 92
Christina Jendeberg, arbetsterapeut
019-602 16 95
Ann Hammer, sektionschef
019-602 10 15
Elona Malm, Kommunal
019-602 21 56
Ann-Cathrin Carlsson, avdelningschef
019-602 30 68
Björn Lindvall, verksamhetschef
019-602 16 53
Britt-Marie Abrahamsson, kliniksamordnare
019-602 65 72
Eva Hellberg, avdelningschef
019-602 48 96
Rose-Marie Birger, Vårdförbundet

Lena Frändberg, avdelningschef
019-602 53 48
Anna-Karin Öholm biträdande avdelningschef
019-602 53 48
Karin Eriksson, Vårdförbundet
019-602 53 36
Tommy Hysing, driftchef
019-602 78 15
Vårdförbundet Örebroavdelningen, Vårdförbundet
020-35 35 00
Anna-Karin Öholm, biträdande avdelningschef
019-602 53 47
Mats Johansson, avdelningschef
019-602 52 90
Ingegerd Lagerqvist, Vårdförbundet
019-602 52 95
Iréne Bjelkenholt, enhetschef
019-602 10 46
Eva Straumits, Vision
019-602 27 57
Ann-Marie Åkerling
019-602 18 82
Monica Sik, biträdande avdelningschef
019-602 78 63
Ann-Mari Åkerling, avdelningschef
019-602 18 82
Monica Sik, biträdande avdelningschef avdelning 85
019-602 78 63
Carina Bogren, avdelningschef
019-602 78 85
Cecilia Kjellin, Vårdförbundet

Anna Bodin, Vårdförbundet

Andreas Ohlin, biträdande verksamhetschef
019-602 34 30
Efva Forssell, SACO
019-602 66 36
Lena Norberg Spaak, verksamhetschef
019-602 10 89
Johan Ahlgren, verksamhetschef
019-602 23 14
Monica Siik, biträdande avdelningschef avd 85
019-602 78 63
Åsa Thor-Gustafsson, HR-chef
070-895 37 02
Petra Ekenstam, SACO
019-602 37 36
Marie Reidarsson, Vision
019-602 21 36
Vårdförbundets Örebroavdelning, Vårdförbundet
020-35 35 00
Sophia Norrtorp Ohlin, sektionschef
019-602 23 39
Laila Hallmén, sjukgymnast
019-602 23 36
Mark Aarts, LSR
019-602 91 11
Gun Petersson, avdelningschef
019-602 02 60
Viktoria Lammgård, Vårdförbundet
019-602 02 50
Elisabeth Lagé, enhetschef
019-602 12 90
Inger Fagerlind, Vision
019-602 20 74
Ullabritt Gripenstedt, verksamhetschef
019-602 23 83
Annelie Isaksson, avdelningschef
019-602 24 26
Monica Hagwall, biträdande avdelningschef
019-602 24 28
Aysal Barsom, Vårdförbundet

Eva Norgren Holst, avdelningschef
019-602 62 17
Jill Kjellberg Eriksson, Vårdförbundet
019-602 62 15
Anita Skantz, avdelningschef
019-602 54 10
Åsa Nyqvist, Vårdförbundet
019-602 02 20
Gun-Marie Gembäck, verksamhetschef
019-602 10 47
Siham Kanat Blomkvist, sektionsansvarig sjuksköterska
019-602 21 20
Charlotte Lindskog, Vårdförbundet
019-602 14 69
Mathias Sandin, verksamhetschef
019-602 51 55
Mats Dreifaldt, Läkarförbundet
019-602 52 10
Eva Nestvall, avdelningschef avd 39
019-602 30 06
Lisa Gange, Vårdförbundet
019-602 12 34
Lena Ericsson, avdelningschef
019-602 21 48
Katarina Fredriksson eller Sofia Härdvall Hansson, Vårdförbundet
019-602 78 78
Marie Fondelius, avdelningschef
019-602 32 68
Helene Roth, Vårdförbundet
019-602 14 32
Chatarina Lindahl, enhetschef
019-602 52 21
Margaretha Sandin, Vision
019-602 52 20
Lotta Bergström, enhetschef
019-602 54 44
Solveig Kiel-Israelsson, Vision
019-602 54 27
Jan Lennell, avdelningschef
019-602 01 51
Ylva Sars
019-602 32 66
Helen Hellström, Vårdförbundet
019-602 22 27
Ewa Felle Persson, verksamhetschef och övertandläkare
019-602 14 51
Caroline Arvidsson, Tjänstetandläkarna
019-602 14 43

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 17 July 2013
E-post: [email protected]
Övrigt: Ansökan skickas till: Sophia Norrtorp Ohlin Rehabiliteringsmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Universitetssjukhuset Örebro 70185 Örebro Välkommen med din ansökan!

Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset

Postadress

Box 1613
Örebro, 70116

Liknande jobb


Legitimerad psykolog Stockholms Läns Sjuk.. 27 June 2013 Legitimerad psykolog
Barn- och utbildning.. 27 June 2013 Förskolepsykolog 30-50%
Psykolog Karolinska Universit.. 24 June 2013 Psykolog