LYFT-praktik lantmätare Lantmäteriet Vänersborg

Arbetsbeskrivning

Utreda andelstal i gemensamhetsnläggning. Arbete med Lantmäteriets samfällighetsregister innebärande gallring av handlingar, utsskick till föreningar ang styrelsesammansättnng, inläggning av utredda samfälligheter.
Arbete i ritprogram

Kompetens;
Högskolekompetens i lantmäteri eller GIS.
Behärska svenska i tal och skrift

Sammanfattning

Liknande jobb


Förrättningslantmätare, Hägernäs/Täby

Förrättningslantmätare, Hägernäs/Täby

1 juni 2020

Erfaren förrättningslantmätare, Göteborg

Erfaren förrättningslantmätare, Göteborg

29 maj 2020

Specialist förrättningslantmätare, Stockholm

Specialist förrättningslantmätare, Stockholm

26 maj 2020