Lekterapeut vik Barn- och Ungdomsmedicin Dalarna plac Falun

Arbetsbeskrivning

Barn och ungdomsmedicin Dalarna är en länsklinik. I Falun finns en väl utbyggd slutenvård inkl. dagvård, där pediatrikens olika subspecialiteter är representerade. På kliniken vårdas också barn med kirurgiska och ortopediska sjukdomar. Öppenvårdsmottagningar finns i Falun, Mora, Borlänge, Avesta och Ludvika.
Lekterapin är förlagd till Barn och ungdomsmedicin i Falun och i närheten till slutenvårdsavdelning och dagvård. Som lekterapeut arbetar man med barn såväl inom slutenvården som de som kommer på polikliniska besök och i nära samarbete med övriga professioner på kliniken.
På kliniken finns idag två lekterapeuter.


ARBETSUPPGIFTER
Som lekterapeut medverkar Du till att skapa en plats på sjukhuset, där barn och
Ungdomars behov av lek och fritid tillgodoses. Lekterapeuterna utgår från det friska hos varje individ och erbjuder möjlighet till lek, skapande, bearbetning och social samvaro med andra barn och ungdomar. Leken är ett verktyg för barnen som hjälper dem att hantera sin situation och skapar balans mellan det sjuka och det friska, är utvecklande och en hjälp vid bearbetning av olika upplevelser.


KVALIFIKATIONER
Förskollärarutbildning/Fritidspedagogutbildning.

Kontaktpersoner på detta företaget

Maria Vestling
023 – 49 24 54
Eva-Lisa Hases
023-49 10 65
Bo Ahlstedt
023-908 81
Eva Pettersson
exp. 023-490 850
Avdelningschef avd 33/34 Maria Vestling
023-49 24 54
Kommunal avd 34 Lena Strandberg eller Karin Larsson
023-49 11 34
Tf Avdelningschef Eva-Lisa Hases
023-491065
Susanna Barrling
023-492000
Vårdförbundet Bitte Siljevåg
023-491134
Kliniksamordnare Malin Ekdahl
023-492605

Sammanfattning

Besöksadress

79182 falun
None

Liknande jobb


Barnpassare SATS Uppsala

28 juni 2010

Aktivitetsledare

15 februari 2010

Lekterapeut

26 februari 2010

F-1 LÄRARE TILL ODERLJUNGA SKOLA

9 juli 2010