Arbetslivsinstitutet.se

Löneassistent


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lön Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. , upphör: 2014-10-31

Katrineholm – Läge för liv & lust i Sveriges Lustgård

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm är en kommun i snabb omvandling. Med vårt läge vid korsningen mellan västra och södra stambanorna och 57 minuter till Stockholm byter vi nu identitet. Kommunen utvecklas medvetet från en industriort längs järnvägen till en boende- och företagarort i Stockholms närhet. En trygg och säker kommun mitt i Sveriges lustgård ger oss en livskvalitet utöver det vanliga. Kommunens vision 2025 visar vägen till vår framtid.

Kommunledningsförvaltningen (KLF) har till uppgift att bistå kommunstyrelsen i dess funktioner. Hit hör att följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ som är nödvändiga liksom att hålla uppsikt över nämnderna och de kommunägda bolagen.

Till löneenheten i Katrineholms kommun söker vi en löneassistent. Enheten, som består av 10 medarbetare, är en del av kommunens personalkontor.

ARBETSUPPGIFTER
Som löneassistent kommer du bland annat att ta emot, granska och registrera uppgifter som rör anställningen i lönesystemet Personec P. Arbetet består också till stor del av att kommunicera med chefer, assistenter, övrig personal samt myndigheter via telefon och e-post.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har minst två års erfarenhet av löne- eller personaladministration. Erfarenhet av arbete i lönesystemet Personec P samt kunskaper om kommunala lagar och avtal är ett krav. Arbetet ställer krav på god kommunikationsförmåga, ett bra bemötande, struktur och noggrannhet, hög självständighet samt god datorvana. Vi vill att du kan arbeta under tidspress samt att du gärna arbetar tillsammans med andra.

Vi eftersträvar mångfald i våra arbetsgrupper och välkomnar sökanden med olika bakgrund.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ulrika Westerberg IT-chef

Lovisa Torlofson
0150-570 57
Vision nås via kommunens växel
0150-570 00
Maria Magnusson
(växel) 0150-570 00
Margareta Eklund
0150-570 61
Lönechef Cecilia Evermark
0150-570 55
Vision, Ove Nilsson
0150-570 62
Kanslichef stab, sekretariat, arkiv Gunnar Westermark
0150-570 23
Vision Ove Nilsson
0150-570 62
Redovisningschef Tillgänglig under v 32: Marita Asplund Håkansson
0150-570 42
Upphandlingschef Tillgänglig fr.o.m. v 33: Staffan Källström
0150-572 01
Förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen Jenny Bolander
0150-57058
Ekonomichef Sari Nilsson
0150-570 35
Personalchef Mikael Gustavsson (Vecka 25-26 och 29-32)
0730-616376
Personalspecialist Lovisa Torlofson (Vecka 27-28)
0150-570 57
Beteendevetare Anna Schyberg Hansen (Vecka 33-34)
0150-56962
Mercuri Urval Monica Thyresjö
019-196812
Ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund

Eknomi- och personalchef Susanne Sandlund

Personalkonsult Marie Svensson
0150-57057
Överförmyndare Joakim Truedsson

Personalkonsult Marie Svensson
073-057 69 05
Ansvarig samordnare redovisning Monika Palmer
0150-57042
Samordnare ekonom Eva-Britt Westberg
0150-57040
Utredningssekreterare Marie Sandström Koski
0150-570 19
Rekryteringskonsult AS&B Jan Schröder


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 11 November 2013
Ange referens: 213/13
Övrigt: Sista ansökningsdag är den 11 november 2013, ansök snarast då intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden. Till dig som säljer rekryteringstjänster; Katrineholms kommun är i denna rekrytering inte intresserade av andra rekryteringstjänster.

Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltning

Besöksadress

Djulögatan 41 64180 Katrineholm
None

Postadress

None
Katrineholm, 64180

Liknande jobb


Lönekonsult till Personalfunktionen Umeå kommun 29 October 2013 Lönekonsult till Personalfunktionen
HEAB BEMANNING AB, Ö.. 11 November 2013 Löneadministratör
Löneassistent/vikariesamordnare Kommmunförvaltningen 15 November 2013 Löneassistent/vikariesamordnare