MHS Karlberg söker en Kompani-/Skvadronchef på Utbildningsbataljon.

Arbetsbeskrivning

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

På Karlberg bedriver Försvarshögskolan tillsammans med Försvarsmakten grundläggande utbildning för kadetter på officersprogrammet, vilket leder till en yrkesexamen med fänriks grad. För närvarande utbildas ungefär 300 kadetter på skolan.Militärhögskolan Karlberg söker en Kompani-/Skvadronchef på Utbildningsbataljon.

Befattningsbeskrivning:
Som kompani-/skvadronchef ansvarar du för organisationens planering, utveckling och uppföljning mot bataljonens fastställda uppgifter och mål. Arbetet kräver självständighet och förmåga att ta initiativ och fatta beslut på osäkra underlag. Som kompani-/skvadronchef är du också medlem i bataljonsledningen och är delaktig i planering och utvärdering samt ansvarig för genomförande av utbildning, som är förenad med Försvarsmaktens ansvar inom OP. Befattningen ställer vidare stora krav på samverkan såväl internt som externt mellan Försvarsmaktens förband, skolor och Försvarshögskolan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter• Företräda, leda och utveckla personal och verksamhet inom eget ansvarsområde enl arbetsbeskrivning

• Svara för genomförande, kvalitetssäkring, uppföljning och redovisning av produktion inom eget ansvarsområde

• Svara för avdelningens ekonomiska resultat samt erforderliga dialoger, samverkan, uppföljning och redovisning inom givna ramar.

• Svara för arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhetsfrågor avseende egna avdelningen

• Medverka vid enhetens budget-, uppföljnings- och prognosarbete

• Medverka vid enhetens utvecklings- planerings- och kvalitetsarbete

• Utarbeta underlag för uppföljning, analys och rapporter avseende produktion

• Samverka med hänvisade förband, kunder samt myndigheter inom totalförsvaret

Kvalifikationer:
FHS Stabsutbildning motsvarande OF3.
Svenskt medborgarskap är ett krav och säkerhetsprövning kommer att ske.

Krav på militär bakgrund: Ja

Meriterande:• Erfarenhet från förbandsutbildning samt internationell verksamhet

• God erfarenhet i FMs stabsarbetsprocesser samt erfarenhet från nationell stabstjänstgöring

• Erfarenheter och goda kunskaper om FM produktionsledning

• Kompetens avseende verksamhetsledning

• Tidigare erfarenhet från utbildningsbefattning vid skola/förband

• Helhetsförståelse för arbete inom högskola.

• Tidigare innehaft personalansvar.

• Tidigare innehaft ekonomiansvar.

• God förmåga att uttrycka sig i skrift och tal i svenska och engelska.

Personliga egenskaper
Utövar ett utvecklande ledarskap med stor social kompetens och synnerligen god arbetsledningsförmåga. Hög förmåga till självständighet flexibilitet och förmåga att samarbeta. Förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling. Förmåga att leda och driva förändringsarbete.

Tillträde
Anställningen är en tidsbegränsad anställning t.o.m. 2017-08-31.
Tillträde från och med 2014-04-01.

Övriga upplysningar
Utdrag ur misstanke och belastningsregistret kommer att genomföras före anställning.

Lön: Enligt avtal.

Enhet: MHS-Karlberg

Sista ansökningsdatum är 2013-09-29

Kontakt:
Frågor om din ansökan besvaras av lokal HR Livgardet, Camilla Jeppsson eller Magnus Nolgren. Frågor om tjänsten kan delges efter semesterperiod av lokal HR.
Samtliga personer nås via växeln: 08-584 540 00. 

Fackliga representanter
OF Livgardet, Kn Johan Hamlin, 
SEKO, Inga-Lill Berglind, 
SACO, Anette Arksand,
Försvarsförbundet Björn Örtby,
samtliga nås via växeln: 08-584 540 00 


Välkommen med din ansökan

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Försvarsmakten
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Dag , Heltid , Tidsbegränsad anställning

Liknande jobb


Account Manager Defence & Security

28 maj 2020