Leg. psykoterapeuter till Psykoterapigruppen

Arbetsbeskrivning

Psykoterapigruppen Psykiatri och habilitering, Örebro Verksamhetsbeskrivning: Psykoterapigruppen är en enhet inom Örebro läns landsting som bedriver psykoterapeutiskt behandlingsarbete, handledning gentemot Psykiatrin, samt arbetar för en klinisk internutveckling kombinerat med forskningsambitioner. Handledningsuppdragen och utvecklingsarbetet är av betydelse då Psykoterapigruppen är anknuten till det kliniska avsnittet vid Örebro universitet. Handledningen av studenterna vid Örebro universitet har en tydligt integrativ profilering och det är psykoterapigruppens ambitioner att representanter från olika bärande terapeutiska skolor ska samverka i ett nyskapande utbyte syftande till ömsesidigt berikande och integration. Arbetsuppgifter: 1. Bedriva psykoterapeutisk behandling. 2. Aktivt delta i det interna utvecklingsarbetet, arbeta mot ett integrativt psykoterapeutiskt perspektiv. 3. Handleda inom kliniska verksamheter och på psykologprogrammet vid Örebro universitet. Kvalifikationer: Legitimerad psykoterapeut med grundprofession som leg. psykolog, leg. läkare, socionom eller leg. sjuksköterska helst med KBT- eller KPT inriktning. Handledarutbildning är att se som mycket meriterande. Anställningen blir som din grundprofession/psykoterapeut, tex. psykolog/psykoterapeut.

Sammanfattning

Liknande jobb


28 maj 2020

28 maj 2020