Leg. psykolog, Pedagogiska hörselvården, Falun

Arbetsbeskrivning

LD Hjälpmedels uppdrag är att genom hjälpmedel, habiliterings- och rehabiliteringsstöd samt tolktjänst, bidra till bästa möjliga livssituation för personer med funktionshinder. I uppdraget ingår även att informera befolkningen i Dalarna om hjälpmedel.

Hörselvården finns organiserad inom LD Hjälpmedel och består av Hörcentralen, Tekniska hörselvården och Pedagogiska hörselvården. Vi har uppdraget att utifrån Hälso- och sjukvårdslagen arbeta med pedagogisk och psykosocial habilitering/rehabilitering inom Landstinget Dalarnas hörselvård. Målgrupperna är personer med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, tinnitus och/eller ljudkänslighet. Vi är lokaliserade till Falun och Mora, men har verksamhet över hela länet. Samarbete sker med andra verksamheter inom LD Hjälpmedel. I tjänsten ingår också vissa riktade uppdrag mot Syncentralen och deras målgrupper. I landstingets samlade hörselvård ingår även Öron- näsa- halskliniken och Habiliteringen.


ARBETSUPPGIFTER
Detta är ett tillfälle för dig som är intresserad av att vilja arbeta och fördjupa dig inom hörsel- och synrehabilitering!

Som psykolog på Pedagogiska hörselvården/Syncentralen kommer dina huvudsakliga uppgifter att bestå i, att tillsammans med övriga i teamet, arbeta med den psykologiska delen av vår habilitering/rehabilitering till alla våra målgrupper, samt till deras anhöriga/närstående. Arbetet består av att göra utredningar och bedömningar av patienters behov och situation samt utföra psykologisk behandling som för rehabiliteringsprocessen vidare, både vid enskilda besök och vid gruppbesök. I arbetsuppgifterna ingår även att hålla föreläsningar och ge information, för att därigenom skapa en ökad förståelse hos patient och omgivning, samt att initiera och driva kvalitets- och utvecklingsarbete i verksamheten. Handledning ingår.

Du kommer att utgå från Falun, men vi har ambulerande verksamhet i länet varför resor i tjänsten förekommer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Erfarenhet av arbete med våra målgrupper är meriterande, liksom kunskaper i teckenspråk och/eller tecken som stöd (TSS). Du ska vara tydlig och lyhörd i din kommunikation med både patienter och arbetskamrater. Dessutom ska du ha förmåga att omsätta teoretisk kunskap till verktyg som stödjer patienten i sin rehabiliterings- och livsomställningsprocess. Då teknik- och nätbaserad
kommunikation blir en allt större möjlighet för våra målgrupper ser vi gärna att du har intresse för dessa nya möjligheter. B-körkort är önskvärt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att vara framgångsrik i arbetet behöver du ha god samarbetsförmåga samt ha engagemang i arbetet. Du ska vara bekväm med att tala inför grupper. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.

Kontaktpersoner på detta företaget

Bitr avdelningschef Annelie Haglind
0234-49 78 82
FSA Helene Almqvist
0243-49 76 48
LSR Maria Öman
0243-49 76 47
Avdelningschef Therese Göras
023-492915
Arbetsterapeut Kristina Holmberg
023-492732
Arbetsterapeut Ulla Storerkers
023-492732
FSA Gunilla Nilsson
0225-494424
FSA Helene Almqvist
023-492732
Avdelningschef Therese Göras
023-492732, 492915
Optiker Cecilia Österlind
023-492810
SACO Helene Almqvist
0243-497648
Förvaltningschef Arne Thureson
0243-497856 070-6695919
Vision Elisabet Ingels
070-6261542
Sveriges Ingenjörer Jan Cederlund
0243-497624
Kommunal Margareta Olgerfelt
0243-497850
Avdelningschef Ann-Britt Wahlström
023-49 03 02
Leg. psykolog Birgit Andersson
023-49 03 03
Leg. Psykolog, leg. psykoterapeut Mehrdad Beigi
023-49 08 80
Kurator Jonna Hansson
023-490470
SACO Helene Almqvist
0243-49 76 48
SACO/SSR Thore Forsman
023-492972
Avdelningschef Carina Anteskog
0243-49 79 62
Hjälpmedelsingenjör Lars-Gunnar Sjöblom
0243-49 78 50
Kommunal Margareta Olgerfelt
0243-49 78 50
SACO/Sveriges ingenjörer Jan Cederlund
0243-49 76 24
Avdelningschef Mikael Karlsson
0243-49 78 71
Kommunal Simon Thunstedt
0243-49 76 05
Förvaltningschef Arne Thureson
0243-49 78 56
SACO Helene Almqvist
0243 – 49 76 48
Kommunal Margareta Olgerfelt
0243-49 78 50
Vision Anette Holm
0243-49 78 86
Bitr avdelningschef Annelie Haglind
0243- 49 78 82
Avdelningschef Hanna Gullskog
0243-49 76 53
Avdelningschef Gunilla Fransman
023-49 29 98
Bitr avdelningschef Helena Jokelainen
023-49 21 31
Avdelningschef Hanna Gullskog
0243-49 76 53
Samordnare Anders Jonsson
0243-49 78 98

Sammanfattning

Besöksadress

78129
None

Postadress

Box 946
Borlänge, 78129

Liknande jobb


31 May 2016

12 December 2016

12 December 2016