Logistikofficer, 13.Telekrigbataljonen, Stab

Arbetsbeskrivning

Telekrigbataljon

13.Telekrigbataljon är en enhet med avancerade tele- och datatekniska system för detektion och avlyssning av signaler inom det elektromagnetiska spektrat. Systemen används för att upptäcka, kartlägga och lägesbestämma motståndare, inhämta underrättelser samt störa ut kommunikation. Underrättelserna inhämtas för att kunna ge högre chef rätt beslutsunderlag samt för att skydda egen kommunikation mot motståndarens telestörning.

Telekrigbataljonen är ett krigsförband. Förbandet verkar både nationellt och internationellt och bemannar idag en enhet i Afghanistan.

Beskrivning av tjänsten

Logistikofficer (LogOff) arbetar vid logistiksektionen (S4) på bataljonstaben och ansvarar under sektionschefen för bataljonens planering, genomförandeledning och stöd inom förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, hälso- och sjukvård samt kommunikationstjänst (inkl transportledning och trafiktjänst) inom bataljonen. 
Logistikofficeren medverkar också vid planering och säkerställer att förbandet har rätt underhållssäkerhet mot ålagda uppgifter. I uppgifterna ingår också att samverka med sidoförband och andra aktörer angående resursutnyttjande samt att Inhämta och sammanställa stridsvärdet från kompanier och underställda/understödjande förband på bataljonen. Medverkar och ger förslag på omfördelning av materiel och resurser inom bataljonen. 

Vem söker vi?

Vi söker nu en Logistikofficer, nivå OF 2, till en befattning i bataljonstaben.

LogOff arbetsuppgifter:                                                                                                                    
- Utarbeta, föredra och delge logistikorder
- Planera, leda, och följa upp logistikfunktionen inom bataljonen  samt samordna funktionen försörjning
- Handlägga (eller låta handlägga) ärenden, alt utarbeta order och anvisningar rörande logistik, främst understöd och hänvisning, försörjningssäkerhet och utbildning i försörjningstjänst.                     
- I förekommande fall understödja övriga stabens arbete.

LogOff är:
-bataljonens främsta företrädare för logistikfunktionen.
-ansvarar för bataljonens materiel- och fordonsbeställning.            
-stödjer personalsektionen med personalplanering av officerare/personal med logistikinriktning.                                                      
-stödjer Batch i KFV och KFD arbetet     
-Telekrigbataljonens representant i LedR/J4 logistik möten

 

Krav:

Svenskt medborgarskap.

Specialistofficersexamen alt. yrkesofficersexamen.

God samarbetsförmåga.

Meriterande:

Tidigare stabstjänst och internationellt tjänst är meriterande.

 

Sista ansökningsdatum:

2014-01-12

Kontakt:

Har du frågor om tjänsten eller din ansökan kontakta stabschef Mj Christer Bohlin, 070-2104922

Fackliga kontaktpersoner:

OF Jerker Ambjörn. 0171-15 74 94
SACO Magnus Edlund: 0171-15 71 12
OFR/S Inge Bäcklin tfn: 0171-15 73 83
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Försvarsmakten
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Dag , Heltid , Tillsvidareanställning

Liknande jobb


25 maj 2020