Arbetslivsinstitutet.se

Licentiand i pedagogik


1 platser 6 månader eller längre Heltid

Anställningen som Licentiand är knuten till en forskningssatsning på e-lärande inom Mittuniversitetet. Licentiandens forskningsuppgift kommer att genomföras inom ramen för lärosätets forskningsgrupp inom e-lärande, som har fokus på pedagogik och informatik.

För en beskrivning av institutionens forskning idag se, http://www.miun.se/sv/universitetet/Organisation/institutioner/utv/Forskning/Pagaende-forskning/

Behörighet: För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Det sistnämnda förtydligas av kravet att särskild behörighet har den som har grundläggande behörighet varav minst 90 högskolepoäng i pedagogik på grundnivå inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp samt minst 30 hp i pedagogik på avancerad nivå inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp i pedagogik, eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Mittuniversitetet har ambitionen att främja jämställdhet i sin verksamhet behöver universitet både kvinnors och mäns erfarenheter.

Bedömningsgrund: Urval sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, projektbeskrivningens originalitet, genomförbarhet och kvalité. Självständiga arbeten under högskoleutbildningen samt skrifter och publikationer i övrigt som visar förmåga till självständighet samt kunskap om och intresse för forskningsområdet är av betydelse. För att kunna erbjuda meningsfulla doktorandprojekt görs prioriteringar utifrån ämnets tillgängliga handledningsresurser.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning: Licentiatanställningen motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen.

Tillträde: 1 september 2013

Anställningsort: Härnösand (Avdelningen för utbildningsvetenskap flyttar sommaren 2016 till Campus Sundsvall, med anställningsort Sundsvall.)

Lön: Ingångslönen beräknas utifrån en för Mittuniversitetet lokalt avtalad lönestege för doktorander.

För mer information om anställningarna/upplysningarna:
Avdelningschef Conny Björkman 070-266 57 47

Information om utbildningen på forskarnivå, allmänna behörighetskrav, ansökningsförfarande och antagningsbestämmelser finner du på http://www.doktorandhandboken.nu/ och på fakultetens hemsidahttp://www.miun.se/sv/Forskning/Var-forskning/Utbildning-pa-forskarniva/.

Fackliga företrädare: Alexander Rad, SACO?s, 060?14 84 05 och Lollo Ljuslin, ST, tfn 063-16 57 14.

Ansökan: I ansökan ska sökanden kortfattat (högst 15 000 tecken, vilket motsvarar ca 5-6 A4 sidor), redogöra för sina forskningsintressen, den tänkta forskningsinriktningen samt ange varför han eller hon anser sig vara rätt person för den sökta tjänsten.

Till registrator ställd ansökan, märkt med Ref nr. MIUN 2013/1177, jämte meritförteckning, intyg och de handlingar sökanden önskar åberopa skall senast 2013-08-16 ha inkommit under adress: Mittuniversitetet, Registrator, 851 70 Sundsvall eller till [email protected]

Kontaktpersoner på detta företaget

Avdelningschef Christer Strandberg
060-14 86 79
Ämnesföreträdare Jesper Stage
060-14 84 46
SACO Alexander Rad
060-14 84 05
ST/TCO Lollo Ljuslin
063-16 57 14
Lollo Ljuslin
063-16 57 14
Ummis Jonsson

ST/TCO Lollo Ljuslin
063-165714
SACO Ummis Jonsson
063-165308
Studierektor Anneli Mårtensson
0771 975000
Avdelningschef Majen Espvall
0771-975000
Lollo Ljuslin
063-165714
Ummis Jonsson
063-165308
lektor Elzbieta Strzelecka
0611 86 175
avdelningschef Jonas Harvard
063 16 54 25
SACO Ummis Jonsson
063 16 53 08
ST/TCO Lollo Ljuslin
063 16 57 14
TF avdelningschef Anders Hallberg
0611 861 18
Gruppledare Anders Hagberg
060 14 86 46
Avdelningschef Claes Mattsson
060-148498
SACO Ummis Jonsson
063-16 53 08
Avdelningschef Robert Pettersson
070-511 6972
Projektledare Sara Lodin
073 806 89 05
SACO Ummis Jonsson
063 165308
ST/TCO Lollo Ljuslin
063 165714
Avdelningschef Malin Styrman

Studievägledare Lotta Olsson

Avdelningschef Robert Pettersson
070 275 70 47
Projektledare Sara Lodin
073 806 8905
Avdelningschef Inga Carlman
063-165307
Ämnesföreträdare Fredrik Johansson
063-165456
SACO Alexander Rad
060-148405
Studierektor Helena Andersson
0611-86 260
Professor Eva Nyman
0611-86 231
Avdelningschef Jonas Harvard
060-165465
Professor Erik Hedenström
060-14 87 29 073-682 86 92
Avdelningschef Christina Dahlström
060-14 88 13
Patrik Österberg
070-5408614
Karl Pettersson
070-6368591
Avdelningschef Claes Mattson
060-14 84 98 070-28 35 685
Professor Lena Lorentzen
070-298 53 68
Avdelningschef Mikael Marklund
060-148473
Avdelningschef Claes Matsson
060-14 84 98
Avdelningschef Lena Ivarsson
0611-860 44 070-748 60 44
Professor Anders Olofsson
0611-863 41 070-516 53 54
Professor Armando Cordova

Avdelningschef Dan Bylund

Docent Leif Olsson
060-148886
Avdelningschef Patrik Österberg
060-148614
Professor Ove Hellzén
060-14 85 18
Professor Siv Söderberg
063-16 56 35
Avdelningschef Eva Dannetun
060-14 85 43
Universitetslektor Lena-Maria Öberg
010-142 88 02
Avdelningschef Thomas Persson Slumpi
010-142 83 73
Professor Tingting Zhang
010-142 88 78
Avdelningschef Patrik Österberg
010-142 86 14
Forskningsledare Realistic 3D Mårten Sjöström
010-142 88 36
Professor Mikael Gidlund

Professor Tingting Zhang

Avdelningschef Lena Ivarsson
010-142 80 44
Avdelningschef Claes Mattsson
010-142 84 98
MIUN 2015/2099 Benny Thörnberg

MIUN 2015/2100 Najeem Lawal

Avdelningschef Daniel Laven
010 142 8620
Studierektor Rosemarie Ankre
010 1427836
tf Avdelningschef Kristina Brink
010-142 88 26
Ämnesföreträdare Hållbart byggande Lars-Åke Mikaelsson
010-142 83 05
Avdelningschef Nils Nilsson
010-142 81 51
Avdelningschef Lena Ivarsson
010-142 8044 076-821 06 90
Avdelningschef Fredrik Ståhl
010-142 84 64
Professor Mikael Bäckström
010-142 83 01
Docent Erik Borglund

Doktor Göran Samuelsson

Avdelningschef Pär Olausson
010-142 85 47
Ämnesföreträdare Åsa von Schoultz
010-142 87 86
Avdelningschef Pär Olausson
010 142 85 47
Ämnesföreträdare Åsa von Schultz
010 142 87 86
Professor Anna Olofsson
010-142 84 67
Dr Göran Samuelsson

Erik Borglund

Professor Roine Johanson
010-142 81 53
Avdelningschef Patrik Österberg
010 142 86 14
Forskningsledare Katarina L Gidlund
010 142 89 21

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 16 August 2013
Ange referens: MIUN 2013/1177

MITTUNIVERSITETET, Registrator

Besöksadress

Holmgatan 10
None

Postadress

None
SUNDSVALL, 85170

Liknande jobb


Universitetadjunkt i franska Uppsala universitet 3 July 2013 Universitetadjunkt i franska
Doktorand inom tillämpad hälsoteknik Blekinge Tekniska Hö.. 5 July 2013 Doktorand inom tillämpad hälsoteknik
Postdoktor - Trådlösa sensornätverk Uppsala universitet 9 July 2013 Postdoktor - Trådlösa sensornätverk