Arbetslivsinstitutet.se

Lorensborgsskolan och Annebergsskolan söker Skolbibliotekarie


1 platser Tillsvidare Heltid Heltidstjänst förlagd 60% på Lorensborgsskolan och 40% på Annebergsskolan, inklusive särskolan. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2013-08-19 eller enligt överenskommelse.

Bli en samhällsbyggare – jobba i Malmö stad!
Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling. Som en samhällsbyggare spelar du en viktig roll i Malmös utveckling och därför ser vi oss som framtidens arbetsplats. Människors lika värde är en förutsättning för demokrati och är också en självklarhet i vår värdegrund.

Med 20 000 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 22 förvaltningar.

På Lorensborgsskolan och Annebergsskolan finns verksamhet för barn i förskole-klass, skola och skolbarnsomsorg t.o.m. årskurs 6. På Annebergsskolan finns också särskoleverksamhet. Då Lorensborgsområdet utgör en spännande mötesplats för många olika kulturer och modersmål, kommer du med din positiva grundsyn och ditt öppna bemötande att trivas hos oss. Språkutveckling har stor betydelse och en given roll i allt vårt arbete.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en skolbibliotekarie som ska arbeta med skolbiblioteket och vara en integrerad del av undervisningen.
Du:
• står för inköp, katalogisering och gallring av media samt ser till att beståndet är anpassat för skolverksamhet.
• stödjer, stimulerar och utvecklar barns läs- och skrivförmåga.
• väcker läslust, fantasi och kreativitet t.ex. med bokprat , bloggar mm.
• deltar i arbetslagens planering av teman mm.
• utvecklar elevers förmåga och möjlighet att söka, hantera och värdera information.
• utgör stöd för elever med särskilda behov genom att t.ex. att serva med digitala hjälpmedel och stötta och handleda elever och personal med alternativa verktyg.


KVALIFIKATIONER
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Pedagogisk utbildning är meriterande. Erfarenhet av arbete som skol-bibliotekarie för grundskolans lägre åldrar. God sam¬arbets¬förmåga samt förmåga att se barnen i ett helhetsperspektiv.

Kontaktpersoner på detta företaget

Magnus Jervill
040-34 33 68
Ulla-Britt Frank
040-34 30 06
Monica Lennebo
040-346517
Karin Anderhov
040-34 65 18
Per Andersson
040-34 30 68
Magnus Byhlin
040-34 66 31
Marie Rantzow
040-34 31 48
Ulrika Prössel-Eriksson
040-34 65 10
Anna Ubysz Pawlak

Bina Ausfelt
040-34 52 76
Hasan Sosani
040-347485
Ylva Henriksson
040-34 33 88
Ida Bengmark
040-660 85 60
Kristin Rosenberg
040-660 85 61
Attilia Rostoványi
040-34 51 18
Cissi Rosengren
040-660 85 60
Marina Jakobsson
040-34 52 20
Kommunal sektion 16
040-34 45 46
Tomas Strand
040-34 33 42
Hassan Sosani
040-34 74 85

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 4 August 2013
Ange referens: 164-636
Övrigt: Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Då vi är fler kvinnor än män på arbetsplatsen ser vi gärna män som sökande till tjänsten. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för personal som är föremål för omstrukturering.

Malmö stad, Hyllie stadsdelsförvaltning

Postadress

Box 19045
Malmö, 20073

Liknande jobb


Bibliotekarie till Hagaskolan Umeå kommun 15 August 2013 Bibliotekarie till Hagaskolan
Skolbibliotekarie till Krokslättsgymnasiet Mölndals stad, Utbil.. 25 August 2013 Skolbibliotekarie till Krokslättsgymnasiet
Gymnasiebibliotekarie till Olympiaskolan och Nicolaiskolan Helsingborgs stad, V.. 26 August 2013 Gymnasiebibliotekarie till Olympiaskolan och Nicolaiskolan