Arbetslivsinstitutet.se

Medicinteknisk ingenjör till Medicinsk Teknik, Södersjukhuset


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lön Heltid

Medicinsk Teknik på Södersjukhuset består av 30 ingenjörer som arbetar med service och underhåll av medicinteknisk utrustning och support till verksamheter inom medicinsk bild, operation, fysiologi, akuten, kardiologi med flera. Vi har nya lokaler i anslutning till den nya behandlingsbyggnaden som står färdigt i början på 2020 med 24 nya operationssalar, ny akutmottagning och ny sterilverksamhet. Medicinsk Teknik ansvarar för service och support inom det medicintekniska området. Vårt uppdrag är att med närhet till kund och med hög kompetens förenkla vardagen för personalen i vården. Vi hjälper sjukhusledningen i dess strävan att skapa en medicinteknisk miljö där Södersjukhuset ska ge patienter trygg och säker vård. Kunder till avdelningen är bl.a. Södersjukhusets kliniker, ett antal privata sjukvårdsproducenter samt ambulansverksamhet.
Arbetsuppgifter:
- utföra avhjälpande och förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning inom intensiv-, neonatal- och akutvård
- medverka vid upphandlingar genom att ta fram kravspecifikationer och delta vid utvärderingar
- delta som teknisk expertis i olika projekt
- tillsammans med vårdpersonal planera service och optimera användandet av medicinteknisk utrustning
- bidra med tekniska kunskaper vid avvikelseutredningar
- samarbeta med sjukhusets stödfunktioner inom IT, fastighet och upphandling m fl.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, tjänstgöring mån - fre 40,00 tim/vecka
Kvalifikationer:
Du bör vara högskoleingenjör eller civilingenjör med medicinteknisk inriktning eller ha annan likvärdig utbildning. Erfarenhet med arbete med nätverk och serverhantering är meriterande. Det är viktigt att du behärskar det svenska samt det engelska språket väl, både muntligt och skriftligt. Att ha ett bra bemötande och att vara serviceinriktad är A och O för denna tjänst.
Övriga meriterade kunskaper:
- upphandlingserfarenhet
- projektledning
- kvalitetsarbete
Det är meriterande om du är certifierad medicinteknisk ingenjör enligt MTF (föreningen för medicinsk teknik och fysik)
Personliga egenskaper:
Att arbeta som medicinteknisk ingenjör innebär mycket varierande arbetsuppgifter och samarbete med många olika människor. Därför lägger vi stor vikt vid att du är serviceinriktad, noggrann och har en god samarbetsförmåga. Personliga egenskaper är viktiga.
Information om tjänsten lämnas av:
Chef MT-Gruppen Niklas Blomberg mail: [email protected]
eller chef Medicinsk Teknik Git Eliasson mail: [email protected]
Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Maria Winemar

Annelie Moquist
08-616 44 04
Maria Anckers
072–5993622
Margareta Hansell

Christina Otterstam

Vårdenhetschef Margareta Boström
08-616 2270
Birgitta Milton
072-5993845
Annelie Moquist

Azra Vrazalica
08-616 37 75
Karin Molander

Marina AdlerRunow
08-6164148
Elisabeth Pantzar
08-616 31 61
Carina Kullman
08-616 35 22
Nancy Skohg
08-616 30 00
Johan Lidemark
08-6164005
Johan Lidemark
08-616 4005
Anne-Marie Boman Chronqvist
073-9732609
Monica Årnell
08-616 37 94
Mariann Iiristo
08-616 49 23
Anne-Marie Boman Chronqvist
08-6164189
Rose-Mari Moberg

Katarina Bergfors chef sektion Förvaltning
08-616 16 33
Sari Säisä Ponzer, FoUUi direktör
073–9732689
Irina Ekstrand
072-599 37 56
Italo Masiello, Sektionschef 0760528027

Sari Säisä Ponzer, verksamhetschef
073-9732689
Kathlen Gustafsson Lundmark
08-616 45 95
Anita Bengtson Upphandlingschef
08-616 14 94
Pia bek-Arakelow

Viveca Dahlström , 08-616 28 11
08-616 1589
Pia Petrovic
073-699 48 76
Nina Hermansen
08-616 1212
Maria Anckers

Ingrid Rasmuson
08-6161035
Emma Loven
070-484 08 87
Hanna Widegren

Kathlen Gustafsson Lundmark
08-616 45 95
Git Eliasson chef Medicinsk Teknik
08-616 17 22
Martina Jäghagen Lind
08-616 33 05
Anita Bengtson chef för sektion Juridik och Upphandling, Södersjukhuset
08-616 14 94
Charlotta Olivecrona, vårdenhetscef

Karin Leifland

Karin Rytter

Martina Jäghagen Lind
08-616 33 05
Tina Sjöqvist, vårdenhetscef

Bo Norberg
08-616 47 78
Christina Otterstam
08-616 18 27
Emelie Larnesvärd
08-616 50 37
Anne-Marie Boman Chronqvist
073-973 26 09
Karin Weilow

Tina Jansson
08-616 2382
Albert Siegbahn, Enhetschef, Radiologisk teknik och fysik
08-616 28 59
Helena Martin
072/599 35 81
Hanna Widegren

Maria Olofsson

Karin Marsden
08-6162726
Helen Woxö Persson
070-4841029
Charlotta Olivecrona, vårdenhetschef 08-616 28 06

Johan Åslinder vårdenhetschef
070-334 33 38
Maria Anckers

Raakel Kuusiniemi
08-616 51 32
Johan Raxell
08-6161386
Mikael Runsiö
08-616 10 00
Rebecca Rosenqvist
072-599 39 27
Se annons

Irina Ekstrand
0725993756
Irina Ekstrand

Elin Fagerstedt
08-616 15 93
Kristin Sehlin
070 484 60 18
Corinne Pedroletti
072-599 3771
Rebecca Bachmann chef Information- och konferensservice
08-616 16 44
Johan Lidemark
08-616 40 05, 070-737 47 79
Peter Blomberg
070 0891489
Eva Tillman
073-966 09 96
Sara Eklöf
0725824734
Kristin Sehlin
086163969
Anna Lundqvist, Sektionschef 0760528027

Ahmed Ibrahim
08-616 21 99
Bo Svärd
08-616 16 05
Bo Svärd
08-6161605
Irina Ekstrand
072-599 37 56
Monica Årnell
08-616 3794
Maciej Machaczka
08-616 34 69
Birgitta Milton
08-6163139
Mariann Iiristo
08-6164923
Stina Malmgren
08-616 32 98
Elisabeth Pantzar
086163161
Git Eliasson

Anna Kristina Taavo Dickman
08-616 1589
Karin Marsden
072-5824736
Caroline Fries

Martina Järnhagen Lind
08-616 10 00
Pia bek-Arakelow

Anna Johansson
08-616 21 98
Stina Malmgren
08-6163298
Maria Anckers
08-616 15 93
Annelie Moquist
08 616 10 00
Anna Linder

Benita Gustafsson Fastighetschef
08-616 51 50
Mikael Runsiö
08-616 14 01
Tina Sjöqvist, vårdenhetschef

Jenny Sternhoff

Monica Renström
08-616 2919
Monica årnell
08-616 1000
Helena Agenäs
072-569 42 65
Eneli Salomonsson
0725-99 37 85
Peter Blomberg

Pia Petrovic

Charlotte Levin
08-616 22 96
Nicklas Brännström

Sari Claug
08-6164210
Annette Lundborg

Sofia Gustafsson
08-6161826
Elisabet Åhman Stanley

Thorleif Rosander

Maria Rosenberg
08-616 20 80
Anita Bengtson
08-616 14 94
Merhay Hailemariam
08-616 10 00
Gry Tigerstedt
08 616 10 00
Lena Lundin
08-616 17 90
Gry Tigerstedt

Irina Ekstrand

Marie Sjöstedt Vårdenhetschef 08-6164685

Susanna Larsson
08-616 10 00
Sari Ponzer, Verksamhetschef
08- 616 23 46
Ahmed Ibrahim
072-5694293
Elin Fagerstedt
08-616 15 93
Susanna Farkas
08-616 2995
Susanne Henriz-Melin

Tina Sjöqvist
08-616 29 61
Eilert Stensson
070/7542001
Stina Malmgren

Annika Ahlén

Johan Åslinder

Kristina Blomkvist
072-582 47 82
Anna Scheibe
08-616 22 32
Rebecka Mattiasson
08-6164517
Birgit Norman Wendin
08-616 15 91
Sari Claug
08-616 42 10
Håkan Lundholm
08-616 49 21
Monica Årnell
08 616 37 94
Niklas Nyman
08 616 33 40
Pia Petrovic
073-699 48 76
Kristin Sehlin
08-616 39 69
Birgit Norman Wendin
08-616 15 91
Margareta Boström
08-616 22 70
Anna Scheibe
08-616 22 32
Vårdenhetschef Marina Adler-Runow
08-6164148, 076-5696592
Vårdenhetschef Lisa Skogström
08-6164657, 072-5993734
Vårdchef Monica Vestman
08-6164098, 073-9732636
Niklas Blomberg
08-616 17 10
Valeria Garzon
073-6004472

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 17 September 2019
Ange referens: 165014

Södersjukhuset SÖS

Besöksadress

Sjukhusbacken 10
None

Postadress

Sjukhusbacken 10
Stockholm, 11883