Medarbetare

Arbetsbeskrivning

I Norrtälje pågår en unik utveckling av vård och omsorg under namnet TioHundra, där kommunen och landstinget samverkar både i en gemensam nämnd med tillhörande beställarförvaltning och i vårdbolaget TioHundra AB.Syftet är att individen ska möta en ansvarig organisation som tar ett helhetsansvar för Norrtäljebornas hälso-, sjukvård och omsorg.TioHundra AB är ett vårdbolag som bedriver sjukvård och omsorg åt Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting.Vårdbolaget har 2700 anställda och en omsättning på ca 1,4 miljarder kr.Norrtälje sjukhus, vårdcentraler, psykiatrisk öppenvård och omsorgsenheter utgör exempel på verksamheter som finns i bolaget. ARBETSUPPGIFTER Verksamhetsområdet Psykiatri söker till sin beroendeenhet BeroendeRådgivningen en medarbetare med psykoterapeututbildning och med erfarenhet av beroendevård. BeroendeRådgivningen är en specialistenhet för behandling i öppenvård av problematik med alkohol, narkotika eller tabletter.På mottagningen arbetar psykologer, drogterapeut, läkare och sjuksköterskor i team nära patienten med individuella samtal och/eller i gruppverksamhet.Psykologerna som finns på mottagningen har såväl en psykodynamisk som en KBT-inriktning och använder AUI testinstrument.Vi befinner oss i ett dynamiskt och spännande uppbyggnadsskede av vår beroendemottagning och behöver ytterligare en nyfiken och intresserad medarbetare till ett utvecklande och spännande arbete.Vi har kontinuerlig extern handledning och en nära samverkan med socialtjänsten.Arbetsuppgifter Bedömning och utredning.Motivation/AMI och terapi.Konsultation till andra vårdgivare.Arbetet kräver att Du kan arbeta självständigt och är flexibel, men också ser vinsterna av samarbete och samverkan.KVALIFIKATIONER Du kan vara psykolog, socionom, psykiatrisjuksköterska eller ha annan grundutbildning som vi finner likvärdig.Utöver det ska Du ha psykoterapiutbildning, lägst steg 1.Vi önskar dessutom att Du har erfarenhet av beroendevård.

Sammanfattning

Liknande jobb


Terapeut med KPT/ KBT-utbildning, VC Domnarvet

15 oktober 2010

Leg Psykoterapeut

19 november 2010

Kognitiv Beteendeterapeut

19 maj 2010

Vi söker medarbetare

19 augusti 2010